Koolituse ja praktika alane koostöö Tallinna Ülikooliga

Oleme alustanud koostööd Tallinna Ülikooliga, et viia läbi autismi alased loengud ja pakkuda üliõpilastele, kas praktika raames või täiesti vabatahtlikult võimalust töötada autistliku lapse tugiisikuna.

Põhjus on see, et meile teadaolevalt ei paku ülikoolid autismi käsitlevaid loenguid ning meie eesmärk  on tõsta tulevaste spetsialistide, kes hakkavad tööle erivajadustega inimestega, autismi alast teadlikkust ning pakkuda neile praktilist kogemust.

Tõenäoliselt tulevad üliõpilased tugiisikuks just praktika raames. Praktika kestus on sõltuvalt õppevormist min 30-60 tundi. Selle aja raames saaks ära käia näiteks nädalases laagris või tulle terve poolaasta jooksul korra nädalas tennist koju.

Kui võrrelda KOVi poolt pakutava tugiiiskuteenusega, siis on vahe selles, et üliõpilased läbivad  spetsialase autismi alase koolituse/juhendamise ning nad teevad tööd vabatahtlikult. Aga ennekõike on tegemist lisavõimalusega, sest KOVi mahud ei ole kuigi suuured.

Eelpool kirjeldatud süsteemset koostööd alustame Tallinna Ülikooliga sügisest.

Kuna üliõpilased soovivad sooritada praktikat ka suvel, on peredel juba täna võimalik üliõpilasi praktika raames endale appi värvata.

Võrreldes sügisega on PEALi roll tagasihoidlikum. Jätame vastutuse ja aktiivse rolli perede kanda ning toimime ise praktikabaasina – kogume kokku huvilised, pakume praktikantidele koolitust, korraldame peredele teabepäeva, abistame nõu ja jõuga ning levitame vajadusel infot meie kanaleid pidi. Samuti abistame praktika juhendaja leidmisel (vt nõuded allpool).

Huvilistel palume endast märku saates teenust vajava isiku sugu, vanus, teenuse ajaline vajadus ning ka lühike isiku kirjeldus e-posti aadressil regamine.peal@gmail.com
Ootame teie vastuseid kuni 13. juunini.

Samaaegselt otsib ka Tallinna Ülikool praktikante.
Peale seda toimub juhendajate leidmine ning perede ja praktikantide omavahelised sobitamised.

Nõudmised praktikajuhendajale:
- juhendaja on erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötaja
- juhendaja kohustuseks on praktikandile töövaldkonna tutvustamine, praktika alguses praktikajuhendiga ja praktikalepinguga tutvumine (sh koos üliõpilasega lepingu allkirjastamine, vormid olemas), praktika jooksul konsultatsiooniaegade leidmine – et vastata üliõpilasel tekkinud küsimustele, juhendada ja suunata, nõustada vajadusel, praktikahinnangu andmine (hinnangulehe vorm olemas) praktika lõpus ja tudengiga praktika kokkuvõtmine, kokkuvõtte tegemine. Praktikaraporti kirjutab üliõpilane (praktika kulgemise kohta, eneseanalüüsi osas jms)

This entry was posted in Kodulehe uuendused, Uncategorized, Uudised. Bookmark the permalink.

Comments are closed.