Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Grupinõustamine autistlike laste vanematele

Jaanuari keskel 2015 alustame taas autistlike laste vanemate grupinõustamisega.

Osaleda saab 10 vanemat (nii emad kui isad, võimalusel mõlemad) ja kohtumised toimuvad 6 kuu jooksul (kokku 12 korda). Oodatud on ka varem nõustamisgruppides osalenud lapsevanemad.

Igal kohtumise korral on konkreetsem teema ning gruppi juhivad nõustajad – psühhodramaatikud Ene Velström ja Mihkel Velström. Ivica Mägi on samuti kohapeal ja osaleb grupiprotsessis.
Kasutatakse erinevaid grupinõustamise ja supervisiooni meetodeid eesmärgiga toetada autistliku lapse vanemat igakülgselt paremini eluga toime tulema. Samuti on oluline grupikaaslaste omavaheline suhtlemine ja kogemustele tuginev info jagamine.

Kohtumiste kuupäevad:
13.-14.01.15
10.-11.02.15
10.-11.03.15
07.-08.04.15
05.-06.05.15
02.-03.06.15
Iga päev toimub töö kell 10.00-15.00.

Grupinõustamises loome turvalise ja avatud õhkkonna, kus kõigil grupiliikmetel on võimalus aktiivselt osaleda. Õppimine toimub kogemuspõhiselt.  Kohtumiste täpsed teemad valime vastavalt kokku tulnud grupi vajadustele. Kohtumistel tegeleme läbivalt olukordadega, et mis saab siis, kui enam ei jõua.

Grupinõustamise võimalikeks teemadeks pakume:
- Minu tööalane elu (kuidas ühildada töö ja eraelu puudega lapsega peres?)
- Autism ja sugulased (kuidas selgitada laiemale pereringile ja sugulastele oma lapse autismi diagnoosi ning kuidas toime tulla sellest tulenevate juhtumitega?)
- Mina ja lapsed; pere teised lapsed (kuidas selgitada autistliku lapse õdedele/vendadele ja teistele lastele olukorda, kuidas hoida tasakaalu lastega tegelemisel, et keegi ennast kõrvalejäetuna ei tunneks?)
- Paarisuhe (kuidas parimal viisil tegeleda paarisuhtega, kuidas toetada abikaasat, kui endalgi on raske?)
- Minu isiklik areng (olukorras, kus peres on autistlik laps ja suur osa ajast ja energiast läheb tõenäoliselt lapsega/lastega tegelemisele – kuidas lapsevanem saab endale tähelepanu pöörata, aega võtta, isikliku arenguga tegeleda?)
- Ühiskond ja autism (kuidas luua lapsele parimaid arenguvõimalusi? kuidas mõjutada ühiskondlikke protsesse nii, et autistlikust lapsest saaks ühiskonnas hästi toimiv täiskasvanu? kuidas mõjutada ühiskonnas levinud piiravaid uskumusi? võrgustikutöö võimalused;  seadusandluse võimalused)

Toimumiskoht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn.

Hind
Grupinõustamisel osalemise tasu on osalejale kokku 60€.
Võimalik on tasuda ühe kohtumise (kahe päeva) kaupa ehk 10€ korraga.

Registreerumine
Grupinõustamisele registreerumiseks andke oma huvist teada selle aasta lõpuks (31. detsembriks) e-posti aadressile mihkel.velstrom@gmail.com.

Kui soovite antud kohtumiste teemadele midagi lisada või muuta, kirjutage sellest samuti: mihkel.velstrom@gmail.com.
Teemad arutame nõustamise esimese kohtumise alguses läbi ja tegeleme grupi jaoks kõige vajalikumatega.

Kohtumistel teeme ühise söögilaua, kuhu palume igaühel midagi näksimist kaasa võtta.

Grupinõustamisi planeerivad ja analüüsivad:
Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.
Ene Velström on suhtlemistreener, grupiterapeut (psühhodraama CP), 16-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja, kogenud grupi- ja individuaalsupervisioonide ning nõustamiste läbiviija
Mihkel Velström on psühholoog, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala, psühhodraama assistent, viinud läbi täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone ning neli aastat tegutsenud autistlike laste tugiisikuna.

