Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE KÄRDLAS – 5.aprill koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Kutusme Teid koolitusele “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Toimumisaeg: 5.aprill 2016
Toimumiskoht: Hiiu Maavalitsus, aadress Leigri väljak 5  Kärdla

Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 01.aprill 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm:
09:30-11:00 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista.
11:00-11:15 Sirutuspaus
11:15-12:45 Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks.
12:45-13:15 Lõunapaus
13:15-14:45 Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE HAAPSALUS – 29. JA 30.MÄRTS „AUTISTLIKU LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE” JA „AUTISTLIKU LAPSE TUNNETE MÕISTMINE JA EMOTSIONAALSE ARENGU TOETAMINE”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 29.märts toimub Haapsalu linnas koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 30.märts koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Toimumiskoht: selgub veel
Toimumisaeg: 29.märts ja 30.märts 2016

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 45€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 65€ Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 25.märts 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm 29.märts:
11:00-12:30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
12:30-12:45 Sirutuspaus
12:45-14:15 Autistlik laps peres. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Lapsevanema, tugiisiku, pedagoogi roll ja võimalused lapse toetamisel.
14:15-14:45 Lõunapaus
14:45-16:15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Lapsevanema isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Programm 30.märts:
09:30-11:00 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista.
11:00-11:15 Sirutuspaus
11:15-12:45 Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks.
12:45-13:15 Lõunapaus
13:15-14:45 Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 4.märts koolitus “Autistlik laps lasteaias”

Koolitus “Autistlik laps lasteaias”
4.märts 2016 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
-    lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda lasteaias käivate autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 €
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 2.märts 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps lasteaias/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Spetsialistide pedagoogide roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Kuidas ja mida öelda teistele lastevanematele, kui nende lastega koos õpib erivajadustega laps.
15.15-15:30 Sirutuspaus
15.30 -16.15 Pedagoogide isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu, kui spetsialisti, roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 23.-25.mai “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – III osa” (täieneb)

Koolitus: “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – III osa”
Toimumisaeg: 23.-25.mai 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Koolitajad: Ivica Mägi, Ly Laane, Kaili Puusepp, Pille Kütt

Osalema on oodatud:
- praktiseerivad autistliku lapse tugiisikud, kes on läbinud eelnevalt koolituse “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolituse – I osa” või on läbinud mõne muu autismialase baaskoolituse

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 105€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 21.mai 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus
Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Ly Laane on 2010 aastast KNK Kliiniku logopeed. Tartu Ülikooli magister logopeedias 1997 (kutsetunnistus 066954). Eelnevalt on 16 aastat töökogemust erinevate kõnepuuetega laste, noorte ja täiskasvanutega – koolis, lasteaias ja rehabilitatsioonisüsteemis. On töötanud väga erinevas vanuses autismispektri häiretega lastega (lasteaias, koolis, individuaalõppes, rehabilitatsioonisüsteemis), et toetada nende kommunikatsiooni ja kõne arengut. Ly peab oma töös oluliseks seda, et laps tunneks end turvaliselt ja kindlalt ning arvestab lapse individuaalsusega. Tema teosed:
- 2008 “Kõnearendusmängud”; Autorid: Hille Karu, Ly Laane.
- 2014 “Mängides rääkima. Eesti keele käänded”; Autorid: Ly Laane ja Riin Naestema

Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud laste ja noortega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noortele suunatud seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paariterapeudi ja seksuaalnõustajana Tallinna Seksuaaltervise Kliinikus ja erapraksises. Koolitaja teed alustas 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus. Nüüdseks on pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Pille on kolme lapse ema.

Kaili Puusepp – füsioterapeut

 

 

 


 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Alates veebruarist soodsad tantsuteraapia treeningud – registreerumine vajalik!

Tallinnas on juba 2014.a kevadest toimunud spetsiaalselt autistlikele lastele suunatud tantsuteraapia rühmatreeningud (AMT ehk Autism Movement Therapy).

Rohkem infot AMT kohta Tantsuteraapia kodulehel: tantsuteraapia.ee.

Nüüd on võimalik registreerida veebruaris alustavasse tantsuteraapia rühma, mis on tänu Põhja-Eesti Autismi Liidu eestvedamisele ning Hasartmängumaksu Nõukogu poolsele toetusele, soodsam, kui tavapärane AMT treening.
Ühe treeningu hind on 3 eurot.

Selle hinnaga osalemine eeldab, et:
- laps, kes soovib osaleda, on autistlik;
- laps on rühma registreeritud (registreerink kinnitatakse e-posti teel);
- peale esimest treeningut tasutakse veebruari ja märtsi treeningute eest ettemaksuna.

