Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Alates novembrist soodsad tantsuteraapia treeningud – registreerumine vajalik!

Tallinnas on juba 2014 a kevadest toiminud spetsiaalselt autistlikele lastele suunatud tantsuteraapia rühmatreeningud (AMT ehk Autism Movement Therapy).

Rohkem infot ATM-i kohta Tantsuteraapia kodulehel

Nüüd on võimalik registreeruda novembris alustavasse tantsuteraapia rühma,
mis on tänu MTÜ Autismiabi Keskus Allissoni eestvedamisele ning Hasartmängumaksu Nõukogu poolsele toetusele,
soodsam, kui tavapärane ATM treening.
Treeningu hind on 3 eurot.

Selle hinnaga osalemine eeldab, et:
- laps, kes soovib osaleda, on autistlik;
- laps on rühma registreeritud (registreering kinnitatakse e-posti teel);
- peale esimest treeningut tasutakse kõigi novembri ja detsembri treeningute eest ettemaksuna.

Novembris ja detsembris on kokku 7 treeningut (viimane treening on 13. detsembril). Seega on kahe kuu treeningute tasu kokku 21 eurot lapse kohta.

Treeningud toimuvad laupäeviti 12.00 – 12.45
RoosiKodu Stuudios aadressil Mõtuse 11 Tallinn.

Registreerumiseks:
kristel.allisson@gmail.com või gerda.matvere@gmail.com

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse – 04.-05. novemberil koolitus: „Autistliku lapse seksuaalse arengu toetamine“

Koolitus õpetajatele, spetsialistidele ja lapsevanematele: „Autistliku lapse seksuaalse arengu toetamine“

4. ja 5. novembril 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi, Mihkel Velström, Pille Kütt

Osalema on oodatud:
- koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autismi diagnoosiga noortega;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaiaealine autistlik laps;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike noortega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad rohkem teada saada autismi mõjust noore inimese elus.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osavõtutasu on 60 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 30. oktoober 2014 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

4.11
10-11.30 Tutvumine, Autism ja autismispekter – mis see on, kuidas ära tunda autistlikku inimest, võtmetegurid autisti mõistmisel ja toetamisel. Koolitaja: Ivica Mägi
15 min paus
11.45-13.15 Autisti tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine, sensoorika, probleemkäitumised ja selle tagamaad autismis. Spetsialisti ja pedagoogi roll ning võimalused lapse toetamisel. Koolitaja: Ivica Mägi
1 tund lõuna
14.15-15.45 Kes on teismeline, mis siis inimesega toimub. Autismi mõju noore inimese elus  – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted, motivatsioon, ühiskonna mõju. Koolitaja: Mihkel Velström
15 min paus
16.00-17.30 Probleemteemad autismi diagnoosiga noore inimese puhul – vihaga toimetulek, võimalikud sõltuvused. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolitaja: Mihkel Velström

5.11
Koolitaja: Pille Kütt
10.00-11.30 Sissejuhatus, tutvumine, ootused koolitusele, metoodika tutvustus, seksuaalhariduse sisu ja eesmärgid
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides
13.15-14.15 lõuna
14.15-15.45 Juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid, võimalikud riskikäitumise põhjused
15.45-16.00 kokkuvõtted, tagasiside, koolituse lõpetamine

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud väärkoheldud lastega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noorte seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paari- ja seksuaalnõustajana Seksuaaltervise Kliinikus. Koolitaja teed alustas ta 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus noored noortele koolitajana. Nüüdseks on Pille pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Hetkel töötab ta erapraksises pere- ja paariterapeudina. Pille on abielus ja 3 lapse ema.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 17.novembril ja 17. detsembril koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistlik laps lasteaias”. 27. oktoobri koolitus on täitunud

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistlik laps lasteaias”

17. novembril ja 17. detsembril 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda lasteaiaealiste autistlike lastega;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaiaealine autistlik laps;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autismispekter just lasteaia ealise lapse seisukohalt – millised on probleemkohad, kuidas sellises vanuses lapse olemust mõista ja parimal viisil toetada, millised on lasteaiatöötajate võimalused toetada suures rühmas ühte erilist last, tugiisiku temaatika, lapsevanema tegutsemise ja teadlikkuse olulisus jms.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 23. oktoober 2014 või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised. Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Mis on autism, autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kas kasvatamatu laps või autistlik?