Grupinõustamiste läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 15. detsembril koolitus: „Autistliku lapse ohutuse tagamine veekogude läheduses“

Koolitus lastevanematele, õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistliku lapse ohutuse tagamine veekogude läheduses“

15. detsembril 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn) ja Õismäe vabaajakeskuses (Ehitajate tee 109A/2, Tallinn)

Koolitaja: Gert Teder

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad rohkem teada, kuidas lapsega on ohutu veekogude läheduses käituda;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistlike lastega;
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autsitlike laste ja veekogude läheduses ohutu käitumisega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad teavet autistliku lapse ohutuse tagamisest veekogude läheduses.

Koolitusel on fookuses veekogude läheduses lapse ohutuse tagamine. Koolitus hõlmab teooriat ja praktilist osa (basseinis). Saadakse baasteadmised veeohutusest, lapse ohutuse tagamise metoodikatest, samuti abivajaja äratundmisest ja valvamise taktikast. Praktikas õpitakse läbi kogemise vette sisenemist ja päästeujumist, ujumiskoha valiku tegemist ja ettevalmistust ning tegutsemist õnnetusjuhtumi puhul.Ujumisoskus ei ole vajalik.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osalemine on tasuta.

Registreerimiseks saatke osaleja nimi ja kontaktandmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 11. detsember 2014 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Teooria ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

Teooria – TPIK (Endla 59)
09.30-12.00 Sissejuhatus ja kursuse eesmärkide tutvustamine. Veekogude iseloomustus. Veeõnnetuse põhjused. Ohutu käitumine. Ohutus paadisõidul. Abivajaja äratundmine. Valvamise taktika.

12.00-13.00 Lõuna ja Õismäele liikumine.

Praktika – Õismäe vabaajakeskus (Ehitajate tee 109A/2)
13.00-15.00 Kannatanule lähenemine. Kannatanu transport. Päästmine päästevahendiga. Ujumiskoha valik ja ettevalmistus. Tegutsemine õnnetuskohal.

Koolitaja:
Gert Teder on Selts Eesti Vetelpääste juhatuse liige-instruktor.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse! 08.12 koolituspäev tugiisikutele ja spetsialistidele

8. detsembril toimub Sügiskooli koolituspäev tugiisikutele, õpetajatele ja terapeutidele: “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine ning autistliku lapse seksuaalne areng”

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi (autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine) ja Pille Kütt (autistliku lapse seksuaalne areng)

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonna vastu;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autismi kohta rohkem teada saada.

Osalemise tasu ja registreerimine
Osalemise tasu on 35 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks palume saata osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed regamine.peal@gmail.com.
Osalemise tagab hiljemalt 5. detsembriks tasutud arve või garantiikiri arve tasumise kohta.
Koolitusel mitte osalemise korral osalemise tasu ei tagastata.

Registreerimise tähtaeg on 3. detsember või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Hommikul ja sirutuspauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Lõunapausi ajal pakume kohvi, teed, vett, mahla ning gluteeni- ja kaseiinivaba vegan browniega kostitab Mahemarket.

Lõunasöögi võib ka ise kaasa võtta või käia majast väljas söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses, Merimetsa Selveris ja Mahemarketis).

Lõunapausi ajal toimub ka gluteeni- ja kaseiinivabade toodete DEGUSTEERIMINE. Täpsemalt vt allpool.

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-13.00 Koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”, koolitaja Ivica Mägi

10.00-11.30 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.00 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine.

13.00-14.00 Lõunapaus
Lõunapausi ajal toimub PaleopagaridPagar Võtaks! ja Kivi Paber Käärid
gluteeni- ja/või kaseiinivabade toodete degusteerimine.

14.00-17.00 Koolitus “Autistliku lapse seksuaalne areng”, koolitaja Pille Kütt

14.00-15.45 Sissejuhatus, tutvumine, ootused koolitusele, metoodika tutvustus, seksuaalhariduse sisu ja eesmärgid. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid, võimalikud riskikäitumise põhjused. Kokkuvõtted, tagasiside, koolituse lõpetamine.

17.00 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitaja Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud väärkoheldud lastega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noorte seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paari- ja seksuaalnõustajana Seksuaaltervise Kliinikus. Koolitaja teed alustas ta 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus noored noortele koolitajana. Nüüdseks on Pille pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Hetkel töötab ta erapraksises pere- ja paariterapeudina. Pille on abielus ja 3 lapse ema.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

NB! Sügiskooli koolituspäev on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimus 20. septembril sügiskool autistlike lastega peredele.

