Tere tulemast Põhja-Eesti Autismi Liidu kodulehele!

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on organisatsioon, mis koondab Põhja-Eesti piirkonna peresid, pedagooge, ametnikke ja spetsialiste, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku autismispektri häiretega laste või noortega. PEAL on eelkõige lapsevanemate organisatsioon, mis on kutsutud ellu selleks, et pakkuda üksteisele tuge, abi ja informatsiooni. Siinne info on eelkõige suunatud pereliikmetele, aga loodetavasti leiavad siit kasulikku teavet ja kontakte ka õpetajad, eripedagoogika tudengid, ametnikud ja valdkonna spetsialistid.

Üheskoos oleme tugevamad!

Posted in Uncategorized | Comments Off

18. mail koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistlik laps koolis (noorem kooliosa)”

18.mail 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv autistlik laps;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autismispekter just nooremas kooliosas õppiva lapse seisukohalt – millised on probleemkohad, kuidas sellises vanuses lapse olemust mõista ja parimal viisil toetada, millised on kooli töötajate võimalused toetada suures rühmas ühte erilist last, tugiisiku temaatika, lapsevanema tegutsemise ja teadlikkuse olulisus jms.

Osavõtutasu ja registreerimine:
osavõtutasu on 45 eurot.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 15.mai 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Mis on autism, autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kas kasvatamatu laps või autistlik?
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Pedagoogi ja spetsialisti ning lapsevanema roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30 -16.15 Pedagoogi/spetsialisti isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt küsida abi. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 19.mail koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

19. mail 2015 koolitus lastevanematele, õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine“  Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi ja Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autismivaldkonnaga;
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma last mõista;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autismi kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45 eurot.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 17.mai 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
10.00-11.30 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Koolitaja: Ivica Mägi
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid. Koolitaja: Ivica Mägi
13.15-13.45Lõuna
13.45-15.15 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus. Koolitaja Mihkel Velström
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused. Koolitaja: Mihkel Velström
16.15 Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 12.mail koolitus „Autistlik laps lasteaias ja koolis“ vene keelse tõlkega õpetajatele ja spetsialistidele

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistlik laps lasteaias ja koolis“
12.mai 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi ja tõlgib Jelena Petriläinen

