Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE KURESSAARES 27.-28.VEEBRUAR – “Aktiivsus-ja tähelepanuhäirega(ATH) ja autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Ootame Teid koolitusele Kuressaares “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning “ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”. Osaleda saate omal valikul mõlemal päeval või enda valikul ühel päeval.
Vaid teisel päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Toimumisaeg: 27.-28.veeburar 2017, kell 12:00
Toimumiskoht: Hotell Mardi (Kuressaare Ametikooli õppehoone – konverentsiruum K2), Vallimaa 5a, Kuressaare

Esimene päev on koolitusel  fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH ja autistliku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Teisel päeval on koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.
Vaid teisel päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval on 55 EUR. Kahel päeval osalemine on 75 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 23.veebruar 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programm:
27.veebruar
12:00-13:30 Koolitus
13:30-13:45 Kohvipaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:45 Lõunapaus
15:45-17:15 Koolitus
28.veebruar
09:30-11:00 Koolitus
11:00-11:15 Kohvipaus
11:15-12:45 Koolitus
12:45-13:15 Lõunapaus
13:15-14:45 Koolitus

Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 30.-31.jaanuar “ATH laps lasteaias ja koolis”

Ootame Teid koolitusele “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps lasteaias ja koolis”

Teil on hea võimalus osaleda koolitusel kahel päeval või enda valikul ühel päeval.

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn
Toimumisaeg: 30.-31.jaanuar 2017, kell 10:00

Koolitusel on fookuses ATH laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista aktiivus- ja tähelepanuhäirega last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa ATH lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Esimesel päeval keskendutakse sellele mis on ATH, kuidas ära tunda aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last ja kuidas teda toetada parimal viisil. Teisel päeval keskendutakse probleemkäitumistele ja nende lahendustele ning erinevatele meetoditele tööks ATH lapsega.
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat ATH teadlikust (ATH baasteadmiste koolituse läbimist, nt “ATH laps koolis/lasteaias”, “ATH  lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad;
-    tugiisikud;
-    lapsevanemad;
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval 55 € ja kahel päeval 85€
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 28.jaanuar 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris.

Ajakava:
09:45 Kogunemine
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 Koolitus
Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 23.-24.jaanuar “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine” „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 23.jaanuar 2017 toimub koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 24.jaanuar 2017 koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Enda 59 Tallinn
Toimumisaeg: 23. ja 24.jaanuar 2017, kell 10:00

Koolitajad: Ivica Mägi ja Jelena Petriläinen

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 55€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 85€. Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 21.jaanuar 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programmi ajakava:
Ajakava on mõlemal päeval sama:
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 16.-18.jaanuar 2017 “Autistliku ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse tugiisiku baaskoolitus”

Koolitus autistlike ja ATH lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku ja ATH lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Koolitus toimub 16.-18.jaanuar 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn).

Koolitaja: Ivica Mägi, Jelena Petriläinen, Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistlike ja ATH lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku või ATH lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 14.jaanuar 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:
Ajakava on järgmine kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström
on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Jelena Petriläinen

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE JÄTKUKOOLITUSELE – 15.detsember “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Kutsume Teid koolitusele 15.detsember 2016 „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine“.

Koolitaja: Ivica Mägi

Toimumisaeg: 15.detsember 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn

Osalema on oodatud kõik, kes on eelnevalt läbinud mõne ATH teemalise koolituse:
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses ATH-ga;
- lapsevanemad ja pereliikmed;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid.

Koolitusel on fookuses ATH lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks ATH laps need nii loob. Vaatleme aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

 

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 13.detsember 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-15.16 Koolitus

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 18.november “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”

Koolitus: “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”

Toimumisaeg:  18.november 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)10:00

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
·   Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse pereliikmed/lähedased;
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastega;
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 17.november 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 1.-2.november kahepäevane koolitus “Autistlik laps lasteaias ja koolis”

Ootame Teid koolitusele “Autistlik laps lasteaias ja koolis”

Teil on hea võimalus osaleda koolitusel kahel päeval või enda valikul ühel päeval.

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn
Toimumisaeg: 1.-2.november 2016, kell 10:00

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Esimesel päeval keskendutakse sellele mis on autism, kuidas ära tunda autistliku last ja kuidas teda toetada parimal viisil. Teisel päeval keskendutakse probleemkäitumistele ja nende lahendustele ning erinevatele meetoditele tööks autistliku lapsega.
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivate autistlike lastega või lasteaias käivate autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval 55 € ja kahel päeval 85€
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 31.oktoober või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris.

