Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE TARTUMAAL – 29.-31.mai “Autistliku ning ATH lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku ning ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Ootame Teid koolitusele Elvas “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine”. Osaleda saate omal valikul kõigil kolmel päeval või ainult ühel/kahel päeval.
Vaid kolmandal päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Toimumisaeg: 29.-31.mai 2017
Toimumiskoht: Elva Linnaraamatukogu (kaminasaal), Tartu maantee 3 Elva

Koolitajad: Ivica Mägi ja Jelena Petriläinen

Esimesel päeval on koolituse keskpunktis aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistliku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Teisel päev on koolitusel  fookuses autistlik laps -  tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistliku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Kolmandal päeval on koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.
Vaid kolmandal päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval on 55 EUR. Kahel päeval osalemine on 75 EUR ning kolmel päeval 95 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 25.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Koolituse pikkus on igal päeval 6 tundi, kuid täpne ajakava selgub!
Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused.

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Jelena Petriläinen

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 22.-23.mai koolitus “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistlik laps hambaravis”

Koolitus: “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistlik laps hambaravis”
Toimumisaeg: 22.-23.mai 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn

Koolitaja: Ivica Mägi

Hambaravi on üks probleemsematest valdkondadest, millega tuleb aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ning autistlike laste vanematel kokku puutuda. Hambaarstidel puudub teadlikkus aktiivsus- ja tähelepanuhäirest ning autismist ja kuidas ravida nende lapse hambaid. Koolitusel osalevad hambaarstid ja hambaravi õed ning keskendume sellele kuidas nemad saaksid parimal viisil viia läbi hambaravi ATH ja autistlikele lapsele.


Esimesel koolituspäeval on keskmeks teemas autistlik laps hambaravis ning teisel päeval on fookusel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps hambaravis.
Teil on võimalus osaleda koolitusel mõlemal päeval või enda valikul ühel päeval.

Osalema on oodatud:
- hambaarstid;
- hambaarsti õed;
- ATH ja autistlike lapse lapsevanemad ja lähedased;
- tugiisikud.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on kahel päeval 85EUR ja ühel päeval 55 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 20.mai 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

UUS! TÖÖKUULUTUS TUGIISIKUTELE

Põhja-Eesti Autismi Liit võtab ESF projekti raames tööle tugiisikuid.

Tugiisiku rolliks on toetada lapse iseseisvat toimetulekut nii koolis, kodus kui erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

Töö asukohad: Järveküla Põhikool, Peetri Lasteaed Põhikool, Konstantin Pätsi Vabaõhukool, Harkujärve Põhikooli, Vääna-Jõesuu Kool, Jüri Lasteaed

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus ning CV meiliaadressile autism.tugi@gmail.com.

Kandideerijalt ootame motivatsiooni, hoolivust, rõõmsat meelt ning head pingetaluvust.
Kasuks tulevad teadmised autismist ning eelnev kokkupuude erivajadustega lastega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE JÄTKUKOOLITUSELE – 3.-5.aprill “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – V osa”

Koolitus: “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – V osa”
Toimumisaeg: 3.-5.aprill 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn

Koolitajad: Ivica Mägi ja Inno Joonas

Koolitusel käsitletavad teemad on: Motivatsioon – nii enda motiveerimine keerukas tööolukorras kui ka oskused motiveerida autistlikku last ning teisi inimesi tema ümber; Enesejuhtimine ehk kuidas hoida oma tass täis; Edukas töötamine autistliku lapse võrgustikus – koostöö erinevate osapooltega (kool/lasteaed, lapsevanemad, teised lapsed , terapudid jt). Probleemsete olukordade lahendamine – igaüks võiks kaasa võtta enda tööst erinevad olukorrad ja situatsioonid, mis tekitavad muret või mille puhul tunned, et vajad lisainfot.

Osalema on oodatud:
- praktiseerivad autistliku lapse tugiisikud, kes on läbinud eelnevalt koolituse “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolituse – I osa” või on läbinud mõne muu autismialase baaskoolituse

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 01.aprill 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus
Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Inno Joonas on särava loomu ja enesekindla esinemismaneeriga NLP rahvusvahelise taseme treener. Õppinud kogu elu ning arendanud ennast kognitiivse ja neuropsühholoogia alal. Huvitatud budismist ja enesejuhtimise meetoditest. Suurimaks kireks on saadateadmised ajuteaduse ja mõtlemise saavutuste kohta.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 13.-15.märts 2017 “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”

Koolitus autistlike ja ATH lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku ja ATH lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Koolitus toimub 13.-15.märts 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn).

Koolitajad: Ivica Mägi, Jelena Petriläinen, Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistlike ja ATH lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku või ATH lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 12.märts 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:
Ajakava on järgmine kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström
on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Jelena Petriläinen

Posted in Uncategorized | Comments Off

JÄÄB ÄRA – KUTSE KOOLITUSELE – 22.-23.veebruar “ATH ja autistlik laps lasteaias ning koolis”

Ootame Teid koolitusele “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistlik laps lasteaias ning koolis”

Teil on hea võimalus osaleda koolitusel kahel päeval või enda valikul ühel päeval.