Osalema on oodatud:
-    koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.
-
Koolitusel on fookuses autistlik laps eelkoolis ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registeerimine:
Osavõtutasu on 45 €
Registeerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile jelena.petrilainen@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 8.mai 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Spetsialistide pedagoogide roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Kuidas ja mida öelda teistele lastevanematele, kui nende lastega koos õpib erivajadustega laps.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45 Pedagoogide isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu, kui spetsialisti, roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.
16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Тренинг-семинар на эстонском языке с синхронным переводом на русский для учителей и специалистов ”Аутичный ребёнок в детском саду и школе (младшие классы)”.
Тренинг-семинар проводится 12-го мая 2015 г. в Таллинне по адресу Эндла 59 в помещении Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями.
Тренинг-семинаре проводит Ивика Мяги и переводит Елена Петриляйнен.
Для участия в тренинг-семинаре приглашаются:
- директора школ, педагоги, помощники учителей, воспитатели и другие работники, которые соприкасаются в своей ежедневной работе или просто имеют интерес к проблеме аутизма,
- опорные лица, те кто уже работает или желают начать работать опорным лицом с аутичным ребёнком младшего школьного возраста возраста,
- родители, которые воспитывают ребёнка дошкольного или младшего школьного возраста с расстройтсвом аутичного спектра,
- специалистов местных самоуправлений, а также других специалистов, которые хотели бы получить более обширную информацию об аутизме и его проявлениях.
Главная тема тренинг-семинара сфокусирована именно на детях младшего школьного и дошкольного возраста с расстройством аутичного спектра, а также на проблемах, которые имеют место быть именно в этом возрасте, как лучше научится понимать аутичного ребёнка в этом возрасте и развивать его, на возможностях работников школ и детских садов поддерживать пребывание аутичного ребёнка в классе/группе, роль опорного лица, важность взаимодействия и понимания родителей, прочие вопросы, касающиеся темы аутизма.
Стоимость участия в семинаре составляет 45 евро.
Для регистрации на тренинг-семинар и получения счёта для оплаты сообщите имя участника, его контактные данные, а также контактные данные плательщика на электронный адрес: jelena.petrilainen@gmail.com. Подтверждение об участии будет выслано вам на электронную почту.
Зарегистрироваться на тренинг можно до 8-го мая 2015 г. включительно. Количество мест в группе ограничено! Регистрация заканчивается при заполнении свободных мест.
Более полная информация будет предоставлена зарегистрировавшимся по э-почте или по телефону 507 6550.
Питание
Во время пауз на тренинг-семинаре будут предложены чай, кофе, вода и печенье. Также возможно взять с собой закуски на свой вкус и/или обед, и скушать его на месте или пойти покушать в кафе ( ближайшие места общественного питания находтся в торговом центре Kristiine или в Merimetsa Selver ).
Программа
9.45 Регистрация участников, знакомство
10.00-11.30 Что такое аутизм, аутичный спектр, как распознать аутичные черты? Расстройства, характеризующие аутизм. Невоспитанный ребёнок или аутист?
11.30-11.45 Пауза
11.45-13.15 Аутичный ребёнок в классе/группе. Как лучше всего распознать и поддержать такого ребёнка? Создание контакта с ребёнком, анализ его поведения. Проблемные ситуации и возможности коррекции проблемного поведения. Различные методы, как общаться, контактировать, обучать и развивать аутичного ребёнка. Возможности специалистов и педагогов в поддержке такого ребёнка. Какова роль родителей и их возможности?
13.15-14.15 Пауза на обед
14.15-15.45 Совметсная работа с семьёй и родителями аутичного ребёнка. Кто такое опорное лицо, какова его роль и как найти подходящего человека на роль опорного лица? Планирование действий. Окружение ребёнка. Как и что говорить родителям других детей из класса, который посещает особенный ребёнок.
15.45-16.00 Пауза
16.00-16.45 Как лично педагогам и специалистам справляться с неприятными ситуациями. У кого и когда просить о помощи. Какова моя роль как специалиста/педагога. Методы самосохранения в работе с детьми, имеющими расстройтсво аутичного спектра. Мотивация и желание работать с особенными детьми. Обсуждение и разбор конкретных ситуаций, практические советы, обмен опытом.
16.45 Подведение итогов тренинг-семинара
Тренинг состоит из 7-ми академических часов прямого обучения.
При желании участники могут получить свидетельство об прохождении тренинга.
Проводит тренинг-семинар

Ивика Мяги одна из основателей северо-эстонского союза аутистов и центра ATH, а также мама двоих детей, младший из которых аутист. Ивика защитила степень магистра социальных наук и активно занимается исследованием проблем аутизма и возможностей получения новых знаний в данной области. Также она участвовала в различных тренингах и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности не только в Эстонии, но и зарубежом. Она видит свою цель в поддержке , понимании и обучении не только родителей и родственников детей с расстройством аутичного спектра, но и специалистов/педагогов. Также Ивика проводит консультации и тренинги для родителей, которые воспитывют детей-аутистов , а также проводит совместную работу со многими школами, детскими садами, местными самоуправления ми и другими организациями.
Елена Петриляйнен – синхронный перевод на русский язык

Активно сотрудничает с различными организациями в Эстонии, связанных с проблемой детского аутизма. Елена имеет степень магистра экономических наук, у неё подрастает дочь, которая имеет расстройтсво аутичного спектра. Она участвовала в различных тренингах и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности в Эстонии, Украине и России. Также Елена проводит консультации для родителей, дети которых имеют аутичные черты.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 04.mail koolitus “Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

04. mail 2015 koolitus lastevanematele, õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine“  Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi ja Mihkel Velström

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ning teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi seoses autismivaldkonnaga;
- lapsevanemad ja pereliikmed, kes soovivad paremini oma last mõista;
- tugiisikud, kes juba töötavad või valmistuvad tööle asuma autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad autismi kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik laps need nii loob. Vaatleme autistliku lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45 eurot.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 01.mai 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm
10.00-11.30 Autistliku lapse tunnete ja nende väljenduse maailma mõistmine. Mis on mingi tunde, emotsiooni taga, mis seda põhjustab, miks me neid vahel ei mõista. Autistliku lapse empaatia olemasolu, toimimine ja mõistmine. Koolitaja: Ivica Mägi
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistliku lapse toetamine ja arendamine – kuidas ta oma tundeid ise tundma õpiks. Probleemne käitumine ja “valed tunded”, mis selle taga on, kuidas korrigeerida, kuidas toetada lapsel sotsiaalselt sobiva käitumise kujunemist. Meetodid ja juhtumianalüüsid.
13.15-14.15Lõuna
14.15-15.45 Tugevad emotsioonid ja autistlikul lapsel nende väljendamine ning nendega toimetulek. Viha ja agressiivsuse olemus, vajalikkus ning sotsiaalne sobivus.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45. Mis ja kelle jaoks on probleemkäitumine. Osalejate praktilised probleemid ja nende võimalikud lahendused.
16.45 Koolituse kokkuvõte, tagasiside ja lõpetamine