 

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse! 08.12 koolituspäev autistlike laste lähedastele

8. detsembril toimub Sügiskooli koolituspäev lähedastele: “Autistliku lapse seksuaalne areng ning autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Pille Kütt (autistliku lapse seksuaalne areng) ja Ivica Mägi (autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine)

Osalema on oodatud lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma last mõista.

Osalemise tasu ja registreerimine:

Osalemise tasu on 15 eurot, mis tuleb kanda registreerimisel Põhja-Eesti Autismi Liidu kontole  EE082200221052707185 märksõnaga “koolitus 08.12.2014″.
Aadressile regamine.peal@gmail.com saada palun oma nimi ja kontaktandmed.
Osalemine kinnitatakse peale osalemise tasu laekumist.
Koolitusel mitte osalemise korral osalemise tasu ei tagastata.

Registreerimise tähtaeg on 3. detsember või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Hommikul ja sirutuspauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Lõunapausi ajal pakume kohvi, teed, vett, mahla ning gluteeni- ja kaseiinivaba vegan browniega kostitab Mahemarket.

Lõunasöögi võib ka ise kaasa võtta või käia majast väljas söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses, Merimetsa Selveris ja Mahemarketis).

Lõunapausi ajal toimub ka gluteeni- ja kaseiinivabade toodete DEGUSTEERIMINE.
Täpsemalt vt allpool.

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-13.00 Koolitus “Autistliku lapse seksuaalne areng”, koolitaja Pille Kütt

10.00-11.30 Sissejuhatus, tutvumine, ootused koolitusele, metoodika tutvustus, seksuaalhariduse sisu ja eesmärgid. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.00 Juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid, võimalikud riskikäitumise põhjused. Kokkuvõtted, tagasiside, koolituse lõpetamine.

13.00-14.00 Lõunapaus
Lõunapausi ajal toimub PaleopagaridPagar Võtaks! ja Kivi Paber Käärid
gluteeni- ja/või kaseiinivabade toodete degusteerimine.

14.00-17.00 Koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”, koolitaja Ivica Mägi

14.00-15.45 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine.

17.00 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitaja Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud väärkoheldud lastega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noorte seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paari- ja seksuaalnõustajana Seksuaaltervise Kliinikus. Koolitaja teed alustas ta 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus noored noortele koolitajana. Nüüdseks on Pille pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Hetkel töötab ta erapraksises pere- ja paariterapeudina. Pille on abielus ja 3 lapse ema.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

NB! Sügiskooli koolituspäev on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimus 20. septembril sügiskool autistlike lastega peredele.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Alates novembrist soodsad tantsuteraapia treeningud – registreerumine vajalik!

Tallinnas on juba 2014 a kevadest toiminud spetsiaalselt autistlikele lastele suunatud tantsuteraapia rühmatreeningud (AMT ehk Autism Movement Therapy).

Rohkem infot ATM-i kohta Tantsuteraapia kodulehel

Nüüd on võimalik registreeruda novembris alustavasse tantsuteraapia rühma,
mis on tänu MTÜ Autismiabi Keskus Allissoni eestvedamisele ning Hasartmängumaksu Nõukogu poolsele toetusele,
soodsam, kui tavapärane ATM treening.
Treeningu hind on 3 eurot.

Selle hinnaga osalemine eeldab, et:
- laps, kes soovib osaleda, on autistlik;
- laps on rühma registreeritud (registreering kinnitatakse e-posti teel);
- peale esimest treeningut tasutakse kõigi novembri ja detsembri treeningute eest ettemaksuna.

Novembris ja detsembris on kokku 7 treeningut (viimane treening on 13. detsembril). Seega on kahe kuu treeningute tasu kokku 21 eurot lapse kohta.

Treeningud toimuvad laupäeviti 12.00 – 12.45
RoosiKodu Stuudios aadressil Mõtuse 11 Tallinn.

Registreerumiseks:
kristel.allisson@gmail.com või gerda.matvere@gmail.com

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse – 17. detsembril koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistlik laps lasteaias”.

