Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 30.03, 31.03 ja 01.04 koolitusele „Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus“

Koolitus autistlike lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

30.03, 31.03 ja 01.04.2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)


Koolitaja: Ivica Mägi, Mihkel Velström


Osalema on oodatud:

· Autistlike lastega töötavad tugiisikud

· Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna

 

Koolitusel keskendutakse autistliku lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku lapsega.


Osavõtutasu on 105€

 

Registeerimiseks ja arve saamiseks saadke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

 

Registreerumise tähtaeg on 25.märts 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

 

Toitlustamine

Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.

Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.

Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

 

Programm


30.03.2015

Koolitaja: Ivica Mägi

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Autistlik laps. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs.

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku roll ja võimalused lapse toetamisel. Võrgustik autistliku lapse ümber

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

 

31.03.2014

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Koolitaja: Ivica Mägi

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Tugiisiku isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolitaja Ivica Mägi

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Tugiisiku roll ja rollipiirid. Tugiisiku töö sisu. Levinumad probleemteemad ja nende võimalikud lahendused. Tugiisiku töö lapse, pere ja õpetajate ning teiste spetsialistide vaatenurgast. Kogemuslood. Koolitaja: Mihkel Velström

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku töö tutvustus ja kogemus.

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

01.04.2015
Koolitaja: Mihkel Velström
9.45 Kogunemine, registreerumine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Enesekehtestamine. Eneseväljendamine.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Tagasiside andmine. Nõustamise alused.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Tugiisiku isiklikule toimetulekule keerulistes töösituatsioonides. Eneseregulatsioon ja motivatsioon. Supervisioon.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-17.00 Koolituspäevade kokkuvõtted ja lõpetamine.

 

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

 

Programm

30.03.2015

Koolitaja: Ivica Mägi

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Autistlik laps. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs.

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku roll ja võimalused lapse toetamisel. Võrgustik autistliku lapse ümber

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

31.03.2014

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Koolitaja: Ivica Mägi

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Tugiisiku isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolitaja Ivica Mägi

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Tugiisiku roll ja rollipiirid. Tugiisiku töö sisu. Levinumad probleemteemad ja nende võimalikud lahendused. Tugiisiku töö lapse, pere ja õpetajate ning teiste spetsialistide vaatenurgast. Kogemuslood. Koolitaja: Mihkel Velström

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku töö tutvustus ja kogemus.

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

 

01.04.2015

Koolitaja: Mihkel Velström

9.45 Kogunemine, registreerumine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Enesekehtestamine. Eneseväljendamine.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Tagasiside andmine. Nõustamise alused.

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Tugiisiku isiklikule toimetulekule keerulistes töösituatsioonides. Eneseregulatsioon ja motivatsioon. Supervisioon.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Koolituspäevade kokkuvõtted ja lõpetamine.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 02., 09. ja 16. märtsil koolitus: „Loovtegevuslikud lähenemised autistlikule lapsele“

Koolitus  lapsevanematele, spetsialistidele ja õpetajatele,: „Autistliku lapse seksuaalse arengu toetamine“

02., 09 ja 16. märtsil 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi, Anne-Ly Õunapuu, Kaili Puusepp, Kaili Inno, Krista Kalberg ja Anneliis Jaanus

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad, kelle peres kasvab autistlik laps;
- ertinevate alade spetsialistid, kes puutuvad oma töös kokku autistlike lastega;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike noortega;
- koolide ning lasteaedade pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on huvi seoses autismi diagnoosiga noortega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad rohkem teada saada autismi mõjust noore inimese elus.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse ja noore toetamine läbi erinevate loovtegevuste. Kolme päeva jooksul tutvustatakse viise, kuidas on võimalik autistliku lapse arengut soodustada tajude ja terapeutiliste lähenemiste kaudu. Kõikide tutvustuste juurde kuulub lähenemiste praktiline kogemise võimalus.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osavõtutasu on 89 eurot kolme päeva eest. Ühe päeva osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 26. veebruar 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