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 27.aprillil koolitus „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine“

Koolitus: „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine“

27.aprillil 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
·    Autistliku lapse pereliikmed/lähedased, kellel ei ole selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga

Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45€
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 25.aprill 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps peres. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Lapsevanema, tugiisiku, pedagoogi roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45 Lapsevanema isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.
16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Pakume tööd autistlike laste tugiisikutele! Kandideerimise tähtaeg 19. aprill.

Võtame tööle tugiisikuid autistlikele lastele (kooliealised ja lasteaiaealised).

Tööülesanneteks on autistliku lapse igakülgne toetamine:
- lasteaias lasteaia päeva tegevuste juures sh õppetöö, sotsiaalne tegevus, õppekäigud, ekskursioonid, õuemängu aeg, vajadusel ka magamisaeg;
- koolis toetada klassiruumis õppetöös, vahetundides sotsiaalne tegevus, õppekäigud, eksursioonid ning täiskohaga töö puhul ka tundidejärgne aeg sh koduse õppimise toetamine jms;
- lapse teraapiatesse viimine ja toomine (rehabilitatsioonikeskus vm);
- koostöö lapsevanematega lapse indviduaalsete arengueesmärkide seadmiseks ja rakendamiseks.

Kandideerijalt ootame:
- tahe ja moivatsioon töötada autistliku lapsega;
- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
- kohusetundlikkus, kokkulepetest, tööaegadest kinni pidamine;
- kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega;
- soovitatavalt sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogiga haridus (lasteaeda sobivad kõik, kooli eelistatult eripedagoogika, pedagoogika);
- rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine;
- füüsiliselt hea vorm (eriti lasteaiaealised vajavad palju järelevalvet, olles pidevas liikumises);

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
- motiveerivat töötasu;
- koolitusi ja väljaõpet;
- individuaalset tööjuhendamist (vajadusel) ja supervisiooni;
- toredat kollektiivi.

Tööaeg ja piirkond:
- osaline või täiskoormusega (tööaeg on vastavalt laste vajadusele);
- piirkond on Tallinn ja Tallinna lähiümbrus;
- asendajateks ja üksikutele sündmustele (sobib nt üliõpilasele või muu paindliku töö kõrvalt), tööaeg vastavalt vajadusele.

Täiendava info saamiseks ja kandideerimiseks palun saada oma CV ja motivatsioonikiri  hiljemalt 19.aprilliks autismikool@gmail.com.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 13.aprill koolitus „Autistlik laps lasteaias ja koolis“ vene keelse tõlkega õpetajatele ja spetsialistidele

Koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: „Autistlik laps lasteaias ja koolis“
13.aprill 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)
Koolitaja: Ivica Mägi ja tõlgib Elena Petriläinen

Osalema on oodatud:
-    koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitusel on fookuses autistlik laps eelkoolis ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osavõtutasu ja registeerimine:
Osavõtutasu on 45 €
Registeerimiseks ja arve saamiseks saadke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile jelena.petrilainen@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registeerimise tähtaeg on 12.aprill 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

Programm
9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Autistlik laps klassis/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Spetsialistide pedagoogide roll ja võimalused lapse toetamisel.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Kuidas ja mida öelda teistele lastevanematele, kui nende lastega koos õpib erivajadustega laps.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-16.45 Pedagoogide isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu, kui spetsialisti, roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.
16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Тренинг-семинар на эстонском языке с синхронным переводом на русский для учителей и специалистов  ”Аутичный ребёнок в детском саду и школе (младшие классы)”.

Тренинг-семинар проводится 13-го апреля в Таллинне по адресу Эндла 59 в помещении Таллиннской палаты  людей с ограниченными возможностями.
Тренинг-семинаре проводит Ивика Мяги и переводит Елена Петриляйнен.

