Individuaalnõustamine autistlike laste vanematele

Individuaalnõustamisel on lapsevanemal võimalus personaalset abi ja tuge saada alljärgnevates valdkondades ja nõustajatelt:

Autistliku lapsega toimetuleku, autismi olemuse, lapse võimalustega haridusasutustes, lapse elukeskkonna kohandamise ja korraldamisega, seadusandlusega seotud küsimused nõustamise viib läbi Ivica Mägi, autismivaldkonna koolitaja ja nõustaja, Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps.

Lapsevanema isikliku toimetulekuga ja paarisuhtega seotud küsimused nõustamise viib läbi Ene Velström, täiskasvanute koolitaja- suhtlemistreener, superviisor, psühhodraama CP.

Teismelise autistliku lapse ja täiskasvanud autistide toetamisega ja tugiisiku tööga seotud küsimused nõustamise viib läbi Mihkel Velström, psühholoogia magistriõppes, psühhodraama assistent, tegutsenud kolm aastat autistlike laste, noorte ja täikavanute tugiisikuna.

Individuaalnõustamiste raames on võimalik 20 lapsevanemal saada:

- vajalikku informatsiooni autistliku lapse paremaks mõistmiseks ja toetamiseks,

- abi hetkeprobleemide ja konfliktide lahendamiseks seoses lapse, iseenda või tugiisikuga,

- abi enda  kohanemis- ja töövõime tõstmiseks, vajaduste väljaselgitamiseks ning tegevuste plaanimiseks oma elus,

Igale lapsevanemale on mõeldud kolm 90-minutilist nõustamisseanssi.

Individuaalnõustamised toimuvad lapsevanema vabal tahtel ja põhinevad sellekohastel kokkulepetel. Individuaalnõustamistel:

- alustame olukorrast, kus lapsevanem tegelikult on, mitte sealt, kus ta ise arvab end olevat,

- abistame otsustamisel, millist tuge ta eelkõige vajab ja suuname vastava valdkonna nõustaja nõustamisele,

- aitame lapsevanemal endal diagnoosida probleeme iseenda jaoks,

- aitame informatsiooni tõlgendamisel ja otsuste langetamisel,

- aitame lapsevanemat otsuste elluviimise kavandamisel,

- toetame lapsevanema isiksuslikku arengut, aitame tal teadvustada oma tugevusi ja suurendada lahendusmeelsust takistuste ületamisel,

- jätame  vastutuse otsuste elluviimisel lapsevanemale.

REGISTREERIMINE
Nõustamisele registreerumiseks palume otse ühendust võtta soovitud nõustajaga:

Ivica Mägi – ivica.magi@gmail.com

Mihkel Velström – mihkel.velstrom@gmail.com

Ene Velström – ene@metsatark.ee

Kui sul on kindlasti soov ja vajadus nõustamisele tulla, siis broneeri aeg esimesel võimalusel, kuna käesoleva projekti raames on nõustamist võimalik saada 20 lapsevanemal.

HIND JA KOHT
Ühe nõustamiskorra omaosalus lapsevanemale on 10 eurot.

Nõustamised toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides Endla 59 või kokkuleppel muus sobivas kohas.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

This entry was posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.