2.03
10-11.30 Autistlik laps ja loovtegevuste mõju temale. Kogemuslood ja juhtumid. Koolitaja: Ivica Mägi
15 min paus
11.45-13.15 Autistlik laps ja loovtegevuste mõju temale. Kogemuslood ja juhtumid. Koolitaja: Ivica Mägi
Lõuna
14.15-15.45 Kunstiteraapia. Koolitaja: Anne-Ly Õunapuu
15 min paus
16.00-17.30 Kunstiteraapia. Koolitaja: Anne-Ly Õunapuu

9.03
10.00-11.30 Füsioteraapia. Koolitaja: Kaili Puusepp
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 Füsioteraapia. Koolitaja: Kaili Puusepp
Lõuna
14.15-15.45 Muusikateraapia. Koolitaja: Kaili inno

16.03
10-11.30 Mänguterapeutilised võtted. Koolitaja: Krista Kalberg
15 min paus
11.45-13.15 Mänguterapeutilised võtted. Koolitaja: Krista Kalberg
Lõuna
14.15-15.45 Loovliikumine/ Loovtants. Koolitaja: Anneliis Jaanus
15 min paus
16.00-17.30 Loovliikumine/ Loovtants. Koolitaja: Anneliis Jaanus

Komepäevase koolituse maht on 20 akadeemilist tundi kontaktõpet.
Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 27. veebruaril koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine“

Koolitus lastevanematele, õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine“

27. veebruaril 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi ja Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autismivaldkonnaga;
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma last mõista;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autismi kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osavõtutasu ja registreerimine:

Osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 24. veebruar 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Koolituse eelduseks on, et osalejal on baasteadmised autismist.

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
09.00-11.00 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid. Koolitaja: Ivica Mägi
11.00-11.15 Sirutuspaus
11.15-12.15 . Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Koolitaja: Mihkel Velström
Lõuna
13.15-14.45  Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Koolitaja: Mihkel Velström
14.45-15.00 Sirutuspaus
15.00-16.30. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine. Koolitaja: Mihkel Velström

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

9 февраля тренинг “Аутичный ребёнок в школе (младшие классы)”

Тренинг на эстонском языке с синхронным переводом на русский для учителей и специалистов  ”Аутичный ребёнок в школе (младшие классы)”.

Тренинг проводится 9 февраля по адресу Эндла 59 в помещении Таллиннской палаты  людей с ограниченными возможностями.

Тренинг проводит Ивика Мяги и переводит Елена Петриляйнен.

Для участия в тренинге приглашаются:
- директора школ, педагоги, помощники учителей и другие работники, которые соприкасаются в своей ежедневной работе или просто имеют интерес к проблеме аутизма,
- опорные лица, те кто уже работает или желают начать работать опорным лицом с аутичным ребёнком младшего школьного возраста возраста,
- родители, которые воспитывает младшего школьного возраста с расстройтсвом аутичного спектра,
- специалистов местных самоуправлений, а также других специалистов, которые хотели бы получить более обширную информацию об аутизме и его проявлениях.

Главная тема тренинга сфокусирована именно на детях младшего школьного возраста с расстройством аутичного спектра, на проблемах, которые имеют место быть именно в этом возрасте, как лучше научится понимать аутичного ребёнка в этом возрасте и развивать его, а также на возможностях работников школ поддерживать пребывание аутичного ребёнка в классе, роль опорного лица, важность взаимодействия и понимания родителей, прочие вопросы, касающиеся темы аутизма.

Стоимость участия в семинаре составляет 45 евро.

Для регистрации на тренинг и получения счёта для оплаты сообщите имя участника, его контактные данные, а также контактные данные плательщика на электронный адрес: autismikool@gmail.com. Подтверждение об участии будет выслано вам на электронную почту.

Зарегистрироваться на тренинг можно до 5-го февраля 2015. Количество мест в группе ограничено! Регистрация заканчивается при заполнении свободных мест.

Более полная информация будет предоставлена зарегистрировавшимся по э-почте или по телефону 507 6550

Питание
Во время пауз на тренинге будут предложены чай, кофе, вода и печенье. Также возможно взять с собой закуски на свой вкус.
Также возможно взять с собой обед и скушать его на месте или пойти покушать в кафе ( ближайшие места общественного питания находтся в торговом центре Kristiine или в Merimetsa Selver ).

