Koolituste kava

KOOLITUSKAVA 2017:

18.oktoober 2017 AUTISMI TÖÖTUBA –  “Rutiin, struktuur igas päevas”
Töötoas keskendutakse teemale rutiin ja struktuur igas päevas – mis on rutiin, mis tähtsus on sellel autistliku lapse toimimisele, praktiline info kuidas luua struktureeritus, rutiinist väljas nt erisündmused, ootamatused sh jõulupeod.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2202

19.oktoober 2017 “Autistliku ja ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme  lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2206

20.oktoober 2017 Тренинг “Ребёнок с аутизмом в начальной школе”
Kлючевой темой на этом семинаре аутичный ребёнок в начальной школе и его поддержка в этом учебном заведении. На повестке для проблемные ситуации, которые могут возникнуть в этом возрасте и как понимать аутичного ребёнка более хорошо, чтобы развивать и поддерживать его.  Ведётся разговор о возможностях, как лучше работникам школ помочь такому ребёнку развиваться. Даются советы как общаться с другими детьми и родителями на тему аутизма.
Täpsema info leiate siit:
http://www.autism.ee/?p=2304

25.-27.oktoober 2017 “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus – III osa”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Seekordsel koolitusel on fookuses lapse kõne toetamine, füsioteraapia ning seksuaalse arengu toetamine.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2213

30.oktoober 2017 Что такое аутизм. Признаки аутизма.
Расстройства аутичного спектра появляются уже в младенчестве и раннем детстве и вызывают задержки во многих областях развития, таких как общение, игры и взаимодействие с окружением. Признаки и симптомы аутизма варьируются в широких пределах. Некоторые дети имеют лишь незначительные нарушения, но другие сильно отстают в развитии. Врачи неоднозначны в своем видении проблемы, однако все они сходятся в одном: чем раньше у ребенка обнаружится аутизм, тем проще будет вернуть его в общество.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2308

3.november 2017 “Autistlik ja ATH laps õppekäigul”
Õppetöö (lasteaias, koolis) osa on õppekäigud erinevatesse kohtadesse nt teater, kino, loodusmatkad, spordipäevad, muuseumikülastused, tegevuskeskused jne.
Kui klassis on autislik/ATH laps, siis on oluline, et me teaksime millelle keskenduda, kuidas ettevalmistuda ja mida üldse teha, et need õppekäigud sujuksid kõigile turvaliselt, toredalt ja õppetööd toetavana.
Koolitusel on fookuses:
- milliste eripäradega peaks arvestama kui planeerime või juba viime ellu õppekäikusid ja kaasas on autistlik/Ath laps;
- mida peaks õpetaja, õppekäigu juhendaja, kaasas olev lapsevanem vm teadma, ette valmistama, et õppekäigust kujuneks tõesti eesmärgistatud tegevus, mis oleks kõigile tore ja turvaline;
- millised on riskikohad ja kuidas neid ennetada või nendesse sekkuda;
- millest võivad õppekäigul tekkida probleemsed käitumused ja mida sel juhul teha, et toetada kõiki lapsi sh autistlikku/ath ja ka ennast;
- juhtumiarutelud.
Täpsema info leiate siit:
http://www.autism.ee/?p=2330

6., 10. ja 13.november 2017 “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus vene keeles”
Kolmepäevane koolitus autistlike ning aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku ja ATH lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2313

11.november PEREDE TÖÖTUBA – “Autistliku lapse kasvatamine”
Täpsema info leiate siit:
http://www.autism.ee/?p=2334

14.november 2017 HAAPSALUS “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja  toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2338

15.november 2017 AUTISMI TÖÖTUBA – “Toitumine”
Töötoas keskendutakse teemale toitumine – autistliku lapse toitumise eripärad, gluteeni- ja kaseiinivaba toitumine, suhkur, toidu mõju lapse käitumisele.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2220

16.-17.november 2017 koolitus “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) ja autistlik laps hambaravis”
Koolitus annab hambaarstidele ja hambaravi õdedele baasteadmised kuidas parimal viisil toetada autistliku ja ATH diagnoosiga last hambaravis. Milliseid teadmisi ja praktilisi nippe on hea omada, et ravi sujuks edukalt. Kuidas hambaravi viia läbi last traumeerimata ning samas selliselt, et vajalik saaks siiski tehtud.
Esimesel koolituspäeval on keskmeks teemas autistlik laps hambaravis ning teisel päeval on fookusel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps hambaravis.
Teil on võimalus osaleda koolitusel mõlemal päeval või enda valikul ühel päeval.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2225

22.-24.november 2017 “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus – IV osa”
Koolitusel on fookuses seekord nutiseadmete kasutamine autistliku lapse igapäevaelus, toitumine ning eripedagoogika – kuidas toetada last õppetöö juures.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2229

30.november 2017 “Autistliku lapse toetamine toitumisraviga”
Kas toitumisravi ka tegelikult aitab? Kuidas toitained, toidulisandid ja dieet võivad mõjutada autismi. Autismi toitumisravi ajalugu. Lapsevanemate kogemused toitumisraviga Eestis. Gluteeni- ja kaseiinivaba toitumine – mida see tähendab ja millal selle kasutamist kaaluda?
Täpsema info leiate siit:
http://www.autism.ee/?p=2318

7.detsember 2017 “Autistlik laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2236

08.detsember 2017 “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH teemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2240

11.-13.detsember 2017 “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – V osa”
Koolitusel käsitletavad teemad on motivatsioon ning probleemsete olukordade lahendamine – igaüks võiks kaasa võtta enda tööst erinevad olukorrad ja situatsioonid, mis tekitavad muret või mille puhul tunned, et vajad lisainfot.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2244

14.detsember 2017 “Autistliku ja ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme  lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2249

18.detsember 2017 AUTISMI TÖÖTUBA – Teraapiad
Töötoas keskendutakse teemale TERAAPIAD – ülevaade millised teraapiad on vajalikud, millised on olemas ja meetodeid igapäevaseks kasutamiseks erinevatest tegevuslikest ja pedagoogilistest sekkumistest
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2252

Toimunud:

11.august, 14.august ja 18.august 2017 SAUE LINNAS “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2122

15.august 2017 “Autistlik laps lasteaias ja koolis”
Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2127

17.august 2017 Autismi töötuba “Autismi olemus ja baasteadmised”
Töötoas keskendutakse teemale AUTISM – autismi olemus ja baasteadmised autismist ning autistliku lapse mõistmine-toetamine.
Töötoa märksõnadeks on:
- Praktiline;
- Lahenduskeskne (kõigele on olemas lahendused!);
- Konkreetne (kestvuse aeg on 3 tundi, mille jooksul saab osaleja kaasa hulganisti ideid, näpunäiteid, meetodeid, mida kohe kasutama hakata).
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2135

21.-23.august ELVAS 2017 “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2105

24.august 2017 “Autistliku ja ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks laps need nii loob. Vaatleme autistliku ja ATH lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2140

07., 08. ja 11.september 2017 “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2153

“Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”

Comments are closed.