Tugiisiku teenuse foorum

Põhja-Eesti Autismi Liit (PEAL) on 2011. a  sügisest pakkunud eelkooliealiste
autistlike lastega kodus olevatele või seoses lastehoiu problemaatikaga töölt kõrvale jäänud lapsevanematega peredele teenust, kus spetsiaalse väljaõppe saanud abistaja
on lapsele toeks vajaminevas mahus nii lasteasutuses, kodus kui sotsiaalsetes ettevõtmistes.

ESF suunal „Pikk ja kvaliteetne tööelu”, meetmes 1.3.3 “Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed”
on PEAL ellu viinud kaks kaheaastase kestvusega projekti.

Aastatel 2011-2013 kestnud projekt “Isikliku abistaja teenuse arendamine ja osutamine eelkooliealistele autistlikele lastele.“

Projekti tutvustav lugu saates “Puutepunkt”.

Aastatel 2012-1014 kestev projekt „Isikliku abistaja teenuse laiendamine, edasiarendamine ja täiendav osutamine eelkooliealistele autistlikele lastele.“

Foorumisse saavad siseneda nimetatud projektide raames hetkel teenust saavad ning projektide põhiselt töötavad isikud, kellele on PEAL poolt väljastatud vastavad paroolid.

 

Comments are closed.