Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse koolitusele Viljandis – 30.mai “Autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Ootame Teid koolitusele Viljandis “Autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Toimumiskoht: Viljandi Kesklinna Kool väike maja, aadress Jakobsoni 42 (klassiruum  106)
Toimumisaeg: 30.05.2016, kell 14:00-17:00

Koolitusel on fookuses autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele.

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab autistlik laps;
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 27.mai või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Ajakava:
14:00-15:30 Koolitus
15:30-15:45 Sirutuspaus
15:45-17:00 Koolitus

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse koolitusele Põlvamaal – 21. ja 22.juuni 2016 “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 21.juuni 2016 toimub Veriora alevikus koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 22.juuni 2016 koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Toimumiskoht: Veriora Päevakeskus, Võru mnt 2, Veriora
Toimumisaeg: 21. ja 22.juuni 2016

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 45€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 65€. Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 16.juuni 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm 21.juuni:
11:00-12:30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
12:30-12:45 Sirutuspaus
12:45-14:15 Autistlik laps peres. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Lapsevanema, tugiisiku, pedagoogi roll ja võimalused lapse toetamisel.
14:15-14:45 Lõunapaus
14:45-16:15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Lapsevanema isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Programm 22.juuni:
08:30-10:00 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista.
10:00-10:15 Sirutuspaus
10:15-11:45 Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks.
11:45-12:15 Lõunapaus
12:15-13:45 Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 02.-03.juuni kahepäevane koolitus “Autistlik laps lasteaias ja koolis”

Ootame Teid koolitusele “Autistlik laps lasteaias ja koolis”

Teil on hea võimalus osaleda koolitusel kahel päeval või enda valikul ühel päeval.

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn
Toimumisaeg: 02.-03.juuni 2016, kell 10:00

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Esimesel päeval keskendutakse sellele mis on autism, kuidas ära tunda autistliku last ja kuidas teda toetada parimal viisil. Teisel päeval keskendutakse probleemkäitumistele ja nende lahendustele ning erinevatele meetoditele tööks autistliku lapsega.
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivate autistlike lastega või lasteaias käivate autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on ühel päeval 55 € ja kahel päeval 75€
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 30.mai või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris.

Ajakava:
09:45 Kogunemine
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:15 Koolitus

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

GRUPP TÄIS – Kutse koolitusele Põlvamaal – 13. ja 14.juuni 2016 “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 13.juuni 2016 toimub Veriora alevikus koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 14.juuni 2016 koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Toimumiskoht: Veriora Päevakeskus, Võru mnt 2, Veriora
Toimumisaeg: 13. ja 14.juuni 2016

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 45€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 65€. Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 10.juuni 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm 13.juuni:
11:00-12:30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
12:30-12:45 Sirutuspaus
12:45-14:15 Autistlik laps peres. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Lapsevanema, tugiisiku, pedagoogi roll ja võimalused lapse toetamisel.
14:15-14:45 Lõunapaus
14:45-16:15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Lapsevanema isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Programm 14.juuni:
09:30-11:00 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista.
11:00-11:15 Sirutuspaus
11:15-12:45 Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks.
12:45-13:15 Lõunapaus
13:15-14:45 Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Tugiisikuteenus autistlikele lastele

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on alustanud koostöös Sotsiaalkindlustusmetiga riikliku tugiisikuteenuse osutamist.

Infotund 6. aprillil kl. 16.00-18.00

Infotund toimub 6. aprillil kell 16.00-18.00 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59 Tallinn.

Infotunnis tutvustame tugiisikuteenust ja tingimusi, kuidas ja kui kauaks saab lapsevanem taotleda oma lapsele tugiisikut.

Parkida saab maja taha parklasse. Palume osalemisest anda teada hiljemalt 5.aprilliks e-postiaadressil  autism.tugi@gmail.com .

Olete oodatud!

Kontaktisikud: Ivica Mägi ja Kristel Talv.

Kes saavad tugiisikuteenust Põhja-Eesti Autismi Liidust?

Autistlikud ning aktiivsus ja tähelepanuhäire diagnoosiga lapsed vanuses 0-17 aastat, kellele on määratud raske või sügav puue. Lapse rehabilitatsiooniplaanis peab olema märge tugiisiku vajaduse kohta. Elukohaks võib olla mistahes piirkond üle Eesti.

