Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse jätkukoolitusele Vasalemmas – 26.oktoober “Autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Jätkukoolitus: “Autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele”

Toimumisaeg:  26.oktoober 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Vasalemma Põhikool (Lemmaru küla, Vasalemma vald)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud kõik, kes on läbinud eelnevalt mõne autismialase koolituse:
·    Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistliku lapsega;
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 24.oktoober 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

UUS! AUTISMI TÖÖTUBADE programm

Algab uus praktiliste AUTISMI TÖÖTUBADE programm

Programmi märksõnadeks on:
- Praktiline (juhendavad valdkonna eksperdid, praktikud);
- Lahenduskeskne (kõigele on olemas lahendused!);
- Konkreetne (kestvuse aeg on 3 tundi, mille jooksul saab osaleja kaasa hulganisti ideid, näpunäiteid, meetodeid, mida kohe kasutama hakata);

Osalema on oodatud:
- Autistliku lapse pereliikmed/lähedased, kellel ei ole selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused;
- Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada;
- Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga.

Programmi ülesehitus:
Iga kuu toimub üks 3-tunnine töötuba (ühel päeval pakume välja kaks kellaaega), kus keskendutakse kindlale teemale, mida veab eest ja juhib arutelusid oma ala ekspert.
Osaleda saab ühes töötas või kogu programmis.
Kõik töötoad toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59 Tallinn
- 17.oktoober 10:00-13:00 või 14:00-17:00AUTISM (autismi olemus ja baasteadmised autismist ning autistliku lapse mõistmisest-toetamisest)
- 16.november 10:00-13:00 või 14:00-17:00 MEELED (nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, puutetundlikkus) ja nende toimimise eripärad (üli- ja ala tundlikkus)
- 12.detsember 10:00-13:00 või 14:00-17:00 RUTIIN, STRUKTUUR IGAS PÄEVAS (mis on rutiin, mis tähtsus on sellel autistliku lapse toimimisele, praktiline info kuidas luua struktureeritus, rutiinist väljas nt erisündmused, ootamatused sh jõulupeod)
- 16.jaanuar 2017 10:00-13:00 või 14:00-17:00TOITUMINE (autistliku lapse toitumise eripärad, gluteeni- ja kaseiinivaba toitumine, suhkur, toidu mõju lapse käitumisele)
- 13.veebruar 2017 10:00-13:00 või 14:00-17:00 TERAAPIAD (ülevaade millised teraapiad on vajalikud, millised on olemas ja meetodeid igapäevaseks kasutamiseks erinevatest tegevuslikest ja pedagoogilistest sekkumistest)
- 13.märts 2017 10:00-13:00 või 14:00-17:00 HARIDUS (lasteaed, eelkool, kool – millised on valikud autistlikule lapsele, kuidas neid teha, milline laps sobib millisesse õppevormi)
- 10.aprill 2017 10:00-13:00 või 14:00-17:00TUGIISIK, VÕRGUSTIK (kes on autistliku lapse võrgustikus, kes puudu, et tagada parim areng lapsele, mis on kellegi roll ja ülesanne, pere-tugiisik-teraapiad-õpetajad-sõbrad-sugulased
- 15.mai 2017 10:00-13:00 või 14:00-17:00 PROBLEEMNE KÄITUMINE, TANTRUM
- 12.juuni 2017 10:00-13:00 või 14:00-17:00 TUNDED, EMOTSIOONID sh VIHA, AGRESSIIVSUS (mõistmine ja toimetulek lapse erinevate emotsioonide ja nende väljendustega).

Kõik programmi läbinud saavad tunnistuse (üksikute töötubade puhul läbitud töötoa kohta).

Osavõtutasu ja registreerimine:
Aastaprogrammi maksumus, 9 töötuba, on 198 EUR (võimalus maksta osadena 22 EUR kuu).
Osalemine ühes töötoas on 28 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Kohtade arv on piiratud!

Juhendajad:
Enamus töötubasid viib läbi Ivica Mägi

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Töötubadesse kaasatakse ka erinevaid spetsiifiliste valdkondade eksperte (nt toitumine, teraapiad jt – nimed lisatakse jooksvalt).

