Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

UUS KOOLITUS! 21.september “Kuidas toetada kooli alustavat autistlikku last?”

21.septembril 2015 toimub koolitus “Kuidas toetada kooli alustavat autistlikku last?”

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59

Koolitusaeg: 10:00-16:15

Koolitaja: Ivica Mägi

Koolitusel käsitletakse teemasid, mis on seotud sellega, kui üks väike autistlik laps alustab kooliteed; Kuidas teda selles uues alguses paremini toetada ja aidata; Mida peab toetaja teadma ja arvesse võtma; Tugisiiku vajadus ja roll koolis; Suhtlemine klassikaaslastega ja nende vanematega; Kuidas teistele rääkida lapse eripäradest; Õpetaja ja lapsevanema koostöö; Praktilised meetodid ja näpunäited ning kogemuslood.

Koolitusele on oodatud:
-lapsevanemad ning pereliikmed, kelle peres on kooliteed alustav autistlik laps;
-koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad;
-tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda kooli mineva autistliku lapsega;
-KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel on kokkupuuteid kooliteed alustava autistlikku lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45 €
Registeerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 18.september 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm
9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitusele on oodatud:

-lapsevanemad ning pereliikmed

-koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad,  kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga

-tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega

-KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel on kokkupuuteid kooliteed alustava autistliku lapsega

Posted in Uncategorized | Comments Off

UUS! Ootame tööle autistliku lapse tugiisikuid!

Kandideerimise tähtaeg on 26.august.

Põhja-Eesti Autismi Liit võtab tööle alates 2015 aasta septembrist autistliku lapse tugiisikuid (kokku 7 tugiisikut) lasteaia ja kooliealistele lastele.

Töö sisuks on:
-toetada last lasteaia- ja koolitegevustes sh tunnid, vahetundides, mänguaeg;
-lapse individuaalne toetamine õppetegevustes koostöös õpetajatega;
- teraapiates käimised;
- vajadusel aidata kodutööde tegemisel;
- teha koostööd pere, õpetajate ja terapeutidega toetades lapse parimat arengut.

Töökoormus: Täistööaeg (8 tundi päevas , 5 päeva nädalas) või osaline tööaeg (minimaalselt 0,5 koormus). Sõltub konkreetse lapse vajadusest.

Kandideerijalt ootame:

  • kõrget motivatsiooni töötada autistliku lapsega;
  • piisavalt ajaressurssi (oluline on stabiilsus, korrektsus ja kohusetundlikkus);
  • kasuka tuleb varasem töökogemus lastega (sh eriliste lastega);
  • kasuka tuleb sotsiaaltöö, pedagoogika, eelpedagoogika, eripedagoogika haridus;
  • kasuka tuleb autojuhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

- motiveerivat töötasu
- väljaõpet ja koolitusi
- supervisiooni, nõustamisi ja igakülgset tuge töötamisel
- toredat kollektiivi
- suurepärast kogemust töötada individuaalselt autistliku lapsega

Kandideerimisemiseks saada oma cv ja motivatsioonikiri hiljemalt 26.augustiks e-mailile autismikool@gmail.com

Lapsed vajavad abilisi – tule tugiisikuks!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse koolitusele „Autistlik laps koolis(noorem kooliosa)“ 28.septembril 2015

Ootame Teid 28.septembril, algusega kell 10:00, koolitusele „Autistlik laps koolis(noorem kooliosa).”

Koolituse toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda (Endla 59, Tallinn)

Osalema on oodatud:
-    koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad,  kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autismispekter just nooremas kooliosas õppiva lapse seisukohalt – millised on probleemkohad, kuidas sellises vanuses lapse olemust mõista ja parimal viisil toetada, millised on kooli töötajate võimalused toetada suures rühmas ühte erilist last, tugiisiku temaatika, lapsevanema tegutsemise ja teadlikkuse olulisus jms.