Mida tähendab tugiisik autistlikule/aktiivsus ja tähelepanuhäirega lapsele?

Tugiisik on abistaja, kes toetab last kõiges, milles laps toetust vajab – lasteaias/koolis õppetegevustes, mängutegevustes, sotsiaalsetes toimingutes. Lisaks on tugiisik toeks nt teraapiates käimisel või koolijärgsel ajal, et lapsevanemad saavad osaleda tööhõives või naasta puudega lapse hoolduse juurest tööhõivesse. Tugiisikud on saanud vastava väljaõppe ning saavad jooksvalt vastavalt vajadusele tööjuhendamist, koolitusi ja nõustamisi.

Kuidas saab Põhja-Eesti Autismi Liidust tugiisiku oma lapsele?

Tugiisikuteenuse saamiseks tuleb täita avaldus Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ning märkida teenuse osutaja lahtrisse Põhja-Eesti Autismi Liit. Kui taotlus on kinnitatud sotsiaalkindlustusameti poolt, siis edasine juba juhendatakse teile täpsemalt.
Avaldus ja täiendav info on kättesaadavad siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudega-laste-tugiteenuste-arendamine-ja-pakkumine-8/

Услуга опорного лица для детей с расстройством аутичног спектра (РАС)

Северо-Эстонский Союз Аутизма (Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL)) начинает совместную работу с минестерством социальных дел по оказанию услуг опорного лица в рамках государственной программы евроденег

Инфочас 6-го апреля в 16-18

Инфочас состоится 6-го апреля в 16-18 Таллиннской Палате Инвалидов по адресу Эндла 59 в Таллинне (Endla 59, Tallinn).

Во время инфочаса состоится презентация услуги опорного лица: как, на каких условиях, как долго получать услугу, как может родитель ходатайствовать об услуге опорного лица итд.

Машину можно оставить на бесплатной парковке за домом.

О своём участии в инфодне просим сообщить не позднее 5-го апреля на адрес электронной почты autism.tugi@gmail.com .

Добро пожаловать!

Ivica Mägi и Kristel Talv

Кто получает услугу опорного лица от Северо-Эстонского Союза Аутизма?

Дети с расстройством аутичного спектра (РАС) и/или синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)  в возрасте 0-17 лет у кого определена глубокая или тяжёлая форма инвалидности, а также имеется готовый реабилитационный план, в котором указана необходимость получения услуги опорного лица. Место проживания (регистрации) по всей Эстонии!

Что означает опорное лицо для детей с РАС и СДВГ?

Опорное лицо – это помощник, который помогает ребёнку в любой деятельности, в которой ребёнок нуждается в детском саду или школе. Также опорное лицо сопровождает ребёнка на терапии и может оказывать помощь по присмотру за ребёнком дома после школы для того, чтобы родители могли сохранить полную трудовую занятость на работе. Опорные лица обучены, а также в процессе работы могут получить дополнительные знания и поддержку от работодателя (Северо-Эстонский Союз Аутизма).

Как получить услугу опорного лица от Северо-Эстонского Союза Аутизма?

Для получения услуги опорного лица следует заполнить заявление на странице министерства социальных дел, указав поставщика услуги Северо-Эстонский Союз Аутизма. Как только получено подтверждение от Министерства социальных дел, то можно связываться уже непосредственно с нами.

Заявление можно найти здесь: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudega-laste-tugiteenuste-arendamine-ja-pakkumine-8/

Posted in Uncategorized | Comments Off

KOOLITUS – 02.-04.mai “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”

Koolitus autistlike lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Koolitus toimub 02.-04.mai 2016 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn).

Koolitajad: Ivica Mägi ja Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistlike lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 105€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 30.aprill või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:
Ajakava on järgmine kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse koolitusele – 22. märtsil karjäärinõustamise töötuba „Avasta oma tee“

Kutsume teid karjäärinõustamise töötuppa „Avasta oma tee“

Toimumise aeg: 22. märts 2016
Kellaaeg: 9.30-13.30 (ühe sirutuspausiga)
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, Tallinn

Koolitusel on fookuses autistlike laste vanemate karjäärivõimalused, tööturule naasmine ning sisemise kire leidmine. Teeme palju loovaid, kuid samas praktilisi harjutusi, mis aitavad osalejal jõuda iseenda sügavamate soovideni ning võimalusteni neid soove ellu viia. Töötoa lõpus saab osaleja endale selge suuna ning konkreetsed sammud, et hakata liikuma enda valitud karjääriteel.
Töötuba aitab vastata küsimustele- Kes ma olen? Kuhu ma lähen? Kuidas ma sinna saan?

