Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Ivica Mägi Autismikooli Tegevuskeskuse avamispäev

Ivica Mägi Autismikool kasvab ja laieneb!

Kasvamine ja laienemine toimub nii tegevuse, kui asukoha suhtes. Alates maikuust oleme avanud uksed päris oma tegevuskeskuses, mis asub Rocca al Mares uues ilusas majas LAEV.

Kuna meil on nüüd oma tegevuskeskus, siis saame laiendada praeguseid tegevusi ja tuua juurde hulgaliselt muid toredaid tegevusi. Meie tegevused lähtuvad indiviidi tasandil kolmest tugisambast: motivatsioon, teadmised ja oma tass peab täis olema. Ning väärtustame väga koostööd erinevate osapoolte vahel.

Kui need kolm tugisammast on tugevad ja on ümber tugevate sammastega inimesed, siis on võimalik teha imesid. LAEVA majas toetame inimesi läbi koolituste, nõustamiste, tugigruppide, töötubade, kogemustubade, teraapiate jpm.

Seoses sellega kutsume Teid 19.mail 2017 osa saama avamispäeva koolitustest ja töötubadest.

Avamispäeva seminaril on võimalik osaleda erinevates töötubades, kus käistlevad meie koolitajad lühidalt ja kompaktselt muidu pikemate koolituste teemasid.
Võimalik on osaleda kogu semiaripäeval või üksikutes töötubades.

Töötubade ajakava:
10:00-10:45 – Töötuba 1: “Autistlik laps ja võrgustiku olemasolu ning koostöö – pere, haridus, teraapiad, tugiisik mõistmine”. Koolitaja: Ivica Mägi
10:45-11:15 – Energiapaus
11:15-12:00 – Töötuba 2: “Autistliku lapse mõistmine ja probleemsete käitumiste lahendused”. Koolitaja Jelena Petriläinen
12:00-12:30- Energiapaus
12:30-13:15 – Töötuba 3: “Aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”. Koolitaja: Ivica Mägi
13:15-13:45 – Energiapaus
13:45-14:30 – Töötuba 4: “ATH ning autistlik teismeline – muutused noore elus, probeemid-lahendused. Sõltuvused”. Koolitaja: Mihkel Velström
14:30-15:00 – Energiapaus
15:00-15:45 – Töötuba 5: “ATH ja autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”. Koolitaja: Ivica Mägi
15:45-16:15 – Energiapaus
16:15-17:00 – Töötuba 6: “Autistliku lapse kõne arendamine”. Koolitaja: Ly Laane

Osalemistasu:
Ühe töötoa hind on 5 EUR.
Terve seminarrpäeva hind on 25 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 18.mai 2017.

Koolitajad:

Ivica Mägi
on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Jelena Petriläinen on aastaid teinud koostöö nii Põhja-Eesti Autismi Liiduga, kui ka Autismi ja ATH Keskusega ning samuti on Jelna ema, kellel on autistlik laps. Ta on omandanud bakalaurusekraadi Majanduseteadustes, pühendunud autismi uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides (Venemaal ja Ukrainas). Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Jelena (vene/eesti keeles) autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid ning teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega, näiteks “Eriline Maailm”.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Ly Laane on 2010 aastast KNK Kliiniku logopeed. Tartu Ülikooli magister logopeedias 1997 (kutsetunnistus 066954). Eelnevalt on 16 aastat töökogemust erinevate kõnepuuetega laste, noorte ja täiskavanutega – koolis, lasteaias ja rehabilitatsioonisüsteemis. On töötanud väga erinevas vanuses autismispektri häiretega lastega (lasteaias, koolis, individuaalõppes, rehabilitatsioonisüsteemis), et toetada nende kommunikatsiooni ja kõne arengut. Ly peab oma töös oluliseks seda, et laps tunneks end turvaliselt ja kindlalt ning arvestab lapse individuaalsusega. Tema teosed:
- 2008 “Kõnearendusmängud”; Autorid: Hille Karu, Ly Laane.
- 2014 “Mängides rääkima.Eesti keele käänded”; Autorid: Ly Laane ja Riin Naestema

Kohtume avamispäeval Autismikoolis!

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 10.juuni “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”

Kutsume Teid koolitusele „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine“.