Osavõtutasu ja registeerimine:
Osavõtutasu on 45 €
Registeerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 25.september 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm
9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Spetsialistide pedagoogide roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Kuidas ja mida öelda teistele lastevanematele, kui nende lastega koos õpib erivajadustega laps.
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Pedagoogide isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu, kui spetsialisti, roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

UUS! Teraapiad autistlikele lastele!

Autismi ja ATH Keskus ja Põhja-Eesti Autismi Liit alustavad rehabilitatsiooniteenuse pakkumist autistlikele ja ATH lastele koostöös RuaCrew`ga.

Oma tegevuses oleme keskendunud autistlike laste ja nende perede terviklikule ja süsteemsele toetamisele. Lisaks seni toimuvatele tugitegevustele nõustamiste, koolituste, tugigruppide, tugiisikuteenusele, võrgustikutööle, perepäevade jm. alustame käesoleva aasta sügisest teraapiate osutamist lastele.

Lapsele leitakse koostöös spetsialistidega parim tugitegevuste programm, mida asutakse süsteemselt ja regulaarselt rakendama eesmägiga toetada lapse parimat arengut ning kogu perekonda ja võrgustikku tervikuna.

Autismivaldkonna eestvedaja Ivica Mägi on teinud koostööd RuaCrew`ga ja  juhi Annegrete Johansoniga erinevate projektide ja tegevuste raames  juba mitu aastat, kuid sügisest alustatakse järjepideva koostööga ka rehabilitatsiooniteenuse osutamise võtmes ATH ja autismispektriga lastele, noortele ning nende lapsevanematele.

Usume sellesse, et koos tegutsedes jõutakse efektiivsemalt toetama peresid, kes täna sageli ei tea, kus ja millest alustada või millist teenusepakkujat valida või ei ole suutnud leida sobivaid terapeute oma lapsele.

Täpsem info ivica.magi@gmail.com ning lähiajal kajastame detailsemalt ka kodulehel.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Võtame tööle autistliku lapse tugiisiku! Kandideerimise tähtaeg on 24.august.

Põhja-Eest Autismi Liit võtab tööle alates 2015 aasta augusti teisest poolest
autistliku lapse tugiisiku (eripedagoogilise taustaga)
Rocca Al Mare kooli II klassi (tavaklass) alustavale lapsele.

Töö sisuks on:
-toetada last tunni tegemistes ja vahetundides;
-vajadusel teha individuaalset õpet koostöös klassi õpetajaga;
-peale kooli teraapias jm käimised;
-aidata kodutööde tegemisel;
-teha koostööd pere, õpetajate ja terapeutidega toetades lapse parimat arengut.

Töökoormus: täistööaeg (8 tundi päevas , 5 päeva nädalas) või osaline tööaeg (peab arvestama koolipäevadega ca 5 tundi päevas, 5 päeva nädalas)

Kandideerijalt ootame:
-eripedagoogika ettevalmistust;
-motivatsiooni töötada kooliealise autistliku lapsega;
-piisavalt ajaressurssi (oluline on stabiilsus, korrektsus ja kohusetundlikkus).

Kool on väga tore ja toetav. Koostöö õpetajatega, terapeutide ja perega hästi toimiv.

Omalt poolt pakume:
-motiveerivat töötasu
-väljaõpet ja koolitusi
-supervisiooni, nõustamisi ja igakülgset tuge töötamisel
-toredat kollektiivi
-suurepärast kogemust töötada hästitoimiva autistliku lapsega

Kandideerimisemiseks saada oma cv ja motivatsioonikiri hiljemalt 24.augustiks e-mailile autismikool@gmail.com

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 15.juuni koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistlik laps lasteaias ja koolis“

Koolitus toimub 15.juuni 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
-    koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.
-
Koolitusel on fookuses autistlik laps eelkoolis ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registeerimine:
Osavõtutasu on 45 €
Registeerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile jelena.petrilainen@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 13.juuni 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Spetsialistide pedagoogide roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Kuidas ja mida öelda teistele lastevanematele, kui nende lastega koos õpib erivajadustega laps.
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Pedagoogide isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu, kui spetsialisti, roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 11.juunil koolitus “Autismi seminar omavalitsuse töötajatele”

