Registreeru liikmeks!

Kes on Põhja-Eest Autismi Liidu liige?
PEAL liikmeks võib olla iga autismiga inimese pereliige või hooldaja.

Liikmeks olemine on vabatahtlik. Liikmeks olemise kohustuste ning nõuetega tutvumiseks loe läbi meie põhikiri.

Ootame oma liikmetelt alati aktiivset koostööd ning püüdlemist ühiste eesmärkide suunas!

Kes on Põhja-Eesti Autismi Liidu toetajaliige?
PEAL  toetajaliikmeks võivad olla kõik spetsialistid (meditsiini- ja haridustöötajad), ametnikud ning teised ühingut või selle liikmeid toetavad üksikisikud, organisatsioonid või ettevõtted.

Toetajaliikmed kaasatakse liidu tegevusse arvestades nende soove ja liidu vajadusi. Toetajaliikmeid ei loeta mittetulundusühingu liikmeteks mittetulundusühingute seaduse mõttes.

Liikmetasu suurus 2012 aastal  otsustatakse 2012 aasta üldkoosolekuga Autismikonverentisil 29.aprillil.
Liikmeks on võimalik astuda ka aastakonverentsil 29.04. 2012

Tutvu meie põhikirjaga siit!
Liikmeks astumise avalduse saad alla laadida siit!

Täidetud avaldus saada või too aadressil:
Põhja-Eesti Autismi Liit (Tallinna Puuetega Inimeste Koda)
Endla tn. 59
Tallinn
10615

Comments are closed.