28.08.2014 koolitus õpetajatele ja spetsialistidele: “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”

28. augustil 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn) 

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
- lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Osavõtutasu ja registreerimine: osavõtutasu on 35 eurot.

Registreerimiseks ja arve saamiseks palun saada osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile ivica.magi@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.

Registreerimise tähtaeg on 22. august 2014 või kuni kohtade täitumiseni.

 

Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohvi, vesi ja küpsised. Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid. Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad toitlustuskohad on Kristiine keskuses või Merimetsa Selveris).

Programm

9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud

10.00-11.30 Mis on autism, autismispekter, kuidas seda ära tunda? Autismile iseloomulikud häired. Kas kasvatamatu laps või autistlik?

11.30-11.45 Sirutuspaus

11.45-13.15 Autistlik laps rühmas/klassis/grupis. Kuidas märgata ja parimal viisil teda toetada? Kontakti loomine ja lapse individuaalsuste kaardistamine, analüüs. Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele. Erinevad meetodid, kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Millised on pedagoodi/spetsialisti võimalused lapse toetamisel.

13.15-14.15 Lõunapaus

14.15-15.45 Koostöö autistliku lapse perega, vanematega. Tegevuste planeerimine. Võrgustik lapse ümber. Kuidas ja mida teistele rühma/klassi lastele rääkida?

15.45-16.00 Sirutuspaus

16.00-16.45 Pedagoogi/spetsialisti isiklik toimetulek komplitseeritud olukorras. Millal ja kellelt küsida abi. Mis on minu roll ja mis mitte? Ennast säästev töötamine. Motivatsioon ja tahe töötada eriliste lastega. Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.

16.45 Koolituspäeva kokkuvõtted ja lõpetamine.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad soovi korral tunnistuse.

Koolitaja

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

This entry was posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.