Для участия в тренинг-семинаре приглашаются:
- директора школ, педагоги, помощники учителей, воспитатели и другие работники, которые соприкасаются в своей ежедневной работе или просто имеют интерес к проблеме аутизма,
- опорные лица, те кто уже работает или желают начать работать опорным лицом с аутичным ребёнком младшего школьного возраста возраста,
- родители, которые воспитывают ребёнка дошкольного или младшего школьного возраста с расстройтсвом аутичного спектра,
- специалистов местных самоуправлений, а также других специалистов, которые хотели бы получить более обширную информацию об аутизме и его проявлениях.

Главная тема тренинг-семинара сфокусирована именно на детях младшего школьного и дошкольного возраста с расстройством аутичного спектра, а также на проблемах, которые имеют место быть именно в этом возрасте, как лучше научится понимать аутичного ребёнка в этом возрасте и развивать его, на возможностях работников школ и детских садов поддерживать пребывание аутичного ребёнка в классе/группе, роль опорного лица, важность взаимодействия и понимания родителей, прочие вопросы, касающиеся темы аутизма.

Стоимость участия в семинаре составляет 45 евро.
Для регистрации на тренинг-семинар и получения счёта для оплаты сообщите имя участника, его контактные данные, а также контактные данные плательщика на электронный адрес: jelena.petrilainen@gmail.com. Подтверждение об участии будет выслано вам на электронную почту.
Зарегистрироваться на тренинг можно до 12-го апреля 2015 включительно. Количество мест в группе ограничено! Регистрация заканчивается при заполнении свободных мест.
Более полная информация будет предоставлена зарегистрировавшимся по э-почте или по телефону 507 6550.

Питание
Во время пауз на тренинг-семинаре будут предложены чай, кофе, вода и печенье. Также возможно взять с собой закуски на свой вкус и/или обед, и скушать его на месте или пойти покушать в кафе ( ближайшие места общественного питания находтся в торговом центре Kristiine или в Merimetsa Selver ).

Программа
9.45 Регистрация участников, знакомство
10.00-11.30 Что такое аутизм, аутичный спектр, как распознать аутичные черты? Расстройства, характеризующие аутизм. Невоспитанный ребёнок или аутист?
11.30-11.45 Пауза
11.45-13.15 Аутичный ребёнок в классе/группе. Как лучше всего распознать  и поддержать такого ребёнка? Создание контакта с ребёнком, анализ его поведения. Проблемные ситуации и возможности коррекции проблемного поведения. Различные методы, как общаться, контактировать, обучать и развивать аутичного ребёнка. Возможности специалистов и педагогов в поддержке такого ребёнка. Какова роль родителей и их возможности?
13.15-14.15 Пауза на обед
14.15-15.45 Совметсная работа с семьёй и родителями аутичного ребёнка. Кто такое опорное лицо, какова его роль и как найти подходящего человека на роль опорного лица? Планирование действий. Окружение ребёнка. Как и что говорить родителям других детей из класса, который посещает особенный ребёнок.
15.45-16.00 Пауза
16.00-16.45 Как лично педагогам и специалистам справляться с неприятными ситуациями. У кого и когда просить о помощи. Какова моя роль как специалиста/педагога. Методы самосохранения в работе с детьми, имеющими расстройтсво аутичного спектра. Мотивация и желание работать с особенными детьми. Обсуждение и разбор конкретных ситуаций, практические советы, обмен опытом.
16.45 Подведение итогов тренинг-семинара
Тренинг состоит из 7-ми академических часов прямого обучения.
При желании участники  могут получить свидетельство об прохождении тренинга.

Проводит тренинг

Ивика Мяги одна из основателей северо-эстонского союза аутистов и центра ATH, а также мама двоих детей, младший из которых аутист. Ивика защитила степень магистра социальных наук и активно занимается исследованием проблем аутизма и возможностей получения новых знаний в данной области. Также она участвовала в различных тренингах  и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности  не только в Эстонии, но и зарубежом. Она видит свою цель в поддержке , понимании и обучении не только родителей и родственников детей с расстройством аутичного спектра, но и специалистов/педагогов. Также Ивика проводит консультации и тренинги для родителей, которые воспитывют детей-аутистов , а также проводит совместную работу со многими школами, детскими садами, местными самоуправления ми и другими организациями.