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistlik laps lasteaias”

17. detsembril 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda lasteaiaealiste autistlike lastega;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaiaealine autistlik laps;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autismispekter just lasteaia ealise lapse seisukohalt – millised on probleemkohad, kuidas sellises vanuses lapse olemust mõista ja parimal viisil toetada, millised on lasteaiatöötajate võimalused toetada suures rühmas ühte erilist last, tugiisiku temaatika, lapsevanema tegutsemise ja teadlikkuse olulisus jms.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 12. detsember 2014 või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised. Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Mis on autism, autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kas kasvatamatu laps või autistlik?

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Autistlik laps rühmas/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada?Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Millised on pedagoogi/spetsialisti võimalused lapse toetamisel. Milline on lapsevanema roll ja võimalused?

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Kes on tugiisik, millineon tema roll ning kuidas sobivaimat tugiisikut leida? Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas ja mida teistele rühma lastele ning nende vanematele rääkida?

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Pedagoogi/spetsialisti isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt küsida abi. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Individuaalnõustamine autistlike laste vanematele

Individuaalnõustamisel on lapsevanemal võimalus personaalset abi ja tuge saada alljärgnevates valdkondades ja nõustajatelt:

- Autistliku lapsega toimetuleku, autismi olemuse, lapse võimalustega haridusasutustes, lapse elukeskkonna kohandamise ja korraldamisega, seadusandlusega seotud küsimused - nõustamise viib läbi Ivica Mägi, autismivaldkonna koolitaja ja nõustaja, Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps.

- Lapsevanema isikliku toimetulekuga ja paarisuhtega seotud küsimused - nõustamise viib läbi Ene Velström, täiskasvanute koolitaja- suhtlemistreener, nõustaja- superviisor, psühhodramaatik.

- Teismelise autistliku lapse ja täiskasvanud autistide toetamisega ja tugiisiku tööga seotud küsimused- nõustamise viib läbi Mihkel Velström, psühholoogia magistriõppes, psühhodraama assistent, tegutsenud kolm aastat autistlike laste, noorte ja täiskasvanute tugiisikuna.
Individuaalnõustamiste raames on võimalik lapsevanemal saada:
- vajalikku informatsiooni autistliku lapse paremaks mõistmiseks ja toetamiseks,
- abi hetkeprobleemide ja konfliktide lahendamiseks seoses lapse, iseenda või tugiisikuga,
- abi enda  kohanemis- ja töövõime tõstmiseks, vajaduste väljaselgitamiseks ning tegevuste plaanimiseks oma elus,

90-minutiliste nõustamisseanside arv ühele lapsevanemale on vastavalt vajadusele.
Individuaalnõustamised toimuvad lapsevanema vabal tahtel ja põhinevad sellekohastel kokkulepetel. Individuaalnõustamistel:
- alustame olukorrast, kus lapsevanem tegelikult on, mitte sealt, kus ta ise arvab end olevat,
- abistame otsustamisel, millist tuge ta eelkõige vajab ja suuname vastava valdkonna nõustaja nõustamisele,
- aitame lapsevanemal endal diagnoosida probleeme iseenda jaoks,
- aitame informatsiooni tõlgendamisel ja otsuste langetamisel,
- aitame lapsevanemat otsuste elluviimise kavandamisel,
- toetame lapsevanema isiksuslikku arengut, aitame tal teadvustada oma tugevusi ja suurendada lahendusmeelsust takistuste ületamisel,
- jätame  vastutuse otsuste elluviimisel lapsevanemale.

REGISTREERIMINE
Nõustamisele registreerumiseks palume otse ühendust võtta soovitud nõustajaga:
Ivica Mägi –ivica.magi@gmail.com
Mihkel Velström –mihkel.velstrom@gmail.com
Ene Velström –ene@metsatark.ee

Kui sul on soov ja vajadus nõustamisele tulla, siis broneeri aeg esimesel võimalusel, sest nõustamisi teostatakse selle aasta lõpuni.

HIND JA KOHT
Ühe nõustamiskorra omaosalus lapsevanemale on 10 eurot.

Nõustamised toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides Endla 59 või kokkuleppel muus sobivas kohas.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Heategevuslik tasuta asjade turg 2.-3. oktoober 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. NB! Kuni 6.10 ootame appi vabatahtlikke.

