Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 05. veebruaril koolitus: „Teismelise eas autistliku noore mõistmine ja toetamine“

Koolitus õpetajatele, spetsialistidele ja lapsevanematele: „Teismelise eas autistliku noore mõistmine ja toetamine“

05. veebruaril 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi, Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
- koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autismi diagnoosiga noortega;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab teismelise eas autistlik laps;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike noortega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad rohkem teada saada autismi mõjust noore inimese elus.

Koolitusel on fookuses teisemlise eas autistliku noorega seotud võimalikud küsimused ja probleemid. Käsitleme teemasid, mis keskenduvad teiselise ea mõjule autismlie ja vastupidi.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 03. veebruar 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
10-11.30 Autism ja autismispekter – mis see on, kuidas ära tunda autistlikku inimest, võtmetegurid autisti mõistmisel ja toetamisel
15 min paus
11.45-13.15 Autisti tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine, sensoorika, probleemkäitumised ja selle tagamaad autismis. Spetsialisti ja pedagoogi roll ning võimalused lapse toetamisel
1 tund lõuna
14.15-15.45 Kes on teismeline, mis siis inimesega toimub. Autismi mõju noore inimese elus  – üleüldiselt, sõprus- ja lähedussuhted, motivatsioon, ühiskonna mõju
15 min paus
16.00-17.30 Probleemteemad autismi diagnoosiga noore inimese puhul – vihaga toimetulek, võimalikud sõltuvused. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet.
Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 02. veeburuaril koolitus: “Autistlik laps koolis (noorem kooliosa)”

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistlik laps koolis (noorem kooliosa)”

02. veebruaril 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv autistlik laps;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autismispekter nooremas kooliosas õppiva lapse seisukohalt – kuidas sellises vanuses autistliku lapse olemust mõista ja parimal viisil toetada, mis on probleemkohad, millised on kooli töötajate võimalused toetada suures rühmas ühte erilist last, tugiisiku roll ja vajalikkus ning lapsevanema tegutsemise ja teadlikkuse olulisus.

Osavõtutasu ja registreerimine:

osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 29. jaanuar või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised. Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid. Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Mis on autism, autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kas kasvatamatu laps või autistlik?
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Pedagoogi ja spetsialisti ning lapsevanema roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45 Pedagoogi/spetsialisti isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt küsida abi. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.
16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 28. jaanuaril koolitus „Autistliku lapse kõne ja suhtlemise arengu toetamine“

Koolitus lastevanematele, spetsialistidele ja õpetajatele: „Autistliku lapse kõne ja suhtlemise arengu toetamine“

28. jaanuaril 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Liina Velner ja Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini mõista ning toetada oma lapse kõne ning suhtlemise arengut;
- erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autistliku lapse kõne ja suhtlemise arengu kohta rohkem teada saada;
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autistliku lapse kõne ja suhtlemise arenguga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistliku lastega.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne- ja suhtlusoskuse mõistmine ning toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele.

Osavõtutasu ja registreerimine:

osavõtutasu on 35 eurot lapsevanematele ja pereliikmetele ning 45 eurot spetsialistidele.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 26. jaanuar 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
10.00-11.30 Kõne ja suhtlemise areng eakohase arenguga lastel. Keel, kõne, kõnevõime, kõne arengu teooriad ja eeldused. Suhtlemine, selle funktsioonid. Koolitaja: Liina Velner
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Kõne ja suhtlemise iseärasused autistlikel lastel. Autism (ühine tähelepanu, meeleteooria, kontekstipimedus). Ootused ja reaalsus. Näited. Keskkonna ja ümbritsevate inimeste tugi. Individuaalsus. Antakse lühiülevaade erinevatest suhtelmist toetavates meetoditest. Koolitaja: Liina Velner
Lõuna
14.15-15.45 Lapsevanema kogemus lapse kõne arengu toetamise protsessist. Koolitajad: Ivica Mägi ja Liina Velner.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.30. Ühine arutelu. Koolituspäeva kokkuvõte. Koolitaja: Liina Velner

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitajad:

