Meist

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on perede ühendus, mis on loodud selleks, et üksteisele toeks olla, informatsiooni ja kogemusi vahetada ning enda poolt kõik võimalik ka valdkonna arengu heaks teha. Üheskoos oleme tugevamad ja meie hääl kostub kaugemale.

Juba kümme aastat on Eestis tegutsenud üleriigiline autismiühing (www.autismeesti.ee). Eesti Autismiühing asutati lastevanemate initsiatiivil 1991. aastal Tartus ja tänu sealse aktiivgrupi pidevale tööle on Tartu ning Lõuna-Eesti piirkonna perede jaoks ka juba palju tehtud ja saavutatud. Tallinnas ja Põhja-Eestis kuni viimaste aastateni niisugune lapsevanemate aktiivgrupp puudus ja sellepärast on Tallinn (ja Põhja-Eesti) oma võimaluste poolest tänaseks Tartust (ja Lõuna-Eestist) maha jäänud.

PEAL asutati 2010 aasta sügisel. Juba mitu kuud varem olid omavahel tutvunud paar peret, kus kasvamas suhteliselt värskelt diagnoosi saanud autistlikud väikelapsed. Igaüks meist tundis ennast oma uues rollis kirjeldamatult üksildase, abitu, nõutu ja haavatavana.  Loendamatud internetis veedetud öötunnid andsid pildi autismist kui eluaegsest arengu eripärast, millele ravi ei ole ja millest välja ei kasvata, kuid mille käiku on varase, mitmekülgse ja intensiivse sekkumise, biomeditsiinilise lähenemise ning eripedagoogilise toega võimalik niimoodi mõjutada, et väga paljud varasematel aastatel „lootusetuks“ peetud lapsed kasvavad tänapäeval iseseisvalt toimetulevateks haritud täiskasvanuteks.

Relvastatud selle teadmise ja vääramatu sihikindlusega oma lapsi sellel teel toetada, asusime niisugust sekkumist ka Eesti Vabariigi meditsiini-, sotsiaal- ja haridussfäärist otsima. Reaalsus osutus aga valusamaks, kui ette kujutasime: autismispetsialistid on meditsiinisfääris küll olemas, kuid nende töö piirdub diagnoosimise ja hiljem iga-aastase lapse arengu hindamisega. Eripedagoogide ettevalmistuses kõrgkoolides puudub täiesti autismipedagoogika teema. Logopeedid on „laia profiiliga“, st. ühelgi neist ei ole ega saa tekkida head kogemustepagasit, et efektiivselt tegeleda autistliku lapse kõne arendamisega. Sobivate erilasteaedade kohad võib ühe käe sõrmedel kokku lugeda ja sealgi töötavad iseõppinud (ehkki vaieldamatult tublid ja pühendunud) pedagoogid. Terapeute on nii vähe ja riigi raha nende teenuste eest tasumiseks veelgi vähem, et peredel tuleb leppida vajaliku paarikümne tunni asemel nädalas heal juhul ühe kuni kahe teraapia- või logopeeditunniga nädalas.

Omavahel kohtudes arutasime neid probleeme, kuid jagasime üksteisega ka eraldi leitud infot, oma häid koduseid kogemusi ja rõõme oma laste edusammudest. Tekkisid mõtted, plaanid ja unistused, mille ellu viimiseks oli vaja tugevamat ühendust, erinevate oskustega, informeeritud ja motiveeritud lapsevanemaid, pühendunud spetsialistide tuge ning erinevate struktuurifondide vahendeid. Järk-järgult aktiivgrupp niisuguste vanemate ja spetsialistide arvel täienes ja varsti oligi aeg küps mittetulundusühingu loomiseks.

Põhja-Eesti Autismi Liit on eelkõige lapsevanemate ühendus. Vaatamata sellele, et me hindame kõrgelt ja oleme südamest tänulikud valdkonna spetsialistide abile, oleme meie pühendunud eelkõige just lapsevanemate toetamisele. Spetsialistidel on privileeg uskuda ja soovitada üht või teist lähenemist, samal ajal kui lapsevanemal on sisemine vajadus oma lapse arengu nimel ära proovida kõik mõeldavad ja mõeldamatud vahendid, et me päeva lõpus saaksime südamerahuga öelda: „Ma tegin oma lapse arengu nimel kõik, mis suutsin.“ Ja kui see tähendab loomteraapiate, toitumisteraapiate, loodusravi, selgeltnägijate, homöopaatia või kasvõi woodoo kasutamist, siis me seda ka teeme. Põhja-Eesti Autimi Liidu eesmärk on peresid sellel teel toetada, omavahel kogemusi – nii häid kui halbu, nii kasulikke kui ka ebavajalikuks osutunuid – jagada, suunata oma lapsi samade spetsialistide juurde, kellel saaks vajalik kogemustepagas tekkida ja haridusasutustesse, kus neid tulemuslikult õpetama õpitaks.

Loodame siiralt, et järgmistel värskelt diagnoosi saanud peredel on tänu meile juba tunduvalt lihtsam valdkonna temaatikasse süveneda, leida saatuse- ja mõttekaaslasi, jagada oma muresid ja rõõme, saada infot rehabilitatsiooni ja haridusasutuste kohta ja leida tuge meie mentorlusprogrammist.

Rõõmsate kohtumisteni,

PEAL aktiivgrupp

Comments are closed.