Koolituste kava

KOOLITUSKAVA 2017:

Autismi töötubade programm
Iga kuu toimub üks 3-tunnine töötuba (ühel päeval pakume välja kaks kellaaega), kus keskendutakse kindlale teemale, mida veab eest ja juhib arutelusid oma ala ekspert.
Osaleda saab ühes töötas või kogu programmis.
Täpsem info: http://www.autism.ee/?p=1878

10.juuni 2017 “Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2044

15.juuni 2017 “Kuidas läbi tantsu- ja liikumisteraapia toetada erilise lapse arengut ja eneseväljendust”
Töötoa eesmärgiks on tutvustada valitud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid, mis on abiks lapse arengu ja eneseväljenduse toetamisel ning mida tugiisikud saavad lihtsasti lapsega koos rakendada. Töötoas osalejad saavad rühmas harjutusi kogeda ja katsetada mõne harjutuse läbiviimist paarides või rühmas. Samuti on võimalus küsimuste, kogemuste, hirmude jagamiseks, reflekteerimiseks.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2113

19.juuni 2017 “Autistliku ja ATH lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku ja ATH lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ja ATH laps need nii loob. Vaatleme  lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=20

21.-13.august ELVAS “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus”
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2105

13.september 2017 “Autistliku lapse kõne toetamine”
Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne arengu mõistmine ja toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele. Vaatleme autistliku lapse enda ja lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse kõne arengu toetamisel.
Täpsema info leiate siit: http://www.autism.ee/?p=2101“Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”

Comments are closed.