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Autistlik laps rühmas/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada?Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Millised on pedagoogi/spetsialisti võimalused lapse toetamisel. Milline on lapsevanema roll ja võimalused?

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Kes on tugiisik, millineon tema roll ning kuidas sobivaimat tugiisikut leida? Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas ja mida teistele rühma lastele ning nende vanematele rääkida?

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Pedagoogi/spetsialisti isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt küsida abi. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Individuaalnõustamine autistlike laste vanematele

Individuaalnõustamisel on lapsevanemal võimalus personaalset abi ja tuge saada alljärgnevates valdkondades ja nõustajatelt:

- Autistliku lapsega toimetuleku, autismi olemuse, lapse võimalustega haridusasutustes, lapse elukeskkonna kohandamise ja korraldamisega, seadusandlusega seotud küsimused - nõustamise viib läbi Ivica Mägi, autismivaldkonna koolitaja ja nõustaja, Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps.

- Lapsevanema isikliku toimetulekuga ja paarisuhtega seotud küsimused - nõustamise viib läbi Ene Velström, täiskasvanute koolitaja- suhtlemistreener, nõustaja- superviisor, psühhodramaatik.

- Teismelise autistliku lapse ja täiskasvanud autistide toetamisega ja tugiisiku tööga seotud küsimused- nõustamise viib läbi Mihkel Velström, psühholoogia magistriõppes, psühhodraama assistent, tegutsenud kolm aastat autistlike laste, noorte ja täiskasvanute tugiisikuna.
Individuaalnõustamiste raames on võimalik lapsevanemal saada:
- vajalikku informatsiooni autistliku lapse paremaks mõistmiseks ja toetamiseks,
- abi hetkeprobleemide ja konfliktide lahendamiseks seoses lapse, iseenda või tugiisikuga,
- abi enda  kohanemis- ja töövõime tõstmiseks, vajaduste väljaselgitamiseks ning tegevuste plaanimiseks oma elus,

90-minutiliste nõustamisseanside arv ühele lapsevanemale on vastavalt vajadusele.
Individuaalnõustamised toimuvad lapsevanema vabal tahtel ja põhinevad sellekohastel kokkulepetel. Individuaalnõustamistel:
- alustame olukorrast, kus lapsevanem tegelikult on, mitte sealt, kus ta ise arvab end olevat,
- abistame otsustamisel, millist tuge ta eelkõige vajab ja suuname vastava valdkonna nõustaja nõustamisele,
- aitame lapsevanemal endal diagnoosida probleeme iseenda jaoks,
- aitame informatsiooni tõlgendamisel ja otsuste langetamisel,
- aitame lapsevanemat otsuste elluviimise kavandamisel,
- toetame lapsevanema isiksuslikku arengut, aitame tal teadvustada oma tugevusi ja suurendada lahendusmeelsust takistuste ületamisel,
- jätame  vastutuse otsuste elluviimisel lapsevanemale.

REGISTREERIMINE
Nõustamisele registreerumiseks palume otse ühendust võtta soovitud nõustajaga:
Ivica Mägi –ivica.magi@gmail.com
Mihkel Velström –mihkel.velstrom@gmail.com
Ene Velström –ene@metsatark.ee

Kui sul on soov ja vajadus nõustamisele tulla, siis broneeri aeg esimesel võimalusel, sest nõustamisi teostatakse selle aasta lõpuni.

HIND JA KOHT
Ühe nõustamiskorra omaosalus lapsevanemale on 10 eurot.

Nõustamised toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides Endla 59 või kokkuleppel muus sobivas kohas.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Heategevuslik tasuta asjade turg 2.-3. oktoober 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. NB! Kuni 6.10 ootame appi vabatahtlikke.

Lisainfo:
Tallinna Puuetega Inimeste Koja kodulehel ja Facebook’i lehel
Põhja-Eesti Autismi Liidu Facebook’i lehel

Lisainfo vabatahtlikele:
Ootame tublisid inimesi appi Tasuta Asjade Turule 2-3.oktoober ja selle ettevalmistamisesse.