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 29. ja 30.november “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 29.november 2016 toimub koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 30.november 2016 koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Enda 59 Tallinn
Toimumisaeg: 29. ja 30.november 2016

Koolitajad: Ivica Mägi ja Jelena Petriläinen

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 55€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 85€. Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 27.november 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programmi ajakava:
Ajakava on mõlemal päeval sama:
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 08.november “Autistliku lapse kõne toetamine”

Koolitus “Autistliku lapse kõne toetamine”

Toimumisaeg: 08.november 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn

Koolitaja: Ly Laane

Osalema on oodatud:
·    Autistliku lapse pereliikmed/lähedased, kellel ei ole selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga

Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne arengu mõistmine ja toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele. Vaatleme autistliku lapse enda ja lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse kõne arengu toetamisel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 05.november 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ly Laane on 2010 aastast KNK Kliiniku logopeed. Tartu Ülikooli magister logopeedias 1997 (kutsetunnistus 066954). Eelnevalt on 16 aastat töökogemust erinevate kõnepuuetega laste, noorte ja täiskavanutega – koolis, lasteaias ja rehabilitatsioonisüsteemis. On töötanud väga erinevas vanuses autismispektri häiretega lastega (lasteaias, koolis, individuaalõppes, rehabilitatsioonisüsteemis), et toetada nende kommunikatsiooni ja kõne arengut. Ly peab oma töös oluliseks seda, et laps tunneks end turvaliselt ja kindlalt ning arvestab lapse individuaalsusega. Tema teosed:
- 2008 “Kõnearendusmängud”; Autorid: Hille Karu, Ly Laane.
- 2014 “Mängides rääkima.Eesti keele käänded”; Autorid: Ly Laane ja Riin Naestema

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 07.november “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”

Koolitus: “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”

Toimumisaeg:  07.november 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)10:00

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
·   Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse pereliikmed/lähedased;
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastega;
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 05.november 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – kahepäevane koolitus 18.-19.oktoober “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine”

Teil on hea võimalus osaleda kahel koolitusel või enda valikul ühel koolitusel. 18.oktoober 2016 toimub koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ning 19.oktoober 2016 koolitus „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Ainult teisel päeval osalemine eeldab varasemat autismi teadlikust (autismi baasteadmiste koolituse läbimist, nt “Autistlik laps koolis”, “Autistlik laps lasteaias”, “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”).

Koolitajad: Ivica Mägi ja Jelena Petriläinen

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Enda 59 Tallinn
Toimumisaeg: 18. ja 19.oktoober 2016

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku lapse pereliikmed/lähedased;
· Autistliku lapse tugiisikud;
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;
· Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Ühepäevase koolituse osavõtutasu on 55€ ja kahel päeval koolitusel osalemine on 85€. Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 16.oktoober 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programmi ajakava:
Ajakava on mõlemal päeval sama:
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 11.oktoober 2016 “Värskelt lapsele autismi diagnoosi saanud lapsevanemate toetamine”

Koolitus toimub 11.oktoober 2016, kell 10:00,  Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes on äsja saanud autismi diagnoosi oma lapsele;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autismivaldkonnaga;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autismi kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses võimalused, tegevused ja vajadused, mis järgnevad, kui laps on saanud autismi diagnoosi – kuidas last mõista ja parimal viisil toetada, millised on probleemkohad, millised on erinevate ametiasutuste töötajate võimalused last toetada, tugiisiku vajalikkus, lapsevanema tegutsemise ja teadlikkuse olulisus ning võimalused.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 09.oktoober 2016 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Mis on autism ja autismispekter. Autismile iseloomulikud häired. Autistliku lapse eripärad, probleemkäitumised ja kuidas nendega toime tulla.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Lapsevanema ja pere elukorraldus peale autismi diagnoosi. Lapsevanema isiklik toimetulek, paarisuhted ja peresuhted.  Autistliku lapse õed ja vennad ning nende teadlik toetamine.  Võrgustik lapse ümber. Tugiisik.
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Seadusandlus. Toetusvõimalused ja rehabilitatsioon. Dokumentide vormistamine. Haridusasutuse võimalused.
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Kriis ja selle mõju. Tugigrupid ja individuaalnõustamine – nende mõju ja hetke võimalused. Lapsevanemate teineteise toetamise tähtsus.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 03.-05.oktoober “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus”

Koolitus autistlike lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Koolitus toimub 03.-05.oktoober 2016 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn).

