Ivica Mägi Autismikooli Tegevuskeskuse avamispäev

Ivica Mägi Autismikool kasvab ja laieneb!

Kasvamine ja laienemine toimub nii tegevuse, kui asukoha suhtes. Alates maikuust oleme avanud uksed päris oma tegevuskeskuses, mis asub Rocca al Mares uues ilusas majas LAEV.

Kuna meil on nüüd oma tegevuskeskus, siis saame laiendada praeguseid tegevusi ja tuua juurde hulgaliselt muid toredaid tegevusi. Meie tegevused lähtuvad indiviidi tasandil kolmest tugisambast: motivatsioon, teadmised ja oma tass peab täis olema. Ning väärtustame väga koostööd erinevate osapoolte vahel.

Kui need kolm tugisammast on tugevad ja on ümber tugevate sammastega inimesed, siis on võimalik teha imesid. LAEVA majas toetame inimesi läbi koolituste, nõustamiste, tugigruppide, töötubade, kogemustubade, teraapiate jpm.

Seoses sellega kutsume Teid 19.mail 2017 osa saama avamispäeva koolitustest ja töötubadest.

Avamispäeva seminaril on võimalik osaleda erinevates töötubades, kus käistlevad meie koolitajad lühidalt ja kompaktselt muidu pikemate koolituste teemasid.
Võimalik on osaleda kogu semiaripäeval või üksikutes töötubades.

Töötubade ajakava:
10:00-10:45 – Töötuba 1: “Autistlik laps ja võrgustiku olemasolu ning koostöö – pere, haridus, teraapiad, tugiisik mõistmine”. Koolitaja: Ivica Mägi
10:45-11:15 – Energiapaus
11:15-12:00 – Töötuba 2: “Autistliku lapse mõistmine ja probleemsete käitumiste lahendused”. Koolitaja Jelena Petriläinen
12:00-12:30- Energiapaus
12:30-13:15 – Töötuba 3: “Aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine”. Koolitaja: Ivica Mägi
13:15-13:45 – Energiapaus
13:45-14:30 – Töötuba 4: “ATH ning autistlik teismeline – muutused noore elus, probeemid-lahendused. Sõltuvused”. Koolitaja: Mihkel Velström
14:30-15:00 – Energiapaus
15:00-15:45 – Töötuba 5: “ATH ja autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”. Koolitaja: Ivica Mägi
15:45-16:15 – Energiapaus
16:15-17:00 – Töötuba 6: “Autistliku lapse kõne arendamine”. Koolitaja: Ly Laane

Osalemistasu:
Ühe töötoa hind on 5 EUR.
Terve seminarrpäeva hind on 25 EUR.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 18.mai 2017.

Koolitajad:

Ivica Mägi
on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.


Jelena Petriläinen on aastaid teinud koostöö nii Põhja-Eesti Autismi Liiduga, kui ka Autismi ja ATH Keskusega ning samuti on Jelna ema, kellel on autistlik laps. Ta on omandanud bakalaurusekraadi Majanduseteadustes, pühendunud autismi uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides (Venemaal ja Ukrainas). Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Jelena (vene/eesti keeles) autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid ning teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega, näiteks “Eriline Maailm”.


Mihkel Velström on viinud läbi autismi alaseid täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone viimasel kolmel aastal. Mihkel on psühholoogia magistriõppes, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala ja on psühhodraama assistent. Autismi diagnoosiga laste tugiisikuna on Mihkel tegutsenud neli aastat.

Ly Laane on 2010 aastast KNK Kliiniku logopeed. Tartu Ülikooli magister logopeedias 1997 (kutsetunnistus 066954). Eelnevalt on 16 aastat töökogemust erinevate kõnepuuetega laste, noorte ja täiskavanutega – koolis, lasteaias ja rehabilitatsioonisüsteemis. On töötanud väga erinevas vanuses autismispektri häiretega lastega (lasteaias, koolis, individuaalõppes, rehabilitatsioonisüsteemis), et toetada nende kommunikatsiooni ja kõne arengut. Ly peab oma töös oluliseks seda, et laps tunneks end turvaliselt ja kindlalt ning arvestab lapse individuaalsusega. Tema teosed:
- 2008 “Kõnearendusmängud”; Autorid: Hille Karu, Ly Laane.
- 2014 “Mängides rääkima.Eesti keele käänded”; Autorid: Ly Laane ja Riin Naestema

Kohtume avamispäeval Autismikoolis!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.