Программа
9.45 регистрация участников, знакомство
10.00-11.30 Что такое аутизм, аутичный спектр, как распознать аутичные черты? Расстройства, характеризующие аутизм. Невоспитанный ребёнок или аутист?
11.30-11.45 пауза
11.45-13.15 Аутичный ребёнок в классе. Как лучше всего распознать  и поддержать такого ребёнка? Создание контакта с ребёнком, анализ его поведения. Проблемные ситуации и возможности коррекции проблемного поведения. Различные методы, как общаться, контактировать, обучать и развивать аутичного ребёнка. Возможности специалистов и педагогов в поддержке такого ребёнка. Какова роль родителей и их возможности?
13.15-14.15 Пауза на обед
14.15-15.45 Совметсная работа с семьёй и родителями аутичного ребёнка. Кто такое опорное лицо, какова его роль и как найти подходящего человека на роль опорного лица? Планирование действий. Окружение ребёнка. Как и что говорить родителям других детей из класса, который посещает особенный ребёнок.
15.45-16.00 пауза
16.00-16.45 Как лично педагогам и специалистам справляться с неприятными ситуациями. У кого и когда просить о помощи. Какова моя роль как специалиста/педагога. Методы самосохранения в работе с детьми, имеющими расстройтсво аутичного спектра. Мотивация и желание работать с особенными детьми. Обсуждение и разбор конкретных ситуаций, практические советы, обмен опытом.
16.45 Подведение итогов тренинга

Тренинг состоит из 7-ми академических часов прямого обучения.
При желании участники  могут получить свидетельство об прохождении тренинга.

Проводит тренинг

Ивика Мяги одна из основателей северо-эстонского союза аутистов и центра ATH, а также мама двоих детей, младший из которых аутист. Ивика защитила степень магистра социальных наук и активно занимается исследованием проблем аутизма и возможностей получения новых знаний в данной области. Также она участвовала в различных тренингах  и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности  не только в Эстонии, но и зарубежом. Она видит свою цель в поддержке , понимании и обучении не только родителей и родственников детей с расстройством аутичного спектра, но и специалистов/педагогов. Также Ивика проводит консультации и тренинги для родителей, которые воспитывют детей-аутистов , а также проводит совместную работу со многими школами, детскими садами, местными самоуправления ми и другими организациями.

Елена Петриляйнен – синхронный перевод на русский язык

Активно сотрудничает с различными организациями в Эстонии, связанных с проблемой детского аутизма. Елена имеет степень магистра экономических наук, у неё подрастает дочь, которая имеет расстройтсво аутичного спектра. Она участвовала в различных тренингах  и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности  в Эстонии, Украине и России. Также Елена проводит консультации для родителей, дети которых имеют аутичные черты.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 02. veeburuaril koolitus: “Autistlik laps koolis (noorem kooliosa)”

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistlik laps koolis (noorem kooliosa)”

02. veebruaril 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv autistlik laps;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autismispekter nooremas kooliosas õppiva lapse seisukohalt – kuidas sellises vanuses autistliku lapse olemust mõista ja parimal viisil toetada, mis on probleemkohad, millised on kooli töötajate võimalused toetada suures rühmas ühte erilist last, tugiisiku roll ja vajalikkus ning lapsevanema tegutsemise ja teadlikkuse olulisus.

Osavõtutasu ja registreerimine:

osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 29. jaanuar või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised. Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid. Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Mis on autism, autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kas kasvatamatu laps või autistlik?
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Pedagoogi ja spetsialisti ning lapsevanema roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45 Pedagoogi/spetsialisti isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt küsida abi. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.
16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 28. jaanuaril koolitus „Autistliku lapse kõne ja suhtlemise arengu toetamine“

Koolitus lastevanematele, spetsialistidele ja õpetajatele: „Autistliku lapse kõne ja suhtlemise arengu toetamine“

28. jaanuaril 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Liina Velner ja Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini mõista ning toetada oma lapse kõne ning suhtlemise arengut;
- erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autistliku lapse kõne ja suhtlemise arengu kohta rohkem teada saada;
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autistliku lapse kõne ja suhtlemise arenguga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistliku lastega.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne- ja suhtlusoskuse mõistmine ning toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele.