Koolitajad: Ivica Mägi, Jelena Petriläinen ja Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
·    Autistlike lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 01.oktoober 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava:
Ajakava on järgmine kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 28.-30.september “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – IV osa”

Koolitus: “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – IV osa”
Toimumisaeg: 28.-30.september 2016, kell 10:00
Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn

Koolitajad: Ivica Mägi,  Mihkel Velström (koolitajad täpsustuvad)

Koolitusel on fookuses seekord nutiseadmete kasutamine autistliku lapse igapäevaelus, toitumine ning eripedagoogika – kuidas toetada last õppetöö juures.

Osalema on oodatud:
- praktiseerivad autistliku lapse tugiisikud, kes on läbinud eelnevalt koolituse “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolituse – I osa” või on läbinud mõne muu autismialase baaskoolituse

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 105€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 26.september 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programmi ajakava kõigil kolmel päeval:

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus
Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – vene keelne koolitus 19.septembril “Autistlik laps lasteaias ja koolis”

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele vene keeles „Autistlik laps lasteaias ja koolis“

19.september 2016 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn). Algusaeg on kell 10:00.

Koolitaja: Jelena Petriläinen

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivate autistlike lastega või lasteaias käivate autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 €
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 16.september 2016 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Koolitus
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45 Koolitus
16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.
Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:
Jelena Petriläinen

 


ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР – обучающий семинар на русском языке 19-го сентября “Ребёнок с аутизмом в детском саду и школе”

Обучающий семинар для учителей и специалистов „Ребёнок с аутизмом в детском саду и школе» состоится 19-го сентября 2016 г в 10.00 в Таллиннской Палате Инвалидов по адресу Endla 59. Коуч – Елена Петриляйнен

 

На семинар приглашаются: – директора и управляющие детских садов и школ, учителя, помощники учителей, воспитатели и другие работники, кто соприкасается с аутизмом или желает узнать об аутизме больше, – опорные лица, кто уже рабает или же желают начать работать в начальной школе или в детском саду с аутичным ребёнком,

- родители, чей ребёнок учится в начальной школе или ходит в детский сад, – работники местных самоуправлений и другие специалисты, чья деятельность связана с аутизмом и кому требуется больше информации, что такое аутизм и его характерные черты.

 

Kлючевой темой на этом семинаре аутичный ребёнок в начальной школе и детском саду и его поддержка в этом учебном заведении. На повестке для проблемные ситуации,которые могут возникнуть в этом возрасте и какпонимать аутичного ребёнка более хорошо, чтобы развивать и поддерживать его. Ведётся разговор о возможностях, как лучше работникам школ и детских садов помочь такому ребёнку развиваться. Даются советы как общаться с другими детьми и родителями на тему аутизма.

 

Оплата за семинар и регистрация: Стоимость семинара 55 € Для регистрации на семинар, а также для выставления счёта просим прислать имя и фамилию участника, его контактные данные и данные плательщика на электронный адрес autismikool@gmail.com. Подтверждение об участии в семинаре будет выслано на электронную почту. Зарегистрироваться можно до 16-го сентября 2016 г. Количество мест ограничено! Если у вас проблемы с оплатой семинара, то свяжитесь с нами обязательно!

 

Питание: Во время пауз предлагается кофе, вода и печенье. Также участники могут взять и с собой

какие-то угощения. Обед можно взять с собой и покушать на месте или сходить в ближайшие кафе, которые находятся в торговом центре Kristiine и Merimetsa Selver.

 

Программа: 9.45 Встреча и регистрация участников 10.00-11.30 Обучение 11.30-11.45 Пауза 11.45-13.15 Обучение 13.15-14.15 Пауза на обед 14.15-15.45 Обучение 15.45-16.00 Пауза 16.00-16.45 Обучение 16.45 Завершение семинара

Объём семинара 7 академических часов. По окончанию семинара участники получают дипломы.

 

Коуч: Елена Петриляйнен

Posted in Uncategorized | Comments Off