Ajad ja tegevused, kuhu ja milleks vajame vabatahtlikke abilisi:
- 30.september kell 10-18: asjade saali toomine (siinkohal on väga oodatud TUGEVAD MEHED,kes aitavad kotte/kaste tassida) ja sorteerimine.
- 1.oktoober kell 10-18: asjade sorteerimine, riidepuudele paigutamine jms ettevalmistamine
– 2-3.oktoober kell 10-18: inimeste aitamine asjade otsimisel, paigutatud asjade korras hoidmine jms
– 6.oktoober kell 9.30 alates: alles jäänud asjade kokku pakkimine

Kui sul on aega, võimalust ja soovi tulla appi, siis anna sellest palun teada ivica.magi@gmail.com või liitu Facebook’i üritusega.
Appi võib tulla ka tunniks-paariks ja ka see on väga abiks meile!

Lisaks on Tasuta Asjade Turul avatud heategevuslik kohvik, mille töösse on võimalik vabatahtlikuna panustada. Täpsemalt vaata Facebook’ist.
Kohvik ootab abikäsi koduste küpsetiste ja toitude osas, mis müüakse kohvikus sümboolsete hindadega. Lisaks on oodatud ka maiustused, kohvi, tee,mesi, suhkur, ühekordsed nõud jms.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse – koolitus “Gluteeni ja kaseiini tarbimise seos autismispektrihäiretega”

Koolitus “Gluteeni ja kaseiini tarbimise seos autismispektrihäiretega”

22. oktoobril 2014 kell 10.00-17.30 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Heleri Kukk

Osavõtutasu ja registreerimine

Osalemistasu on 20 eurot

Registreerimiseks ja arve saamiseks palun saata osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 16. oktoober 2014 või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine

Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.

Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

Aina rohkem räägitakse erinevatest terviseriketest, mille põhjustajaks peetakse meie toidus sisalduv gluteeni ja kaseiini. Enim uuringuid ja tõestusmaterjali on gluteeni- ja/või kaseiini kahjustava toime kohta just autismispektri häirete, tähelepanuhäirete, skisofreenia ning epilepsia kohta.Samal ajal on toit viimane asi, milles paljud (ka arstid) oskaksid näha probleemide põhjustajat.

Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
Mis on gluteeni- ja kaseiinitalumatus?
Kuidas on gluteeni- ja kaseiinitalumatus seotud autismiga?
Rahvusvahelised uurimustööd.
Kuidas talumatusele jälile saada?
Mis vahe on vere- ja uriinitestidel?
Näiteid elust.
Kuidas on avastatud inimeste gluteeni- ja kaseiinitalumatus ning millisel määral on dieet tervist parandanud?
Kas Gluteeni- ja kaseiinitalumatusest on võimalik terveneda?
Kuidas gluteeni ja/või kaseiini talumatusega toime tulla?
10 näidisretsepti.
Milistest poodidest ning milliseid tooteid osta?
Väljas söömise võimalused.

Loengu kestvus on 8 akadeemilist tundi.

Koolitaja:
Heleri Kukk on toitumisnõustaja ja -koolitaja ning tervislikku toitumist toetava ettevõtte Nutrimed Center OÜ üks asutajast. Toit ja tervis on olnud Heleri kireks juba palju aastaid.  Annely Sootsi Tervisekoolist sai ta oma erialased teadmised toitumisnõustaja kutses ning on täiendanud ennast toitumisterapeudi õppes. Kolme lapse emana peab laste toidulaua tervislikkust eriti  südamelähedaseks teemaks. Poja gluteenitalumatus on kogu pere elu oluliselt muutnud, kuna pärast gluteeni välistamist toidust on varemalt hüperaktiivne poeg olnud aina tublim ja toredam ning elu temaga koos kogu perele rõõmsam ja rahulikum. Heleri soovib oma teadmiste ja kogemustega igati aidata ka teisi sarnases olukorras perekondi.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse – 16.10. koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Teismelise eas autistliku noore mõistmine ja toetamine”

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Teismelise eas autistliku noore mõistmine ja toetamine”

16. oktoobril 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi, Mihkel Velström

Osalema on oodatud:

- koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses teismeas autismi diagnoosiga noortega;

- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike teismeeas noortega;

- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad rohkem teada saada autismi mõjust teismelise inimese elus.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks palun saata osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 10. oktoober 2014 või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine

Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.

Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

10-11.30 Tutvumine, Autism ja autismispekter – mis see on, kuidas ära tunda autistlikku inimest, võtmetegurid autisti mõistmisel ja toetamisel.