Liina Velner lõpetas aastal 2000 Tartu Ülikooli logopeedia erialal koos eripedagoogi kutsega. Ülikooli järgselt sai tema elu- ja töökohaks Rootsi, kus töötas erinevates erivajadustega lastele, noorukitele ja täiskasvanutele mõeldud Waldorf-suunitlusega haridus- ja hoolekandeasutustes. Aastatel 2006-2008 oli Liina Viimsi Keskkooli logopeed-eripedagoog ning peale seda lasteaialogopeed Tallinnas nii tava- kui ka erilasteaias. 2009-2010 a. töötas ta liikumis- ja liitpuudega koolieelikute habilitatsioonimeeskonna eripedagoogina Stockholmis. Alates 2011. a. septembrist on Liina RaM Veskimöldre Lasteaia logopeed ning alates 2012. a. eralogopeed.

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Põhja-Eesti Autismi Liit pühadetervitus!

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Grupinõustamine autistlike laste vanematele

Jaanuari keskel 2015 alustame taas autistlike laste vanemate grupinõustamisega.

Osaleda saab 10 vanemat (nii emad kui isad, võimalusel mõlemad) ja kohtumised toimuvad 6 kuu jooksul (kokku 12 korda). Oodatud on ka varem nõustamisgruppides osalenud lapsevanemad.

Igal kohtumise korral on konkreetsem teema ning gruppi juhivad nõustajad – psühhodramaatikud Ene Velström ja Mihkel Velström. Ivica Mägi on samuti kohapeal ja osaleb grupiprotsessis.
Kasutatakse erinevaid grupinõustamise ja supervisiooni meetodeid eesmärgiga toetada autistliku lapse vanemat igakülgselt paremini eluga toime tulema. Samuti on oluline grupikaaslaste omavaheline suhtlemine ja kogemustele tuginev info jagamine.

Kohtumiste kuupäevad:
13.-14.01.15
10.-11.02.15
10.-11.03.15
07.-08.04.15
05.-06.05.15
02.-03.06.15
Iga päev toimub töö kell 10.00-15.00.

Grupinõustamises loome turvalise ja avatud õhkkonna, kus kõigil grupiliikmetel on võimalus aktiivselt osaleda. Õppimine toimub kogemuspõhiselt.  Kohtumiste täpsed teemad valime vastavalt kokku tulnud grupi vajadustele. Kohtumistel tegeleme läbivalt olukordadega, et mis saab siis, kui enam ei jõua.

Grupinõustamise võimalikeks teemadeks pakume:
- Minu tööalane elu (kuidas ühildada töö ja eraelu puudega lapsega peres?)
- Autism ja sugulased (kuidas selgitada laiemale pereringile ja sugulastele oma lapse autismi diagnoosi ning kuidas toime tulla sellest tulenevate juhtumitega?)
- Mina ja lapsed; pere teised lapsed (kuidas selgitada autistliku lapse õdedele/vendadele ja teistele lastele olukorda, kuidas hoida tasakaalu lastega tegelemisel, et keegi ennast kõrvalejäetuna ei tunneks?)
- Paarisuhe (kuidas parimal viisil tegeleda paarisuhtega, kuidas toetada abikaasat, kui endalgi on raske?)
- Minu isiklik areng (olukorras, kus peres on autistlik laps ja suur osa ajast ja energiast läheb tõenäoliselt lapsega/lastega tegelemisele – kuidas lapsevanem saab endale tähelepanu pöörata, aega võtta, isikliku arenguga tegeleda?)
- Ühiskond ja autism (kuidas luua lapsele parimaid arenguvõimalusi? kuidas mõjutada ühiskondlikke protsesse nii, et autistlikust lapsest saaks ühiskonnas hästi toimiv täiskasvanu? kuidas mõjutada ühiskonnas levinud piiravaid uskumusi? võrgustikutöö võimalused;  seadusandluse võimalused)

Toimumiskoht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn.

Hind
Grupinõustamisel osalemise tasu on osalejale kokku 60€.
Võimalik on tasuda ühe kohtumise (kahe päeva) kaupa ehk 10€ korraga.