Koolitus toimub 11.juunil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:

  • Kohaliku omavalitsuse töötajad
  • Sotsiaaltöötajad ja lastekaitsespetsialistid
  • Kohaliku omavalitsuse ametnikud ja juhid

Koolitusel on fookuses autistliku lapse ja tema pere märkamine ja toetamine parimal viisil kohaliku omavalitsuse tasandil. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda autistlikku lapsega ning tema perekonnaga. Ülevaade autismist ja suhtlemisest autistliku lapsega ning tema perega. Tugivõimalused lapsele ja perele sealhulgas tugiisiku teenus. Haridusvõimalused autistlikule lapsele: lasteaed, kooliks ettevalmistamine, kool. Omavalitsuse ja pere koostöö olulisus.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45€
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 09.06.2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
10.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
11.00-12.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
12.30-12.45 Sirutuspaus
12.45-14.15 Kohaliku omavalitsuse roll autistliku lapse ümber olevas võrgustikus. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda ja arendada autistlikku last. Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused lapse toetamisel.
14.15-14.45 Sirutuspaus
14.45-16.15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Mis on sotsiaalpedagoogi/lastekaitsespetsialisti/ametniku roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 5 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse koolitusele Pärnus – “Koolitus autistlike lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele”

Aeg: 16-18.juuni 2015
Toimumise koht: Pärnu, Rüütli Ärikeskus, Rüütli 14, II korrus

Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Osalema on oodatud:
• Autistlike lastega töötavad tugiisikud
• Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku lapsega.

Info ja registreerimine: MTÜ Kolmas Võimalus, Heleri Wazza.

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE VILJANDIS – 12. juunil koolitus: “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”

12.juunil 2015 Viljandis Maavalitsuse saalis (Vabaduse plats 6, II korrus)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.
- lapsevanemad, kelle peres kasvab autistlik laps;
- erinevate alade spetsialistid, kes puutuvad oma töös kokku autistlike lastega;

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45 eurot.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi ja kontaktandmed aadressile autismikool@gmail.com. Palun märkida registreerimissoovi juures ka omavalitsuse nimi, kust olete pärit. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 10.juuni 2015 või kuni kohtade täitumiseni.

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised. Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.

Programm
8.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
09.00-10.30 Koolitus
10.30-10.45 Sirutuspaus
10.45-12.15 Koolitus
12.15-12.30 Sirutuspaus
12.30-14.00 Koolitus
14.00-15.00 Soovi korral arutelud ja küsimused.
Koolituse maht on 5 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad tunnistuse.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 04.06, 05.06 ja 08.06 koolitusele „Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus“

Koolitus autistlike lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Koolitus toimub 04.06, 05.06 ja 08.06.2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi ja Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistlike lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 105€.
Registeerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerumise tähtaeg on 02.juuni 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
04.06.2015

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last.
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Tugiisiku roll ja võimalused lapse toetamisel. Võrgustik autistliku lapse ümber. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.
05.06.2014
9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Tugiisiku isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Tugiisiku roll ja rollipiirid. Tugiisiku töö sisu. Levinumad probleemteemad ja nende võimalikud lahendused. Tugiisiku töö lapse, pere ja õpetajate ning teiste spetsialistide vaatenurgast. Kogemuslood.
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Tugiisiku töö tutvustus ja kogemus. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.
08.06.2015
9.45 Kogunemine, registreerumine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Enesekehtestamine. Eneseväljendamine.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Tagasiside andmine. Nõustamise alused.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Tugiisiku isiklikule toimetulekule keerulistes töösituatsioonides. Eneseregulatsioon ja motivatsioon. Supervisioon.
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolituspäevade kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.


Posted in Uncategorized | Comments Off