PEAL aitab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) abil autistlike laste vanemaid tööle

Põhja-Eesti Autismi Liidul on hea meel teada anda, et ESF suunal „Pikk ja kvaliteetne tööelu” , meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” on PEALil võimalus pakkuda tugiteenust meie liidu peredele. Toetust on võimalik saada eelkooliealiste lastega kodus olevatel v. seoses lastehoiu problemaatikaga töölt kõrvale jäämise ohus olevate lapsevanematega peredele.

Kriteeriumid peredele

  1. Peres on eelkooliealine autistlik laps
  2. Lapsevanem on töölt kõrvale jäänud lapse hoolduskoormuse tõttu või on töölt kõrvalejäämise ohus
  3. Lapsevanema valmisolek panustada PEALi tegevusse.

Kandideerimiseks palun täita KANDIDEERIMISVORM

Täiendav info:
kristel[ätt]autism.ee

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.