Osavõtutasu ja registreerimine:

osavõtutasu on 35 eurot lapsevanematele ja pereliikmetele ning 45 eurot spetsialistidele.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 26. jaanuar 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
10.00-11.30 Kõne ja suhtlemise areng eakohase arenguga lastel. Keel, kõne, kõnevõime, kõne arengu teooriad ja eeldused. Suhtlemine, selle funktsioonid. Koolitaja: Liina Velner
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Kõne ja suhtlemise iseärasused autistlikel lastel. Autism (ühine tähelepanu, meeleteooria, kontekstipimedus). Ootused ja reaalsus. Näited. Keskkonna ja ümbritsevate inimeste tugi. Individuaalsus. Antakse lühiülevaade erinevatest suhtelmist toetavates meetoditest. Koolitaja: Liina Velner
Lõuna
14.15-15.45 Lapsevanema kogemus lapse kõne arengu toetamise protsessist. Koolitajad: Ivica Mägi ja Liina Velner.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.30. Ühine arutelu. Koolituspäeva kokkuvõte. Koolitaja: Liina Velner

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitajad:

Liina Velner lõpetas aastal 2000 Tartu Ülikooli logopeedia erialal koos eripedagoogi kutsega. Ülikooli järgselt sai tema elu- ja töökohaks Rootsi, kus töötas erinevates erivajadustega lastele, noorukitele ja täiskasvanutele mõeldud Waldorf-suunitlusega haridus- ja hoolekandeasutustes. Aastatel 2006-2008 oli Liina Viimsi Keskkooli logopeed-eripedagoog ning peale seda lasteaialogopeed Tallinnas nii tava- kui ka erilasteaias. 2009-2010 a. töötas ta liikumis- ja liitpuudega koolieelikute habilitatsioonimeeskonna eripedagoogina Stockholmis. Alates 2011. a. septembrist on Liina RaM Veskimöldre Lasteaia logopeed ning alates 2012. a. eralogopeed.

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Põhja-Eesti Autismi Liit pühadetervitus!

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Grupinõustamine autistlike laste vanematele

Jaanuari keskel 2015 alustame taas autistlike laste vanemate grupinõustamisega.

Osaleda saab 10 vanemat (nii emad kui isad, võimalusel mõlemad) ja kohtumised toimuvad 6 kuu jooksul (kokku 12 korda). Oodatud on ka varem nõustamisgruppides osalenud lapsevanemad.

Igal kohtumise korral on konkreetsem teema ning gruppi juhivad nõustajad – psühhodramaatikud Ene Velström ja Mihkel Velström. Ivica Mägi on samuti kohapeal ja osaleb grupiprotsessis.
Kasutatakse erinevaid grupinõustamise ja supervisiooni meetodeid eesmärgiga toetada autistliku lapse vanemat igakülgselt paremini eluga toime tulema. Samuti on oluline grupikaaslaste omavaheline suhtlemine ja kogemustele tuginev info jagamine.

Kohtumiste kuupäevad:
13.-14.01.15
10.-11.02.15
10.-11.03.15
07.-08.04.15
05.-06.05.15
02.-03.06.15
Iga päev toimub töö kell 10.00-15.00.

Grupinõustamises loome turvalise ja avatud õhkkonna, kus kõigil grupiliikmetel on võimalus aktiivselt osaleda. Õppimine toimub kogemuspõhiselt.  Kohtumiste täpsed teemad valime vastavalt kokku tulnud grupi vajadustele. Kohtumistel tegeleme läbivalt olukordadega, et mis saab siis, kui enam ei jõua.