Елена Петриляйнен – синхронный перевод на русский язык

Активно сотрудничает с различными организациями в Эстонии, связанных с проблемой детского аутизма. Елена имеет степень магистра экономических наук, у неё подрастает дочь, которая имеет расстройтсво аутичного спектра. Она участвовала в различных тренингах  и получила дополнительное обучение в области аутизма и расстройства гипер активности  в Эстонии, Украине и России. Также Елена проводит консультации для родителей, дети которых имеют аутичные черты.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE – (KOOS)TÖÖ AUTISMIGA LAPSE TOETAMISEL. Teadvustame – Kes? Kus? Kuidas? 6. ja 9. aprillil

Põhja-Eesti Autismi Liit viib 6. ja 9. aprillil läbi koolitusprogrammi tugiisikuteenusega seotud teemadel, lähtudes peamiselt oma viieaastasest kogemusest autistlike laste toetamisel.

Koolitusest on oodatud osa saama kõik, kes üht või teistpidi seotud  tugiisikuteenusega ning soovivad, et see teeniks oma parimat eesmärki.  Seega kutsume osalema nii autistliku lapse pereliikmeid/lähedasi, lasteaia ning kooliõpetajaid, omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ning muidugi tugiisikuid ning inimesi, kel sooviks asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna.

6. aprilli koolituspäeval räägime  tugiteenusest mõeldes lasteaiaealisele autistlikule lapsele, 9. aprillil aga kooliealist autistlikku last silmas pidades.

Ajaline graafik ning koolituse ülesehitus on mõlemal päeval sarnane.

10.45 – 11.00 Kogunemine

11.00 – 12.30 Ivica Mägi

12.30 – 12.15 Paus (kohvi ja suupiste)

12.45 – 14.15 Ivica Mägi ja praktiseeriv tugiisik

14.15 – 14.30 Paus (kohvi ja suupiste)

14.30 – 15- 30 Ivica Mägi ja teenuse kogemusega lapsevanem

15.30 – 16.00 Vaba arutelu ja koolituse lõpetamine.

Koolituspäevad toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Kojas – Endla tn. 59

Koolituse maht on 6 AK tundi ning palume neil kes soovivad tunnistust, anda sellest teada registreerimisel.

Koolituspäeva tasu peredele on 15.- eur ning spetsialistidele 25.- eur , seega palume registreerumisel lisada märge, kas olete spetsialist või pereliige.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile regamine.peal@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on vastavalt  5. aprill  ning  8. aprill  2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kõik osalejad saavad omale autistliku lapse tugiteenuse praktiliste juhendite kogumiku, mis  on koostatud Põhja-Eesti Autismi Liidu senise teenuseosutamise kogemuse põhjal.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Ootame Teid osalema!

Koolitust toetab Hasartmängumaksunõukogu


Posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised | Comments Off

Kutse – 30.03, 31.03 ja 01.04 koolitusele „Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus“

Koolitus autistlike lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

30.03, 31.03 ja 01.04.2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)


Koolitaja: Ivica Mägi, Mihkel Velström


Osalema on oodatud:

· Autistlike lastega töötavad tugiisikud

· Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku lapse tugiisikuna

 

Koolitusel keskendutakse autistliku lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku lapsega.


Osavõtutasu on 105€

 

Registeerimiseks ja arve saamiseks saadke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

 

Registreerumise tähtaeg on 25.märts 2015 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

 

Toitlustamine

Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.

Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.

Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses ja Merimetsa Selveris).

 

Programm


30.03.2015

Koolitaja: Ivica Mägi

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Autistlik laps. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs.

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku roll ja võimalused lapse toetamisel. Võrgustik autistliku lapse ümber

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

 

31.03.2014

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Koolitaja: Ivica Mägi

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Tugiisiku isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolitaja Ivica Mägi

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Tugiisiku roll ja rollipiirid. Tugiisiku töö sisu. Levinumad probleemteemad ja nende võimalikud lahendused. Tugiisiku töö lapse, pere ja õpetajate ning teiste spetsialistide vaatenurgast. Kogemuslood. Koolitaja: Mihkel Velström

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku töö tutvustus ja kogemus.

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

01.04.2015
Koolitaja: Mihkel Velström
9.45 Kogunemine, registreerumine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Enesekehtestamine. Eneseväljendamine.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Tagasiside andmine. Nõustamise alused.
13.15-14.15 Lõunapaus
14.15-15.45 Tugiisiku isiklikule toimetulekule keerulistes töösituatsioonides. Eneseregulatsioon ja motivatsioon. Supervisioon.
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-17.00 Koolituspäevade kokkuvõtted ja lõpetamine.