Veebruari ja märtsis toimub kokku 7 treeningut (viimane treening on 20. märtsil). Seega on kahe kuu treeningute tasu kokku 21 eurot lapse kohta.

Treeningud toimuvad laupäeviti 12.00-12.45
RoosiKodu stuudios aadressil Mõtuse 11, Tallinn.

Registreerumiseks:
regamine.peal@gmail.com või gerda.matvere@gmail.com

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 16.märtsil koolitus „Autistlik laps lasteaias ja koolis“ vene keelse tõlkega õpetajatele ja spetsialistidele

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistlik laps lasteaias ja koolis“
16.märts 2016 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi ja tõlgib Jelena Petriläinen

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivate autistlike lastega või lasteaias käivate autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 €

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 14.märts 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Spetsialistide pedagoogide roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Kuidas ja mida öelda teistele lastevanematele, kui nende lastega koos õpib erivajadustega laps.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45 Pedagoogide isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu, kui spetsialisti, roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.
16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.
Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Тренинг-семинар на эстонском языке с синхронным переводом на русский для учителей и специалистов ”Аутичный ребёнок в детском саду и школе (младшие классы)”, который проводится 16-го марта 2016г. в Таллинне по адресу Эндла 59 в помещении Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями. Тренинг-семинаре проводит Ивика Мяги и переводит Елена Петриляйнен.

Для участия в тренинг-семинаре приглашаются:
- директора школ и детских садиков, педагоги, помощники учителей, воспитатели и другие работники, которые соприкасаются в своей ежедневной работе или просто имеют интерес к проблеме аутизма,
- опорные лица, те кто уже работает или желают начать работать опорным лицом с аутичным ребёнком младшего школьного возраста возраста,
- родители, которые воспитывают ребёнка дошкольного или младшего школьного возраста с расстройтсвом аутичного спектра,
- специалистов местных самоуправлений, а также других специалистов, которые хотели бы получить более обширную информацию об аутизме и его проявлениях.

Главная тема тренинг-семинара сфокусирована именно на детях младшего школьного и дошкольного возраста с расстройством аутичного спектра, а также на проблемах, которые имеют место быть именно в этом возрасте, как лучше научится понимать аутичного ребёнка в этом возрасте и развивать его, на возможностях работников школ и детских садов поддерживать пребывание аутичного ребёнка в классе/группе, роль опорного лица, важность взаимодействия и понимания родителей, прочие вопросы, касающиеся темы аутизма.

Стоимость участия в семинаре составляет 55 €.
Для регистрации на тренинг-семинар и получения счёта для оплаты сообщите имя участника, его контактные данные, а также контактные данные плательщика на электронный адрес: autismikool@gmail.com. Подтверждение об участии будет выслано вам на электронную почту. Зарегистрироваться на тренинг можно до 14-го марта 2016г. включительно. Количество мест в группе ограничено! Регистрация заканчивается при заполнении свободных мест.Более полная информация будет предоставлена зарегистрировавшимся по электронной почте или по телефону 507 6550 ( Елена).

 

Питание
Во время пауз на тренинг-семинаре будут предложены чай, кофе, вода и печенье. Также возможно взять с собой закуски на свой вкус и/или обед, и скушать его на месте или пойти покушать в кафе ( ближайшие места общественного питания находтся в торговом центре Kristiine или в Merimetsa Selver ).

 

Программа
9.45 Регистрация участников, знакомство
10.00-11.30 Что такое аутизм, аутичный спектр, как распознать аутичные черты? Расстройства, характеризующие аутизм. Невоспитанный ребёнок или аутист?
11.30-11.45 Пауза
11.45-13.15 Аутичный ребёнок в классе/группе. Как лучше всего распознать и поддержать такого ребёнка? Создание контакта с ребёнком, анализ его поведения. Проблемные ситуации и возможности коррекции проблемного поведения. Различные методы, как общаться, контактировать, обучать и развивать аутичного ребёнка. Возможности специалистов и педагогов в поддержке такого ребёнка. Какова роль родителей и их возможности?
13.15-14.15 Пауза на обед
14.15-15.45 Совметсная работа с семьёй и родителями аутичного ребёнка. Кто такое опорное лицо, какова его роль и как найти подходящего человека на роль опорного лица? Планирование действий. Окружение ребёнка. Как и что говорить родителям других детей из класса, который посещает особенный ребёнок.
15.45-16.00 Пауза
16.00-16.45 Как лично педагогам и специалистам справляться с неприятными ситуациями. У кого и когда просить о помощи. Какова моя роль как специалиста/педагога. Методы самосохранения в работе с детьми, имеющими расстройтсво аутичного спектра. Мотивация и желание работать с особенными детьми. Обсуждение и разбор конкретных ситуаций, практические советы, обмен опытом.
16.45 Подведение итогов тренинг-семинара
Тренинг состоит из 7-ми академических часов прямого обучения.
При желании участники могут получить свидетельство об прохождении тренинга.