Registreerumine
Grupinõustamisele registreerumiseks andke oma huvist teada selle aasta lõpuks (31. detsembriks) e-posti aadressile mihkel.velstrom@gmail.com.

Kui soovite antud kohtumiste teemadele midagi lisada või muuta, kirjutage sellest samuti: mihkel.velstrom@gmail.com.
Teemad arutame nõustamise esimese kohtumise alguses läbi ja tegeleme grupi jaoks kõige vajalikumatega.

Kohtumistel teeme ühise söögilaua, kuhu palume igaühel midagi näksimist kaasa võtta.

Grupinõustamisi planeerivad ja analüüsivad:
Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.
Ene Velström on suhtlemistreener, grupiterapeut (psühhodraama CP), 16-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja, kogenud grupi- ja individuaalsupervisioonide ning nõustamiste läbiviija
Mihkel Velström on psühholoog, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala, psühhodraama assistent, viinud läbi täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone ning neli aastat tegutsenud autistlike laste tugiisikuna.

Grupinõustamiste läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse! 08.12 koolituspäev tugiisikutele ja spetsialistidele

8. detsembril toimub Sügiskooli koolituspäev tugiisikutele, õpetajatele ja terapeutidele: “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine ning autistliku lapse seksuaalne areng”

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi (autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine) ja Pille Kütt (autistliku lapse seksuaalne areng)

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonna vastu;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autismi kohta rohkem teada saada.

Osalemise tasu ja registreerimine
Osalemise tasu on 35 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks palume saata osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed regamine.peal@gmail.com.
Osalemise tagab hiljemalt 5. detsembriks tasutud arve või garantiikiri arve tasumise kohta.
Koolitusel mitte osalemise korral osalemise tasu ei tagastata.

Registreerimise tähtaeg on 3. detsember või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Hommikul ja sirutuspauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Lõunapausi ajal pakume kohvi, teed, vett, mahla ning gluteeni- ja kaseiinivaba vegan browniega kostitab Mahemarket.

Lõunasöögi võib ka ise kaasa võtta või käia majast väljas söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses, Merimetsa Selveris ja Mahemarketis).

Lõunapausi ajal toimub ka gluteeni- ja kaseiinivabade toodete DEGUSTEERIMINE. Täpsemalt vt allpool.

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-13.00 Koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”, koolitaja Ivica Mägi

10.00-11.30 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.00 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine.

13.00-14.00 Lõunapaus
Lõunapausi ajal toimub PaleopagaridPagar Võtaks! ja Kivi Paber Käärid
gluteeni- ja/või kaseiinivabade toodete degusteerimine.

14.00-17.00 Koolitus “Autistliku lapse seksuaalne areng”, koolitaja Pille Kütt

14.00-15.45 Sissejuhatus, tutvumine, ootused koolitusele, metoodika tutvustus, seksuaalhariduse sisu ja eesmärgid. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid, võimalikud riskikäitumise põhjused. Kokkuvõtted, tagasiside, koolituse lõpetamine.

17.00 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitaja Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud väärkoheldud lastega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noorte seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paari- ja seksuaalnõustajana Seksuaaltervise Kliinikus. Koolitaja teed alustas ta 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus noored noortele koolitajana. Nüüdseks on Pille pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Hetkel töötab ta erapraksises pere- ja paariterapeudina. Pille on abielus ja 3 lapse ema.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

NB! Sügiskooli koolituspäev on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimus 20. septembril sügiskool autistlike lastega peredele.

 

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse! 08.12 koolituspäev autistlike laste lähedastele

8. detsembril toimub Sügiskooli koolituspäev lähedastele: “Autistliku lapse seksuaalne areng ning autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Pille Kütt (autistliku lapse seksuaalne areng) ja Ivica Mägi (autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine)

Osalema on oodatud lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma last mõista.

Osalemise tasu ja registreerimine:

Osalemise tasu on 15 eurot, mis tuleb kanda registreerimisel Põhja-Eesti Autismi Liidu kontole  EE082200221052707185 märksõnaga “koolitus 08.12.2014″.
Aadressile regamine.peal@gmail.com saada palun oma nimi ja kontaktandmed.
Osalemine kinnitatakse peale osalemise tasu laekumist.
Koolitusel mitte osalemise korral osalemise tasu ei tagastata.

