KUTSE KOOLITUSELE – 3.november “Autistlik ja ATH laps õppekäigul”

Ootame Teid koolitusele “Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps õppekäigul”

Toimumisaeg: 3. november 2017a kell 10:00-16:15
Toimumiskoht – LAEV Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Õppetöö (lasteaias, koolis) osa on õppekäigud erinevatesse kohtadesse nt teater, kino, loodusmatkad, spordipäevad, muuseumikülastused, tegevuskeskused jne.
Kui klassis on autislik/ATH laps, siis on oluline, et me teaksime millelle keskenduda, kuidas ettevalmistuda ja mida üldse teha, et need õppekäigud sujuksid kõigile turvaliselt, toredalt ja õppetööd toetavana.
Koolitusel on fookuses:
- milliste eripäradega peaks arvestama kui planeerime või juba viime ellu õppekäikusid ja kaasas on autistlik/Ath laps;
- mida peaks õpetaja, õppekäigu juhendaja, kaasas olev lapsevanem vm teadma, ette valmistama, et õppekäigust kujuneks tõesti eesmärgistatud tegevus, mis oleks kõigile tore ja turvaline;
- millised on riskikohad ja kuidas neid ennetada või nendesse sekkuda;
- millest võivad õppekäigul tekkida probleemsed käitumused ja mida sel juhul teha, et toetada kõiki lapsi sh autistlikku/ath ja ka ennast;
- juhtumiarutelud
.

Osalema on oodatud:
- koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivate ATH lastega või lasteaias käivate lastega;
- lapsevanemad;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid;

Osavõtutasu ja registreerimine:

Osavõtutasu on 55 €.
Registreerimiseks saatke sooviavaldus osaleja nime ning arve saaja andmetega e-postile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse e-maili teel.
Registreerimise tähtaeg on 1. november 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Ajakava:
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Kohvipaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Kohvipaus
15:30-16:15 Koolitus

Koolituse pikkus 7 akadeemilist tundi. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistuse  e-posti teel.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.