 

Ивика Мяги одна из основателей северо-эстонского союза аутистов и центра ATH, а также мама двоих детей, младший из которых аутист. Ивика защитила степень магистра социальных наук и активно занимается исследованием проблем аутизма и возможностей получения новых знаний в данной области. Также она участвовала в различных тренингах и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности не только в Эстонии, но и зарубежом. Она видит свою цель в поддержке , понимании и обучении не только родителей и родственников детей с расстройством аутичного спектра, но и специалистов/педагогов. Также Ивика проводит консультации и тренинги для родителей, которые воспитывют детей-аутистов , а также проводит совместную работу со многими школами, детскими садами, местными самоуправления ми и другими организациями.

Елена Петриляйнен – синхронный перевод на русский язык

Активно сотрудничает с различными организациями в Эстонии, связанных с проблемой детского аутизма. Елена имеет степень магистра экономических наук, у неё подрастает дочь, которая имеет расстройтсво аутичного спектра. Она участвовала в различных тренингах и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности в Эстонии, Украине и России. Также Елена проводит консультации для родителей, дети которых имеют аутичные черты.


Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 5.mai “Autistlik laps hambaravis”

Koolitus: “Autistlik laps hambaravis”
Toimumisaeg: 05.mai 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Koolitaja: Ivica Mägi

Hambaravi on üks probleemsematest valdkondadest, millega tuleb autistlike laste vanematel kokku puutuda. Hambaarstidel puudub teadlikkus autismist ja kuidas ravida autistliku lapse hambaid. Koolitusel osalevad hambaarstid ja hambaravi õed ning keskendume sellele kuidas nemad saaksid parimal viisil viia läbi hambaravi autistlikule lapsele.

Osalema on oodatud:
- hambaarstid;
- hambaarsti õed;
- autistliku lapse lapsevanemad ja lähedased;
- tugiisikud.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 03. mai 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus
Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE – 11.märts koolitus “Kuidas toetada autistliku lapse õdesid ja vendasid”

Koolitus: “Kuidas toetada autistliku lapse õdesid ja vendasid”
Toimumisaeg: 11.märts 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Koolitajad: Ivica Mägi ja Kadri Lüüs

Koolitusel on fookuses autistliku lapsega samas peres kasvavad õed ja vennad ning nende toetamine. Õed-vennad kasvavad väga erilises olukorras puudega lapse kõrval. Tihti on peredes lapsevanemate endi toimetulek raskendatud seega õdede-vendade mõistmine autismist ja peres toimuvast on sageli puudulik. Koolitusel räägitakse kuidas olla toeks õdedele-vendadele peres, kus suur pere fookus läheb autistlikule lapsele, kuidas vähendada tõrjutuse tunnet, kuidas aidata neil mõista autismi, kuidas kaitsta kiusajate ja tõrjujate eest, kes mõistavad neid hukka erilise õe või venna tõttu. Eesmärgiks on, et õed ja vennad saaksid kasvada turvaliselt, toetatult.

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma lapsi mõista;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistlike lastega;
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid autistlike laste ning nende õdede ja vendadega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 09.märts 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus
Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.
Posted in Uncategorized | Comments Off

GRUPP TÄIS! KUTSE KOOLITUSELE – 3.märts koolitus “Autistlik laps lasteaias”

Koolitus “Autistlik laps lasteaias”
3.märts 2016 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
-    lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda lasteaias käivate autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 €
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 1.märts 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps lasteaias/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Spetsialistide pedagoogide roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Kuidas ja mida öelda teistele lastevanematele, kui nende lastega koos õpib erivajadustega laps.
15.15-15:30 Sirutuspaus
15.30 -16.15 Pedagoogide isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu, kui spetsialisti, roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KOOLITUS – 17.-19.veebruar “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”

Koolitus autistlike lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Koolitus toimub 17.-19.veebruar 2016 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn).

Koolitajad: Ivica Mägi ja Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistlike lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 105€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 15.veebruar 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:
Ajakava on järgmine kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus


17. ja 18.veebruar on koolitajaks Ivica Mägi ning 19.veebruar koolitajad Mihkel Velström ning Ivica Mägi

Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off