Registreerimise tähtaeg on 3. detsember või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Hommikul ja sirutuspauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Lõunapausi ajal pakume kohvi, teed, vett, mahla ning gluteeni- ja kaseiinivaba vegan browniega kostitab Mahemarket.

Lõunasöögi võib ka ise kaasa võtta või käia majast väljas söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses, Merimetsa Selveris ja Mahemarketis).

Lõunapausi ajal toimub ka gluteeni- ja kaseiinivabade toodete DEGUSTEERIMINE.
Täpsemalt vt allpool.

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-13.00 Koolitus “Autistliku lapse seksuaalne areng”, koolitaja Pille Kütt

10.00-11.30 Sissejuhatus, tutvumine, ootused koolitusele, metoodika tutvustus, seksuaalhariduse sisu ja eesmärgid. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.00 Juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid, võimalikud riskikäitumise põhjused. Kokkuvõtted, tagasiside, koolituse lõpetamine.

13.00-14.00 Lõunapaus
Lõunapausi ajal toimub PaleopagaridPagar Võtaks! ja Kivi Paber Käärid
gluteeni- ja/või kaseiinivabade toodete degusteerimine.

14.00-17.00 Koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”, koolitaja Ivica Mägi

14.00-15.45 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine.

17.00 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitaja Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud väärkoheldud lastega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noorte seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paari- ja seksuaalnõustajana Seksuaaltervise Kliinikus. Koolitaja teed alustas ta 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus noored noortele koolitajana. Nüüdseks on Pille pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Hetkel töötab ta erapraksises pere- ja paariterapeudina. Pille on abielus ja 3 lapse ema.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

NB! Sügiskooli koolituspäev on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimus 20. septembril sügiskool autistlike lastega peredele.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Alates novembrist soodsad tantsuteraapia treeningud – registreerumine vajalik!

Tallinnas on juba 2014 a kevadest toiminud spetsiaalselt autistlikele lastele suunatud tantsuteraapia rühmatreeningud (AMT ehk Autism Movement Therapy).

Rohkem infot ATM-i kohta Tantsuteraapia kodulehel

Nüüd on võimalik registreeruda novembris alustavasse tantsuteraapia rühma,
mis on tänu MTÜ Autismiabi Keskus Allissoni eestvedamisele ning Hasartmängumaksu Nõukogu poolsele toetusele,
soodsam, kui tavapärane ATM treening.
Treeningu hind on 3 eurot.

Selle hinnaga osalemine eeldab, et:
- laps, kes soovib osaleda, on autistlik;
- laps on rühma registreeritud (registreering kinnitatakse e-posti teel);
- peale esimest treeningut tasutakse kõigi novembri ja detsembri treeningute eest ettemaksuna.

Novembris ja detsembris on kokku 7 treeningut (viimane treening on 13. detsembril). Seega on kahe kuu treeningute tasu kokku 21 eurot lapse kohta.

Treeningud toimuvad laupäeviti 12.00 – 12.45
RoosiKodu Stuudios aadressil Mõtuse 11 Tallinn.

Registreerumiseks:
kristel.allisson@gmail.com või gerda.matvere@gmail.com

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Individuaalnõustamine autistlike laste vanematele

Individuaalnõustamisel on lapsevanemal võimalus personaalset abi ja tuge saada alljärgnevates valdkondades ja nõustajatelt:

- Autistliku lapsega toimetuleku, autismi olemuse, lapse võimalustega haridusasutustes, lapse elukeskkonna kohandamise ja korraldamisega, seadusandlusega seotud küsimused - nõustamise viib läbi Ivica Mägi, autismivaldkonna koolitaja ja nõustaja, Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps.

- Lapsevanema isikliku toimetulekuga ja paarisuhtega seotud küsimused - nõustamise viib läbi Ene Velström, täiskasvanute koolitaja- suhtlemistreener, nõustaja- superviisor, psühhodramaatik.