Lisainfo:
Tallinna Puuetega Inimeste Koja kodulehel ja Facebook’i lehel
Põhja-Eesti Autismi Liidu Facebook’i lehel

Lisainfo vabatahtlikele:
Ootame tublisid inimesi appi Tasuta Asjade Turule 2-3.oktoober ja selle ettevalmistamisesse.

Ajad ja tegevused, kuhu ja milleks vajame vabatahtlikke abilisi:
- 30.september kell 10-18: asjade saali toomine (siinkohal on väga oodatud TUGEVAD MEHED,kes aitavad kotte/kaste tassida) ja sorteerimine.
- 1.oktoober kell 10-18: asjade sorteerimine, riidepuudele paigutamine jms ettevalmistamine
– 2-3.oktoober kell 10-18: inimeste aitamine asjade otsimisel, paigutatud asjade korras hoidmine jms
– 6.oktoober kell 9.30 alates: alles jäänud asjade kokku pakkimine

Kui sul on aega, võimalust ja soovi tulla appi, siis anna sellest palun teada ivica.magi@gmail.com või liitu Facebook’i üritusega.
Appi võib tulla ka tunniks-paariks ja ka see on väga abiks meile!

Lisaks on Tasuta Asjade Turul avatud heategevuslik kohvik, mille töösse on võimalik vabatahtlikuna panustada. Täpsemalt vaata Facebook’ist.
Kohvik ootab abikäsi koduste küpsetiste ja toitude osas, mis müüakse kohvikus sümboolsete hindadega. Lisaks on oodatud ka maiustused, kohvi, tee,mesi, suhkur, ühekordsed nõud jms.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Pakume tööd autistlike laste tugiisikutele! Kandideerimise tähtaeg 6. oktoober.

Põhja-Eesti Autismi Liit pakub tööd autistlike laste tugiisikutele.

Tööle on oodatud mitu tugiisikut lasteaiaealistele lastele ja algkooliealistele lastele.

Tööülesanneteks
on autistliku lapse igakülgne toetamine:
- lasteaias lasteaia päeva tegevuste juures sh õppetöö, sotsiaalne tegevus, õppekäigud, ekskursioonid, õuemängu aeg, vajadusel ka magamisaeg;
- koolis toetada klassiruumis õppetöös, vahetundides sotsiaalne tegevus, õppekäigud, eksursioonid ning täiskohaga töö puhul ka tundidejärgne aeg sh koduse õppimise toetamine jms;
- lapse teraapiatesse viimine ja toomine (rehabilitatsioonikeskus vm);
- koostöö lapsevanematega lapse indviduaalsete arengueesmärkide seadmiseks ja rakendamiseks.

Kandidaadilt eeldame:
- tahe ja moivatsioon töötada autistliku lapsega;
- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
- kohusetundlikkus, kokkulepetest, tööaegadest kinni pidamine;
- kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega;
- soovitatavalt sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogiga haridus (lasteaeda sobivad kõik, kooli eelistatult eripedagoogika, pedagoogika);
- rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine;
- füüsiliselt hea vorm (eriti lasteaiaealised vajavad palju järelevalvet, olles pidevas liikumises);
- kasuks tuleb autojuhilubade ja/või isikliku sõiduauto olemasolu.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
- motiveerivat töötasu;
- koolitusi ja väljaõpet;
- individuaalset tööjuhendamist (vajadusel) ja supervisiooni;
- toredat kollektiivi.

Tööaeg ja piirkond:
- tööaeg on vastavalt laste vajadusele kas osaline või täiskoormusega;
- piirkond on Tallinn ja Tallinna lähiümbrus;
- asendajateks ja üksikutele sündmustele (sobib nt üliõpilasele või muu paindliku töö kõrvalt), tööaeg vastavalt vajadusele.
Täiendava info saamiseks ja kandideerimiseks palun saada oma CV ja motivatsioonikiri (palun märgi sinna ka kas huvitud kooli- või lasteaialapse tugiisikuks olemisest) hiljemalt 6.oktoobriks ivica.magi@gmail.com.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

20.09.2014 sügiskool autistlike lastega peredele

20. septembril toimub sügiskool autistlike lastega peredele.

Sügiskool toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, aadressiga Endla 59, Tallinn.