Grupinõustamise võimalikeks teemadeks pakume:
- Minu tööalane elu (kuidas ühildada töö ja eraelu puudega lapsega peres?)
- Autism ja sugulased (kuidas selgitada laiemale pereringile ja sugulastele oma lapse autismi diagnoosi ning kuidas toime tulla sellest tulenevate juhtumitega?)
- Mina ja lapsed; pere teised lapsed (kuidas selgitada autistliku lapse õdedele/vendadele ja teistele lastele olukorda, kuidas hoida tasakaalu lastega tegelemisel, et keegi ennast kõrvalejäetuna ei tunneks?)
- Paarisuhe (kuidas parimal viisil tegeleda paarisuhtega, kuidas toetada abikaasat, kui endalgi on raske?)
- Minu isiklik areng (olukorras, kus peres on autistlik laps ja suur osa ajast ja energiast läheb tõenäoliselt lapsega/lastega tegelemisele – kuidas lapsevanem saab endale tähelepanu pöörata, aega võtta, isikliku arenguga tegeleda?)
- Ühiskond ja autism (kuidas luua lapsele parimaid arenguvõimalusi? kuidas mõjutada ühiskondlikke protsesse nii, et autistlikust lapsest saaks ühiskonnas hästi toimiv täiskasvanu? kuidas mõjutada ühiskonnas levinud piiravaid uskumusi? võrgustikutöö võimalused;  seadusandluse võimalused)

Toimumiskoht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn.

Hind
Grupinõustamisel osalemise tasu on osalejale kokku 60€.
Võimalik on tasuda ühe kohtumise (kahe päeva) kaupa ehk 10€ korraga.

Registreerumine
Grupinõustamisele registreerumiseks andke oma huvist teada selle aasta lõpuks (31. detsembriks) e-posti aadressile mihkel.velstrom@gmail.com.

Kui soovite antud kohtumiste teemadele midagi lisada või muuta, kirjutage sellest samuti: mihkel.velstrom@gmail.com.
Teemad arutame nõustamise esimese kohtumise alguses läbi ja tegeleme grupi jaoks kõige vajalikumatega.

Kohtumistel teeme ühise söögilaua, kuhu palume igaühel midagi näksimist kaasa võtta.

Grupinõustamisi planeerivad ja analüüsivad:
Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.
Ene Velström on suhtlemistreener, grupiterapeut (psühhodraama CP), 16-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja, kogenud grupi- ja individuaalsupervisioonide ning nõustamiste läbiviija
Mihkel Velström on psühholoog, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala, psühhodraama assistent, viinud läbi täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone ning neli aastat tegutsenud autistlike laste tugiisikuna.

Grupinõustamiste läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse! 08.12 koolituspäev tugiisikutele ja spetsialistidele

8. detsembril toimub Sügiskooli koolituspäev tugiisikutele, õpetajatele ja terapeutidele: “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine ning autistliku lapse seksuaalne areng”

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi (autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine) ja Pille Kütt (autistliku lapse seksuaalne areng)

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonna vastu;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autismi kohta rohkem teada saada.

Osalemise tasu ja registreerimine
Osalemise tasu on 35 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks palume saata osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed regamine.peal@gmail.com.
Osalemise tagab hiljemalt 5. detsembriks tasutud arve või garantiikiri arve tasumise kohta.
Koolitusel mitte osalemise korral osalemise tasu ei tagastata.

Registreerimise tähtaeg on 3. detsember või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Hommikul ja sirutuspauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Lõunapausi ajal pakume kohvi, teed, vett, mahla ning gluteeni- ja kaseiinivaba vegan browniega kostitab Mahemarket.

Lõunasöögi võib ka ise kaasa võtta või käia majast väljas söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses, Merimetsa Selveris ja Mahemarketis).

Lõunapausi ajal toimub ka gluteeni- ja kaseiinivabade toodete DEGUSTEERIMINE. Täpsemalt vt allpool.

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-13.00 Koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”, koolitaja Ivica Mägi

10.00-11.30 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.00 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine.

13.00-14.00 Lõunapaus
Lõunapausi ajal toimub PaleopagaridPagar Võtaks! ja Kivi Paber Käärid
gluteeni- ja/või kaseiinivabade toodete degusteerimine.