15 min paus

11.45-13.15 Autisti tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine, sensoorika, probleemkäitumised ja selle tagamaad autismis. Spetsialisti ja pedagoogi roll ning võimalused lapse toetamisel

1 tund lõuna

14.15-15.45 Kes on teismeline, mis siis inimesega toimub. Autismi mõju teismelise inimese elus  – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted, motivatsioon, ühiskonna mõju.

15 min paus

16.00-17.30 Probleemteemad autismi diagnoosiga teismelise puhul – vihaga toimetulek, võimalikud sõltuvused. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse – Grupinõustamine lapsevanematele.

Grupinõustamine lapsevanematele.

Kutsume teid osalema nõustamisgrupis esmaspäeval, 29.09 kell 13.00-16.30
Endla 59, TPIK majas.

Kohtumise teema on „Koostöö loomine ja hoidmine kooliga“.

Grupi suurus on kuni üheksa inimest.

Grupinõustamisel osalemise tasu on 10€.

Grupinõustamisele registreerumiseks andke oma huvist teada: mihkel.velstrom@gmail.com.

Kui antud teema ei ole teie hetkevajadus, kuid on mõni teine teema, millega soovite tegeleda, kirjutage sellest samuti: mihkel.velstrom@gmail.com.

Teema arutame nõustamise alguses läbi ja tegeleme grupi jaoks kõige vajalikumaga.

Nõustamist veavad eest Ene Velström, Ivica Mägi ja Mihkel Velström.

Teeme ka ühise söögilaua, kuhu palume igaühel midagi näksimist kaasa võtta.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Pakume tööd autistlike laste tugiisikutele! Kandideerimise tähtaeg 6. oktoober.

Põhja-Eesti Autismi Liit pakub tööd autistlike laste tugiisikutele.

Tööle on oodatud mitu tugiisikut lasteaiaealistele lastele ja algkooliealistele lastele.

Tööülesanneteks
on autistliku lapse igakülgne toetamine:
- lasteaias lasteaia päeva tegevuste juures sh õppetöö, sotsiaalne tegevus, õppekäigud, ekskursioonid, õuemängu aeg, vajadusel ka magamisaeg;
- koolis toetada klassiruumis õppetöös, vahetundides sotsiaalne tegevus, õppekäigud, eksursioonid ning täiskohaga töö puhul ka tundidejärgne aeg sh koduse õppimise toetamine jms;
- lapse teraapiatesse viimine ja toomine (rehabilitatsioonikeskus vm);
- koostöö lapsevanematega lapse indviduaalsete arengueesmärkide seadmiseks ja rakendamiseks.

Kandidaadilt eeldame:
- tahe ja moivatsioon töötada autistliku lapsega;
- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
- kohusetundlikkus, kokkulepetest, tööaegadest kinni pidamine;
- kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega;
- soovitatavalt sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogiga haridus (lasteaeda sobivad kõik, kooli eelistatult eripedagoogika, pedagoogika);
- rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine;
- füüsiliselt hea vorm (eriti lasteaiaealised vajavad palju järelevalvet, olles pidevas liikumises);
- kasuks tuleb autojuhilubade ja/või isikliku sõiduauto olemasolu.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
- motiveerivat töötasu;
- koolitusi ja väljaõpet;
- individuaalset tööjuhendamist (vajadusel) ja supervisiooni;
- toredat kollektiivi.

Tööaeg ja piirkond:
- tööaeg on vastavalt laste vajadusele kas osaline või täiskoormusega;
- piirkond on Tallinn ja Tallinna lähiümbrus;
- asendajateks ja üksikutele sündmustele (sobib nt üliõpilasele või muu paindliku töö kõrvalt), tööaeg vastavalt vajadusele.
Täiendava info saamiseks ja kandideerimiseks palun saada oma CV ja motivatsioonikiri (palun märgi sinna ka kas huvitud kooli- või lasteaialapse tugiisikuks olemisest) hiljemalt 6.oktoobriks ivica.magi@gmail.com.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

20.09.2014 sügiskool autistlike lastega peredele

20. septembril toimub sügiskool autistlike lastega peredele.

Sügiskool toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, aadressiga Endla 59, Tallinn.

