Koolituste kava

KOOLITUSKAVA 2017:

11.august, 14.august ja 18.august 2017 SAUE LINNAS “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2122

15.august 2017 “Autistlik laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2127

17.august 2017 Autismi töötuba “Autismi olemus ja baasteadmised”
Töötoas keskendutakse teemale AUTISM – autismi olemus ja baasteadmised autismist ning autistliku lapse mõistmine-toetamine.
Töötoa märksõnadeks on:
- Praktiline;
- Lahenduskeskne (kõigele on olemas lahendused!);
- Konkreetne (kestvuse aeg on 3 tundi, mille jooksul saab osaleja kaasa hulganisti ideid, näpunäiteid, meetodeid, mida kohe kasutama hakata).
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2135

21.-23.august ELVAS 2017 “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2105

24.august 2017 “Autistliku ja ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks laps need nii loob. Vaatleme autistliku ja ATH lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2140

07., 08. ja 11.september 2017 “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2153

13.september 2017 “Autistliku lapse kõne toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne arengu mõistmine ja toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele. Vaatleme autistliku lapse enda ja lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse kõne arengu toetamisel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2101

14.-15.september 2017 koolitus “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistlik laps hambaravis”
Koolitus annab hambaarstidele ja hambaravi õdedele baasteadmised kuidas parimal viisil toetada autistliku ja ATH diagnoosiga last hambaravis. Milliseid teadmisi ja praktilisi nippe on hea omada, et ravi sujuks edukalt. Kuidas hambaravi viia läbi last traumeerimata ning samas selliselt, et vajalik saaks siiski tehtud.
Esimesel koolituspäeval on keskmeks teemas autistlik laps hambaravis ning teisel päeval on fookusel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps hambaravis.
Teil on võimalus osaleda koolitusel mõlemal päeval või enda valikul ühel päeval.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2160

20.september 2017 „Autismialane koolituspäev omavalitsuse töötajatele”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse ja tema pere märkamine ja toetamine parimal viisil kohaliku omavalitsuse tasandil. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda autistlikku lapsega ning tema perekonnaga. Ülevaade autismist ja suhtlemisest autistliku lapsega ning tema perega. Tugivõimalused lapsele ja perele sealhulgas tugiisiku teenus. Haridusvõimalused autistlikule lapsele: lasteaed, kooliks ettevalmistamine, kool. Omavalitsuse ja pere koostöö olulisus.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2166

21.september AUTISMI TÖÖTUBA “Meeled ja nende toimimise eripärad”
Töötoas keskendutakse teemale MEELED – nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, puutetundlikkus ja nende toimimise eripärad (üli- ja ala tundlikkus).
Töötoa märksõnadeks on:
- Praktiline;
- Lahenduskeskne (kõigele on olemas lahendused!);
- Konkreetne (kestvuse aeg on 3 tundi, mille jooksul saab osaleja kaasa hulganisti ideid, näpunäiteid, meetodeid, mida kohe kasutama hakata).
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2171

27.-29.september “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus – II osa”
Koolitusel on fookuses tugiisikutele vajalikud teadmised ja meetodid, mis toetavad töötamist autistliku lapsega. Käesoleval koolitusel keskendume peamiselt autismist tulenevate probleemkäitumiste lahendamiste meetoditele, lapse emotsionaalse arengu toetamisele ning erinevatest teraapiatest tulenevate meetodite õppimisele, mida saab tugiisik kasutada igapäevatöös.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2176

05.oktoober “Autistlik laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2181

12.oktoober 2017 “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATHteemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2186

“Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”

Comments are closed.