14.00-17.00 Koolitus “Autistliku lapse seksuaalne areng”, koolitaja Pille Kütt

14.00-15.45 Sissejuhatus, tutvumine, ootused koolitusele, metoodika tutvustus, seksuaalhariduse sisu ja eesmärgid. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid, võimalikud riskikäitumise põhjused. Kokkuvõtted, tagasiside, koolituse lõpetamine.

17.00 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitaja Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud väärkoheldud lastega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noorte seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paari- ja seksuaalnõustajana Seksuaaltervise Kliinikus. Koolitaja teed alustas ta 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus noored noortele koolitajana. Nüüdseks on Pille pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Hetkel töötab ta erapraksises pere- ja paariterapeudina. Pille on abielus ja 3 lapse ema.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

NB! Sügiskooli koolituspäev on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimus 20. septembril sügiskool autistlike lastega peredele.

 

Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse! 08.12 koolituspäev autistlike laste lähedastele

8. detsembril toimub Sügiskooli koolituspäev lähedastele: “Autistliku lapse seksuaalne areng ning autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Pille Kütt (autistliku lapse seksuaalne areng) ja Ivica Mägi (autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine)

Osalema on oodatud lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma last mõista.

Osalemise tasu ja registreerimine:

Osalemise tasu on 15 eurot, mis tuleb kanda registreerimisel Põhja-Eesti Autismi Liidu kontole  EE082200221052707185 märksõnaga “koolitus 08.12.2014″.
Aadressile regamine.peal@gmail.com saada palun oma nimi ja kontaktandmed.
Osalemine kinnitatakse peale osalemise tasu laekumist.
Koolitusel mitte osalemise korral osalemise tasu ei tagastata.

Registreerimise tähtaeg on 3. detsember või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Hommikul ja sirutuspauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Lõunapausi ajal pakume kohvi, teed, vett, mahla ning gluteeni- ja kaseiinivaba vegan browniega kostitab Mahemarket.

Lõunasöögi võib ka ise kaasa võtta või käia majast väljas söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses, Merimetsa Selveris ja Mahemarketis).

Lõunapausi ajal toimub ka gluteeni- ja kaseiinivabade toodete DEGUSTEERIMINE.
Täpsemalt vt allpool.

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-13.00 Koolitus “Autistliku lapse seksuaalne areng”, koolitaja Pille Kütt

10.00-11.30 Sissejuhatus, tutvumine, ootused koolitusele, metoodika tutvustus, seksuaalhariduse sisu ja eesmärgid. Seksuaalse identiteedi kujunemine, seksuaalsus erinevates eluperioodides.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.00 Juhtumiarutelud, noorte peamised seksuaalprobleemid, võimalikud riskikäitumise põhjused. Kokkuvõtted, tagasiside, koolituse lõpetamine.

13.00-14.00 Lõunapaus
Lõunapausi ajal toimub PaleopagaridPagar Võtaks! ja Kivi Paber Käärid
gluteeni- ja/või kaseiinivabade toodete degusteerimine.

14.00-17.00 Koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”, koolitaja Ivica Mägi

14.00-15.45 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine.

17.00 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitaja Pille Kütt on ülikoolihariduselt sotsiaaltöötaja. Lisaks omab pereterapeudi kvalifikatsiooni ning on läbinud seksuaalnõustajate baaskoolituse. Pille on töötanud väärkoheldud lastega Tallinna Laste Tugikeskuses, juhtinud noorte seksuaaltervisealase internetinõustamise projekti Eesti Seksuaaltervise Liidus ning praktiseerinud paari- ja seksuaalnõustajana Seksuaaltervise Kliinikus. Koolitaja teed alustas ta 1995 aastal Eesti Seksuaaltervise Liidus noored noortele koolitajana. Nüüdseks on Pille pagasisse lisandunud erinevad koolituspaketid. Hetkel töötab ta erapraksises pere- ja paariterapeudina. Pille on abielus ja 3 lapse ema.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

NB! Sügiskooli koolituspäev on osa kaheosalisest projektist. Lisaks toimus 20. septembril sügiskool autistlike lastega peredele.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off