 

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

 

Programm

30.03.2015

Koolitaja: Ivica Mägi

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Autism ja autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kasvatamatu lapse ja autistliku lapse erinevused.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Autistlik laps. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs.

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku roll ja võimalused lapse toetamisel. Võrgustik autistliku lapse ümber

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

31.03.2014

9.45 Kogunemine, registeerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tugiisik ja tema roll. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel. Koolitaja: Ivica Mägi

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Tugiisiku isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt abi küsida. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood. Koolitaja Ivica Mägi

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Tugiisiku roll ja rollipiirid. Tugiisiku töö sisu. Levinumad probleemteemad ja nende võimalikud lahendused. Tugiisiku töö lapse, pere ja õpetajate ning teiste spetsialistide vaatenurgast. Kogemuslood. Koolitaja: Mihkel Velström

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Tugiisiku töö tutvustus ja kogemus.

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

 

01.04.2015

Koolitaja: Mihkel Velström

9.45 Kogunemine, registreerumine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Enesekehtestamine. Eneseväljendamine.

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Tagasiside andmine. Nõustamise alused.

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Tugiisiku isiklikule toimetulekule keerulistes töösituatsioonides. Eneseregulatsioon ja motivatsioon. Supervisioon.

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-17.00 Koolituspäevade kokkuvõtted ja lõpetamine.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Kutse – 02., 09. ja 16. märtsil koolitus: „Loovtegevuslikud lähenemised autistlikule lapsele“

Koolitus  lapsevanematele, spetsialistidele ja õpetajatele,: „Autistliku lapse seksuaalse arengu toetamine“

02., 09 ja 16. märtsil 2015 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Koolitajad: Ivica Mägi, Anne-Ly Õunapuu, Kaili Puusepp, Kaili Inno, Krista Kalberg ja Anneliis Jaanus

Osalema on oodatud:
- lapsevanemad, kelle peres kasvab autistlik laps;
- ertinevate alade spetsialistid, kes puutuvad oma töös kokku autistlike lastega;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike noortega;
- koolide ning lasteaedade pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on huvi seoses autismi diagnoosiga noortega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes soovivad rohkem teada saada autismi mõjust noore inimese elus.

Koolitusel on fookuses autistliku lapse ja noore toetamine läbi erinevate loovtegevuste. Kolme päeva jooksul tutvustatakse viise, kuidas on võimalik autistliku lapse arengut soodustada tajude ja terapeutiliste lähenemiste kaudu. Kõikide tutvustuste juurde kuulub lähenemiste praktiline kogemise võimalus.

Osavõtutasu ja registreerimine

Osavõtutasu on 89 eurot kolme päeva eest. Ühe päeva osavõtutasu on 45 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 26. veebruar 2015 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

2.03
10-11.30 Autistlik laps ja loovtegevuste mõju temale. Kogemuslood ja juhtumid. Koolitaja: Ivica Mägi
15 min paus
11.45-13.15 Autistlik laps ja loovtegevuste mõju temale. Kogemuslood ja juhtumid. Koolitaja: Ivica Mägi
Lõuna
14.15-15.45 Kunstiteraapia. Koolitaja: Anne-Ly Õunapuu
15 min paus
16.00-17.30 Kunstiteraapia. Koolitaja: Anne-Ly Õunapuu

9.03
10.00-11.30 Füsioteraapia. Koolitaja: Kaili Puusepp
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 Füsioteraapia. Koolitaja: Kaili Puusepp
Lõuna
14.15-15.45 Muusikateraapia. Koolitaja: Kaili inno

16.03
10-11.30 Mänguterapeutilised võtted. Koolitaja: Krista Kalberg
15 min paus
11.45-13.15 Mänguterapeutilised võtted. Koolitaja: Krista Kalberg
Lõuna
14.15-15.45 Loovliikumine/ Loovtants. Koolitaja: Anneliis Jaanus
15 min paus
16.00-17.30 Loovliikumine/ Loovtants. Koolitaja: Anneliis Jaanus

Komepäevase koolituse maht on 20 akadeemilist tundi kontaktõpet.
Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Posted in Uncategorized | Comments Off