Toimumisaeg: 10.juuni 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
·    Autistliku lapse pereliikmed/lähedased, kellel ei ole selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga

Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 8.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 4.mai “Savitöö kasutamise võimalused autistliku, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning keskendumisraskustega lastega”

Kutsume Teid koolitusele “Savitöö kasutamise võimalused autistliku, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning keskendumisraskustega lastega”

Toimumisaeg: 4.mai 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Eda Heinla

Koolitusel on fookuses autism ja aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lastele iseloomulikumad käitumisviisid, laste vajadused. Tutvustatakse savitöö mõistet ja savi, kui materjali potentsiaali;  praktilised harjutused motoorika, nahatunnetuse ja kehatunnetuse arendamiseks. Fookuses on ka savitöö kasutamise võimalused keskendumisraskustega, ATH ja autistlike lastega. Lõpetuseks käsitletakse autistlike  ja ATH  laste sotsiaalsete oskuste arendamise teemat. Koolituse blokid lõppevad praktiliste harjutustega.

Osalema on oodatud:
·    Autistliku, ATH ja keskendumisraskustega lapse pereliikmed/lähedased;
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda eriliste lapsega;
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
·    Koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 2.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitulustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
09:45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10:00-11:30 Autismispektri häire (ASH) ja aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lühitutvust ja lastele iseloomulikumad käitumisviisid, laste vajadused. Savitöö mõiste ja savi kui materjali potentsiaal. Praktilised harjutused motoorika, nahatunnetuse ja kehatunnetuse arendamiseks
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Käe puutetundlikkus. Savitöö kasutamine laste minatunnetuse mõistmise toetajana. Savitöö kasutamise võimaluse ATH-ga lastega. Praktilised harjutused.
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Savitöö kasutamise võimaluse ASH-ga lastega. Praktiline harjutus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 ASH-ga ja ATH-ga laste sotsiaalsete oskuste arendamine. Praktilised harjutused empaatia ja koostöö toetamiseks. Kokkuvõte.

Koolituse pikkus on 7 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused ning koolitusmaterjalid e-posti teel.

Koolitaja

Eda Heinla töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina ja Tallinna Perekeskus, psühholoogina. 2007 aastal lõpetas Bremeni Ülikooli ja TLÜ täiendkoolituse „Töö voolimissaviga“ ja alates sellest ajast kasutab oma psühholoogi töös peamise meetodina tööd saviväljal. TLÜ-s õpetab kunstiteraapia üliõpilastele kursust, mille eesmärgiks on savitöö kui kunstiterapetulise vahendi rakendamine lastega ja täiskasvanutega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE 1.juuni – „Teismelises eas autistliku noore mõistmine ja toetamine“

Ootame Teid koolitusele “Teismelises eas autistliku noore mõistmine ja toetamine”

Toimumisaeg: 1.juuni 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistliku teismelise pereliikmed/lähedased, kellel ei ole selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused;
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike teismelistega;
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada;
·    Koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga.

Koolitusel on fookuses teismelises eas autistliku noore mõistmine ja toetamine. Käsitletakse teismelise ea olemust, autismi ja emotsioonide mõju teismelise noore elus, spetsialisti ja lapsevanema võimalusi autistliku noore toetamisel ning levinumaid probleemteemasid ja nende võimalikke lahendusi.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 30.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 25.mai “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”

Kutsume Teid osalema koolitusel: “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”

Toimumisaeg:  25.mai 2017, kell 13:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
·   Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse pereliikmed/lähedased;
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastega;
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 23.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm
13.00-14:30 Koolitus
14:30-14:45 Sirutuspaus
14.45-16.15 Koolitus
16.15-16.30 Sirutuspaus
16.30-17.15 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 06.-08.juuni 2017 “Autistliku ning aktiivsus-ja tähelepanuhäirega lapse lapse tugiisiku baaskoolitus”

Koolitus autistlike ning aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku ja ATH lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Toimumisaeg: 06.-08.juuni 2017
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitajad: Ivica Mägi, Jelena Petriläinen, Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistlike ja ATH lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku või ATH lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 2.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programmi ajakava:
Ajakava on järgmine kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström
on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Jelena Petriläinen on aastaid teinud koostöö nii Põhja-Eesti Autismi Liiduga, kui ka Autismi ja ATH Keskusega ning samuti on Jelna ema, kellel on autistlik laps. Ta on omandanud bakalaurusekraadi Majanduseteadustes, pühendunud autismi uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides (Venemaal ja Ukrainas). Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Jelena (vene/eesti keeles) autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid ning teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega, näiteks “Eriline Maailm”.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE VENE KEELSELE KOOLITUSELE – 16.mai “Autistlik laps koolis”

Ootame Teid vene keelsele koolitusele “Autistlik laps koolis”

Toimumisaeg: 16.mai 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Jelena Petriläinen

Koolitusel on fookuses autistlik laps algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osalema on oodatud:

  • koolide juhatajad, pedagoogid ning abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid ja huvi autismivaldkonnaga;
  • tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda kooli õppivate autistlike lastega;
  • lapsevanemad, kelle peres kasvab koolis käiv autistlik laps;
  • KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 13.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust.

Toitulustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
09:45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 Koolitus

Koolituse pikkus on 7 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused ning koolitusmaterjalid e-posti teel.

Koolitaja:


Jelena Petriläinen
on aastaid teinud koostöö nii Põhja-Eesti Autismi Liiduga, kui ka Autismi ja ATH Keskusega ning samuti on Jelna ema, kellel on autistlik laps. Ta on omandanud bakalaurusekraadi Majanduseteadustes, pühendunud autismi uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides (Venemaal ja Ukrainas). Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Jelena (vene/eesti keeles) autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid ning teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega, näiteks “Eriline Maailm”.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 10.mai “Autistliku ja ATH lapse seksuaalse arengu toetamine”

Kutsume Teid koolitusele “Autistliku ja aktiivsus- ning tähelepanuhäirega lapse sekuaalse arengu toetamine”

Toimumisaeg: 10.mai 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Pille Kütt

Koolitusel on fookuses kes on autistlik ja aktiivsus- ning tähelepanuhäirega laps, mis siis inimesega toimub. Autismi ja ATH mõju lapse elus – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted. Autisliku ja ATH lapse erinevate emotsioonide mõju talle endale ja teistele. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides. Juhtumiarutelud, laste peamised seksuaalprobleemid.

Osalema on oodatud:
·    Autistliku ja ATH lapse pereliikmed/lähedased
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku ja ATH lapsega
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid
·    Koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga ja ATH lastega

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 7.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitulustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
09:45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus

Koolituse pikkus on 7 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused ning koolitusmaterjalid e-posti teel.

Koolitaja:


Pille Kütt
on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud laste ja noortega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noortele suunatud seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paariterapeudi ja seksuaalnõustajana Tallinna Seksuaaltervise Kliinikus ja erapraksises. Koolitaja teed alustas 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus. Nüüdseks on pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Pille on kolme lapse ema.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE VENE KEELSELE KOOLITUSELE – 9.mai “Autistlik laps lateaias”

Ootame Teid vene keelsele koolitusele “Autistlik laps lasteaias”

Toimumisaeg: 9.mai 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Jelena Petriläinen

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osalema on oodatud:

  • lasteaedade juhatajad, kasvatajad ning abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid ja huvi autismivaldkonnaga;
  • tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda lasteaias käivate autistlike lastega;
  • lapsevanemad, kelle peres kasvab lasteaias käiv autistlik laps;
  • KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 5.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust.

Toitulustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
09:45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 Koolitus

Koolituse pikkus on 7 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused ning koolitusmaterjalid e-posti teel.

Koolitaja:


Jelena Petriläinen
on aastaid teinud koostöö nii Põhja-Eesti Autismi Liiduga, kui ka Autismi ja ATH Keskusega ning samuti on Jelna ema, kellel on autistlik laps. Ta on omandanud bakalaurusekraadi Majanduseteadustes, pühendunud autismi uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides (Venemaal ja Ukrainas). Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Jelena (vene/eesti keeles) autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid ning teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega, näiteks “Eriline Maailm”.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE TARTUMAAL – 29.-31.mai “Autistliku ning ATH lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku ning ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Ootame Teid koolitusele Elvas “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine”. Osaleda saate omal valikul kõigil kolmel päeval või ainult ühel/kahel päeval.
Vaid kolmandal päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Toimumisaeg: 29.-31.mai 2017
Toimumiskoht: Elva Linnaraamatukogu (kaminasaal), Tartu maantee 3 Elva

Koolitaja: Ivica Mägi 

Esimesel päeval on koolituse keskpunktis aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistliku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Teisel päev on koolitusel  fookuses autistlik laps -  tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistliku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Kolmandal päeval on koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.
Vaid kolmandal päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval on 55 EUR. Kahel päeval osalemine on 75 EUR ning kolmel päeval 95 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 25.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Koolituse ajakava on järgmine (palume tähelepanu pöörata algusaegadele, mis on erinev kõigil päevadel):
29.mai
12:45 Kogunemine, registreerimine
12:00-13:30 Koolitus
13:30-13:45 Sirutuspaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:45 Lõunapaus
15:45-17:15 Koolitus
30.mai
09:45 Kogunemine, registreerimine
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
31.mai
08:45 Kogunemine, registreerimine
09:00-10:30 Koolitus
10:30-10:45 Sirutuspaus
10:45-12:15 Koolitus
12:15-12:45 Lõunapaus
12:45-14:15 Koolitus


Koolituse pikkus on igal päeval 6 akadeemilist tundi.
Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi
on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off