Töötuba sobib, kui:
- oled väsinud praegusest tööst
- soovid leida enda jaoks töö, mis paneb silmad särama
- soovid teada saada, mis sind tõeliselt paelub
- ihkad teha elus ümberkorraldusi, aga siiani pole julgenud

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 25€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 20.märts 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud! Grupi suurus on 10 inimest.

Koolitaja:


Natalja Tšerepanova on läbinud 2 aastase regressiooniterapeudi väljaõppe Holistilises Instituudis, coachingu algkoolituse (Estonian Business School) ning karjääricoachingu süvakoolituse (Fontes). Hetkel lõpetab ta Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistrit.
Natalja on ise aastaid töötanud panganduse valdkonnas, kus töö oli põnev ja täis väljakutseid, aga ikka ja jälle tundis ta, et miskit on puudu. Inimeste nõustamiseni jõudis Natalja 2010 aastal, kui alustas õpinguid Holistilises Instituudis. Holistilist karjäärinõustamist teeb Natalja aastast 2014 ning läheneb nõustamise käigus inimesest kui tervikust ning kasutab oma töös palju loovaid lähenemisi ning ka rännakuid. Natalja seisab selle eest, et inimesed leiaksid ja järgiksid oma südamelähedast elukutset.

www.sammedasi.ee

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE – 23.märts koolitus “Kuidas toetada autistliku lapse õdesid ja vendasid”

Koolitus: “Kuidas toetada autistliku lapse õdesid ja vendasid”
Toimumisaeg: 23.märts 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Koolitajad: Ivica Mägi ja Kadri Lüüs

Koolitusel on fookuses autistliku lapsega samas peres kasvavad õed ja vennad ning nende toetamine. Õed-vennad kasvavad väga erilises olukorras puudega lapse kõrval. Tihti on peredes lapsevanemate endi toimetulek raskendatud seega õdede-vendade mõistmine autismist ja peres toimuvast on sageli puudulik. Koolitusel räägitakse kuidas olla toeks õdedele-vendadele peres, kus suur pere fookus läheb autistlikule lapsele, kuidas vähendada tõrjutuse tunnet, kuidas aidata neil mõista autismi, kuidas kaitsta kiusajate ja tõrjujate eest, kes mõistavad neid hukka erilise õe või venna tõttu. Eesmärgiks on, et õed ja vennad saaksid kasvada turvaliselt, toetatult.

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma lapsi mõista;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistlike lastega;
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid autistlike laste ning nende õdede ja vendadega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 21.märts 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus
Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE VALGAS – 7. JA 8.APRILL „AUTISTLIKU LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE” JA „AUTISTLIKU LAPSE TUNNETE MÕISTMINE JA EMOTSIONAALSE ARENGU TOETAMINE”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 7.aprill toimub Valga linnas koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 8.aprill koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Toimumiskoht: Valgamaa Puuetega Inimeste Koda, Kungla 15 Valga
Toimumisaeg: 7.aprill ja 8.aprill 2016

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 45€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 65€ Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 04.aprill 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm 7.aprill:
11:00-12:30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
12:30-12:45 Sirutuspaus
12:45-14:15 Autistlik laps peres. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Lapsevanema, tugiisiku, pedagoogi roll ja võimalused lapse toetamisel.
14:15-14:45 Lõunapaus
14:45-16:15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Lapsevanema isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Programm 8.aprill:
09:30-11:00 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista.
11:00-11:15 Sirutuspaus
11:15-12:45 Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks.
12:45-13:15 Lõunapaus
13:15-14:45 Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE KÄRDLAS – 5.aprill koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Kutusme Teid koolitusele “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Toimumisaeg: 5.aprill 2016
Toimumiskoht: Hiiu Maavalitsus, aadress Leigri väljak 5  Kärdla

Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 01.aprill 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Programm:
09:30-11:00 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista.
11:00-11:15 Sirutuspaus
11:15-12:45 Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks.
12:45-13:15 Lõunapaus
13:15-14:45 Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off