Sügiskooli oodatakse autistlikke lapsi vanuses 4-10 a, laste vanemaid, õdesid-vendi ning tugiinimesi (tugiiisk, vanaema jne).

Sügiskool pakub tegevusi ja teraapiaid kõigile osalejatele, nii koos, kui eraldi.

Päevakava koos tegevustega toodud allpool ja päevakava koos kellaaegadega leiad siit: Päevakava

NB! Kuna plaanis on tegevused eraldi lapsevanematele, on oluline, et igal autistlikul lapsel on kaasas tugiinimene – tugiisik, vanaema jne. Vajadusel abistame tugiinimese leidmisel.

Autistliku lapse osalemine sügiskoolis on tasuta. Tema osalustasu katame Püha Peaingel Miikaeli Rahvusvahelise Rüütliordu Eesti Suurprioraat annetusest.
Osalustasu on 8 eurot inimese kohta (nt ema autistliku lapsega on kokku
8 eurot) või
16 eurot pere (ema, isa, õed-vennad ja tugiinimene) kohta.
Osaleda on võimalik ka üksikutes töötubades. Ühes töötoas osalemise tasu on 4  eurot ja kahes või enamas 8 eurot inimese kohta.
Tasumine toimub arve alusel.

Osalemiseks palume hiljemalt 19. septembriks saata regamine.peal@gmail.com järgnev info: osalejate nimed ja kes nad autistlikule lapsele on (ema, isa jne) ning lisaks info, kes pereliikmetest osalevad lõunasöögil.

Osalejate arv on piiratud 20 pereni.

Meie poolt on alates 11.00 kohv, tee, vesi, mahl.  Osalejatel palume võimalusel võtta kohvilauale kaasa midagi soolast või magusat.

Lõunasöögiks pakume suppi ja pirukaid ning magustoiduks kooki.
Lõunasöögi maksumus on 1 euro inimese kohta. Lõunasöögi eest saab tasuda kohapeal.
Erisoovide korral on võimalik kasutada Tallinna Puuetega Inimeste Koja kööki.

Päevakava:
10.30 Kogunemine
11.00 Sügiskooli algus; uksed avavad kohvik ja kinotuba
Ennelõunased tegevused
autistlikele lastele:
loovustuba (Kadrin Pintson), linnamäng (Ene Sepp, MTÜ RuaCrew), loovtants (Anneliis Jaanus), kinotuba.
õdedele-vendadele: loovustuba (Kadrin Pintson), linnamäng (Ene Sepp, MTÜ RuaCrew), loovtants (Anneliis Jaanus), kinotuba.
emadele-isadele: Ivica Mägi loeng: “Autistist lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine, töötuba isadele (Mihkel Velström), Hauscka töötuba emadele: “Loomuliku Ilu Akadeemia – avasta naha loomulik tarkus ja sära”.
tugiisikutele: mentorlus loovustoas (Mihkel Velström).
14.00-15.00 Lõuna
Pärastlõunased tegevused
autistlikele lastele: loovustuba, kinotuba.
õdedele-vendadele: loovustuba, töötuba “Eriline õde või vend” (Marileen Olenko või Mihkel Velström), kinotuba.
emadele-isadele: toitumisnõustamine, gluteeni- ja kaseiinivaba dieet (Heleri Kukk), Mihkel Velström loeng “Elu autistliku lapsega”.
tugiisikutele: toitumisnõustamine, gluteeni- ja kaseiinivaba dieet (Heleri Kukk), Marileen Olenko loeng: “Sotsiaalne interaktsioon autistlikul lapsel”.

Päeva lõpus ootab kõik lapsi üllatus – 48 m2 suurune BATUUT-SEIKLUSLINNAK!
Batuudi kirjeldust ja pilte vaata siit.

Lisaks õnneloos ja kõigile osalejatele kingitus.

17.30 Sügiskooli lõpp

NB! Sügiskool autistlike lastega peredele on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimub oktoobris sügiskooli koolituspäev, mis on suunatud vanematele, tugiinimestele, spetsialistidele ja õpetajatele.

Sügiskooli läbiviimist toetavad:

Hasartmängumaksu Nõukogu, Püha Peaingel Miikaeli Rahvusvahelise Rüütliordu Eesti Suurprioraat, Hauscka, Batuudijuss, Biomarket, Tupperware ja Biominerata

Meid oli valmis toetama ka:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off