Koolitajad: Ivica Mägi ja Jelena Petriläinen

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn
Toimumisaeg: 22.-23.veebruar  2017, kell 10:00

Koolitusel on fookuses ATH ja autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista aktiivus- ja tähelepanuhäirega ning autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa ATH ja autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Esimesel päeval keskendutakse sellele mis on ATH, kuidas ära tunda aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last ja kuidas teda toetada parimal viisil. Teisel päeval on fookuses autistlik laps lasteaias ja koolis. Mõlemal päeval keskendutakse ka probleemkäitumistele ja nende lahendustele ning erinevatele meetoditele tööks ATH ja autistliku lapsega.
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autistmi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis/lasteaias”, “Autistliku  lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad;
-    tugiisikud;
-    lapsevanemad;
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval 55 € ja kahel päeval 85€
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 20.veebruar 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris.

Ajakava:
22.02
09:45 Kogunemine
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 Koolitus
23.02
08:45 Kogunemine
09:00-10:30 Koolitus
10:30-10:45 Sirutuspaus
10:45-12:15 Koolitus
12:15-12:45 Lõunapaus
12:45-14:15 Koolitus
14:15-14:30 Sirutuspaus
14:30-15:00 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Jelena Petriläinen

Posted in Uncategorized | Comments Off

JÄÄB ÄRA – KUTSE JÄTKUKOOLITUSELE – 06.-08.veebruar “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – V osa”

Koolitus: “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – V osa”
Toimumisaeg: 06.-08.veebruar 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn

Koolitajad: Ivica Mägi ja Inno Joonas

Koolitusel käsitletavad teemad on: Motivatsioon – nii enda motiveerimine keerukas tööolukorras kui ka oskused motiveerida autistlikku last ning teisi inimesi tema ümber; Enesejuhtimine ehk kuidas hoida oma tass täis; Edukas töötamine autistliku lapse võrgustikus – koostöö erinevate osapooltega (kool/lasteaed, lapsevanemad, teised lapsed , terapudid jt). Probleemsete olukordade lahendamine – igaüks võiks kaasa võtta enda tööst erinevad olukorrad ja situatsioonid, mis tekitavad muret või mille puhul tunned, et vajad lisainfot.

Osalema on oodatud:
- praktiseerivad autistliku lapse tugiisikud, kes on läbinud eelnevalt koolituse “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolituse – I osa” või on läbinud mõne muu autismialase baaskoolituse

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 05.veebruar 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus
Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Inno Joonas

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE KURESSAARES 27.-28.VEEBRUAR – “Aktiivsus-ja tähelepanuhäirega(ATH) ja autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Ootame Teid koolitusele Kuressaares “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning “ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”. Osaleda saate omal valikul mõlemal päeval või enda valikul ühel päeval.
Vaid teisel päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Toimumisaeg: 27.-28.veeburar 2017, kell 12:00
Toimumiskoht: Hotell Mardi (Kuressaare Ametikooli õppehoone – konverentsiruum K2), Vallimaa 5a, Kuressaare

Esimene päev on koolitusel  fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH ja autistliku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.
Teisel päeval on koolituse fookuses ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.
Vaid teisel päeval osalemine eeldab mõne varasema Autismikooli koolituse (ATH lapse mõistmine ja toetamine; Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, Autistlik või ATH laps koolis ja lasteaias, jt) läbimist.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval on 55 EUR. Kahel päeval osalemine on 75 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 23.veebruar 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programm:
27.veebruar
12:00-13:30 Koolitus
13:30-13:45 Kohvipaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:45 Lõunapaus
15:45-17:15 Koolitus
28.veebruar
09:30-11:00 Koolitus
11:00-11:15 Kohvipaus
11:15-12:45 Koolitus
12:45-13:15 Lõunapaus
13:15-14:45 Koolitus

Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 30.-31.jaanuar “ATH laps lasteaias ja koolis”

Ootame Teid koolitusele “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps lasteaias ja koolis”

Teil on hea võimalus osaleda koolitusel kahel päeval või enda valikul ühel päeval.

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn
Toimumisaeg: 30.-31.jaanuar 2017, kell 10:00

Koolitusel on fookuses ATH laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista aktiivus- ja tähelepanuhäirega last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa ATH lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Esimesel päeval keskendutakse sellele mis on ATH, kuidas ära tunda aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last ja kuidas teda toetada parimal viisil. Teisel päeval keskendutakse probleemkäitumistele ja nende lahendustele ning erinevatele meetoditele tööks ATH lapsega.
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat ATH teadlikust (ATH baasteadmiste koolituse läbimist, nt “ATH laps koolis/lasteaias”, “ATH  lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad;
-    tugiisikud;
-    lapsevanemad;
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval 55 € ja kahel päeval 85€
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 28.jaanuar 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris.

Ajakava:
09:45 Kogunemine
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 Koolitus
Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 23.-24.jaanuar “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine” „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 23.jaanuar 2017 toimub koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 24.jaanuar 2017 koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Enda 59 Tallinn
Toimumisaeg: 23. ja 24.jaanuar 2017, kell 10:00

Koolitajad: Ivica Mägi ja Jelena Petriläinen

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 55€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 85€. Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 21.jaanuar 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programmi ajakava:
Ajakava on mõlemal päeval sama:
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off