Sügiskooli oodatakse autistlikke lapsi vanuses 4-10 a, laste vanemaid, õdesid-vendi ning tugiinimesi (tugiiisk, vanaema jne).

Sügiskool pakub tegevusi ja teraapiaid kõigile osalejatele, nii koos, kui eraldi.

Päevakava koos tegevustega toodud allpool ja päevakava koos kellaaegadega leiad siit: Päevakava

NB! Kuna plaanis on tegevused eraldi lapsevanematele, on oluline, et igal autistlikul lapsel on kaasas tugiinimene – tugiisik, vanaema jne. Vajadusel abistame tugiinimese leidmisel.

Autistliku lapse osalemine sügiskoolis on tasuta. Tema osalustasu katame Püha Peaingel Miikaeli Rahvusvahelise Rüütliordu Eesti Suurprioraat annetusest.
Osalustasu on 8 eurot inimese kohta (nt ema autistliku lapsega on kokku
8 eurot) või
16 eurot pere (ema, isa, õed-vennad ja tugiinimene) kohta.
Osaleda on võimalik ka üksikutes töötubades. Ühes töötoas osalemise tasu on 4  eurot ja kahes või enamas 8 eurot inimese kohta.
Tasumine toimub arve alusel.

Osalemiseks palume hiljemalt 19. septembriks saata regamine.peal@gmail.com järgnev info: osalejate nimed ja kes nad autistlikule lapsele on (ema, isa jne) ning lisaks info, kes pereliikmetest osalevad lõunasöögil.

Osalejate arv on piiratud 20 pereni.

Meie poolt on alates 11.00 kohv, tee, vesi, mahl.  Osalejatel palume võimalusel võtta kohvilauale kaasa midagi soolast või magusat.

Lõunasöögiks pakume suppi ja pirukaid ning magustoiduks kooki.
Lõunasöögi maksumus on 1 euro inimese kohta. Lõunasöögi eest saab tasuda kohapeal.
Erisoovide korral on võimalik kasutada Tallinna Puuetega Inimeste Koja kööki.

Päevakava:
10.30 Kogunemine
11.00 Sügiskooli algus; uksed avavad kohvik ja kinotuba
Ennelõunased tegevused
autistlikele lastele:
loovustuba (Kadrin Pintson), linnamäng (Ene Sepp, MTÜ RuaCrew), loovtants (Anneliis Jaanus), kinotuba.
õdedele-vendadele: loovustuba (Kadrin Pintson), linnamäng (Ene Sepp, MTÜ RuaCrew), loovtants (Anneliis Jaanus), kinotuba.
emadele-isadele: Ivica Mägi loeng: “Autistist lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine, töötuba isadele (Mihkel Velström), Hauscka töötuba emadele: “Loomuliku Ilu Akadeemia – avasta naha loomulik tarkus ja sära”.
tugiisikutele: mentorlus loovustoas (Mihkel Velström).
14.00-15.00 Lõuna
Pärastlõunased tegevused
autistlikele lastele: loovustuba, kinotuba.
õdedele-vendadele: loovustuba, töötuba “Eriline õde või vend” (Marileen Olenko või Mihkel Velström), kinotuba.
emadele-isadele: toitumisnõustamine, gluteeni- ja kaseiinivaba dieet (Heleri Kukk), Mihkel Velström loeng “Elu autistliku lapsega”.
tugiisikutele: toitumisnõustamine, gluteeni- ja kaseiinivaba dieet (Heleri Kukk), Marileen Olenko loeng: “Sotsiaalne interaktsioon autistlikul lapsel”.

Päeva lõpus ootab kõik lapsi üllatus – 48 m2 suurune BATUUT-SEIKLUSLINNAK!
Batuudi kirjeldust ja pilte vaata siit.

Lisaks õnneloos ja kõigile osalejatele kingitus.

17.30 Sügiskooli lõpp

NB! Sügiskool autistlike lastega peredele on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimub detsembris sügiskooli koolituspäev, mis on suunatud vanematele, tugiinimestele, spetsialistidele ja õpetajatele.

Sügiskooli läbiviimist toetavad:

Hasartmängumaksu Nõukogu, Püha Peaingel Miikaeli Rahvusvahelise Rüütliordu Eesti Suurprioraat, Hauscka, Batuudijuss, Biomarket, Tupperware ja Biominerata

Meid oli valmis toetama ka:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off