- Teismelise autistliku lapse ja täiskasvanud autistide toetamisega ja tugiisiku tööga seotud küsimused- nõustamise viib läbi Mihkel Velström, psühholoogia magistriõppes, psühhodraama assistent, tegutsenud kolm aastat autistlike laste, noorte ja täiskasvanute tugiisikuna.
Individuaalnõustamiste raames on võimalik lapsevanemal saada:
- vajalikku informatsiooni autistliku lapse paremaks mõistmiseks ja toetamiseks,
- abi hetkeprobleemide ja konfliktide lahendamiseks seoses lapse, iseenda või tugiisikuga,
- abi enda  kohanemis- ja töövõime tõstmiseks, vajaduste väljaselgitamiseks ning tegevuste plaanimiseks oma elus,

90-minutiliste nõustamisseanside arv ühele lapsevanemale on vastavalt vajadusele.
Individuaalnõustamised toimuvad lapsevanema vabal tahtel ja põhinevad sellekohastel kokkulepetel. Individuaalnõustamistel:
- alustame olukorrast, kus lapsevanem tegelikult on, mitte sealt, kus ta ise arvab end olevat,
- abistame otsustamisel, millist tuge ta eelkõige vajab ja suuname vastava valdkonna nõustaja nõustamisele,
- aitame lapsevanemal endal diagnoosida probleeme iseenda jaoks,
- aitame informatsiooni tõlgendamisel ja otsuste langetamisel,
- aitame lapsevanemat otsuste elluviimise kavandamisel,
- toetame lapsevanema isiksuslikku arengut, aitame tal teadvustada oma tugevusi ja suurendada lahendusmeelsust takistuste ületamisel,
- jätame  vastutuse otsuste elluviimisel lapsevanemale.

REGISTREERIMINE
Nõustamisele registreerumiseks palume otse ühendust võtta soovitud nõustajaga:
Ivica Mägi –ivica.magi@gmail.com
Mihkel Velström –mihkel.velstrom@gmail.com
Ene Velström –ene@metsatark.ee

Kui sul on soov ja vajadus nõustamisele tulla, siis broneeri aeg esimesel võimalusel, sest nõustamisi teostatakse selle aasta lõpuni.

HIND JA KOHT
Ühe nõustamiskorra omaosalus lapsevanemale on 10 eurot.

Nõustamised toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides Endla 59 või kokkuleppel muus sobivas kohas.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Heategevuslik tasuta asjade turg 2.-3. oktoober 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. NB! Kuni 6.10 ootame appi vabatahtlikke.

Lisainfo:
Tallinna Puuetega Inimeste Koja kodulehel ja Facebook’i lehel
Põhja-Eesti Autismi Liidu Facebook’i lehel

Lisainfo vabatahtlikele:
Ootame tublisid inimesi appi Tasuta Asjade Turule 2-3.oktoober ja selle ettevalmistamisesse.

Ajad ja tegevused, kuhu ja milleks vajame vabatahtlikke abilisi:
- 30.september kell 10-18: asjade saali toomine (siinkohal on väga oodatud TUGEVAD MEHED,kes aitavad kotte/kaste tassida) ja sorteerimine.
- 1.oktoober kell 10-18: asjade sorteerimine, riidepuudele paigutamine jms ettevalmistamine
– 2-3.oktoober kell 10-18: inimeste aitamine asjade otsimisel, paigutatud asjade korras hoidmine jms
– 6.oktoober kell 9.30 alates: alles jäänud asjade kokku pakkimine

Kui sul on aega, võimalust ja soovi tulla appi, siis anna sellest palun teada ivica.magi@gmail.com või liitu Facebook’i üritusega.
Appi võib tulla ka tunniks-paariks ja ka see on väga abiks meile!

Lisaks on Tasuta Asjade Turul avatud heategevuslik kohvik, mille töösse on võimalik vabatahtlikuna panustada. Täpsemalt vaata Facebook’ist.
Kohvik ootab abikäsi koduste küpsetiste ja toitude osas, mis müüakse kohvikus sümboolsete hindadega. Lisaks on oodatud ka maiustused, kohvi, tee,mesi, suhkur, ühekordsed nõud jms.

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off