Ajakava:
09:45 Kogunemine
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 Koolitus
Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

JÄÄB ÄRA – KUTSE KOOLITUSELE VÕRUS – 25. ja 26.oktoober ning 08.detsember “Autistlik laps lasteaias ja koolis” ja “Teismelises eas autistliku noore mõistmine ja toetamine” ning “Autistliku teismelise toetamine seksuaalsel arengul”

Teil on hea võimalus osaleda kolmel koolitusel või enda valikul ühel/kahel päeval koolitusel.
25.oktoober 2016 toimub koolitus “Autistlik laps lasteaias ja koolis”, 26.oktoober “Teismelises eas autistliku noore mõistmine ja toetamine” ja 08.detsember “Autistliku teismelise toetamine seksuaalsel arengul”

Toimumisaeg: 25. ja 26.oktoober ning 08.detsember 2016
Toimumiskoht: Võru Maavalitsus, Jüri 12 Võru (II korruse saal)

Koolitajad: Jelena Petriläinen, Mihkel Velström ja Pille Kütt

Esimesel päeval on koolitusel fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul. Anntakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Teisel päeval on koolituse fookused kes on teismeline, mis siis inimesega toimub; Autismi mõju noore inimese elus – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted, motivatsioon, ühiskonna mõju; Autisliku noore erinevate emotsioonide mõju talle endale ja teistele. Eneseregulatsioon ja motivatsioon autistliku noore toetamisel.
Kolmandal päeval on fookuses seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides ning juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid.

26.oktoobril ning 08.detsembril osalemine eeldab mõne autismialase koolituse läbimist varasemalt.

Osalema on oodatud:
·    Autistliku noore pereliikmed/lähedased
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku noorega
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid
·    Koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval 55 EUR, kahel päeval 75 EUR ja kolmel päeval 95 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 06.detsember 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programm
11:00-12:30 Koolitus
12:30-12:45 Sirutuspaus
12:45-14:15 Koolitus
14:15-14:45 Lõunapaus
14:45-16:15 Koolitus

Koolitajad:

Jelena Petriläinen

Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud laste ja noortega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noortele suunatud seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paariterapeudi ja seksuaalnõustajana Tallinna Seksuaaltervise Kliinikus ja erapraksises. Koolitaja teed alustas 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus. Nüüdseks on pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Pille on kolme lapse ema.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse jätkukoolitusele Vasalemmas – 26.oktoober “Autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Jätkukoolitus: “Autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Toimumisaeg:  26.oktoober 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Vasalemma Põhikool (Lemmaru küla, Vasalemma vald)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud kõik, kes on läbinud eelnevalt mõne autismialase koolituse:
·    Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku lapsega;
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 24.oktoober 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

AUTISMI TÖÖTUBADE programm

Algab uus praktiliste AUTISMI TÖÖTUBADE programm

Programmi märksõnadeks on:
- Praktiline (juhendavad valdkonna eksperdid, praktikud);
- Lahenduskeskne (kõigele on olemas lahendused!);
- Konkreetne (kestvuse aeg on 3 tundi, mille jooksul saab osaleja kaasa hulganisti ideid, näpunäiteid, meetodeid, mida kohe kasutama hakata);

Osalema on oodatud:
- Autistliku lapse pereliikmed/lähedased, kellel ei ole selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused;
- Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada;
- Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga.

Programmi ülesehitus:
Iga kuu toimub üks 3-tunnine töötuba (ühel päeval pakume välja kaks kellaaega), kus keskendutakse kindlale teemale, mida veab eest ja juhib arutelusid oma ala ekspert.
Osaleda saab ühes töötas või kogu programmis.
Kõik töötoad toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59 Tallinn
- 16.jaanuar 2017 12:00-15:00 TOITUMINE (autistliku lapse toitumise eripärad, gluteeni- ja kaseiinivaba toitumine, suhkur, toidu mõju lapse käitumisele)
- 13.veebruar 2017 12:00-15:00 TERAAPIAD (ülevaade millised teraapiad on vajalikud, millised on olemas ja meetodeid igapäevaseks kasutamiseks erinevatest tegevuslikest ja pedagoogilistest sekkumistest)
- 13.märts 2017 12:00-15:00 HARIDUS (lasteaed, eelkool, kool – millised on valikud autistlikule lapsele, kuidas neid teha, milline laps sobib millisesse õppevormi)
- 10.aprill 2017 12:00-15:00TUGIISIK, VÕRGUSTIK (kes on autistliku lapse võrgustikus, kes puudu, et tagada parim areng lapsele, mis on kellegi roll ja ülesanne, pere-tugiisik-teraapiad-õpetajad-sõbrad-sugulased
- 15.mai 2017 12:00-15:00 PROBLEEMNE KÄITUMINE, TANTRUM
- 12.juuni 2017 12:00-15:00 TUNDED, EMOTSIOONID sh VIHA, AGRESSIIVSUS (mõistmine ja toimetulek lapse erinevate emotsioonide ja nende väljendustega).

Kõik programmi läbinud saavad tunnistuse (üksikute töötubade puhul läbitud töötoa kohta).

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osalemine ühes töötoas on 28 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Kohtade arv on piiratud!

Juhendajad:
Enamus töötubasid viib läbi Ivica Mägi

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Töötubadesse kaasatakse ka erinevaid spetsiifiliste valdkondade eksperte (nt toitumine, teraapiad jt – nimed lisatakse jooksvalt).

Posted in Uncategorized | Comments Off