KUTSE KOOLITUSELE – 15.august “Autistlik laps lasteaias ja koolis”

Ootame Teid koolitusele “Autistlik laps lasteaias ja koolis”.

Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn
Toimumisaeg: 15.august 2017, kell 12:00

Koolitaja: Ivica Mägi

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengul.  Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Osalema on oodatud:
-    koolide ja lasteaedade juhatajad, õpetajad, abiõpetajad, kasvatajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
-    tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivate autistlike lastega või lasteaias käivate autistlike lastega;
-    lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv või lasteaias käiv autistlik laps;
-    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45 €.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 13.august 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine:
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.

Ajakava:
11:45 Kogunemine
12:00-13:30 Koolitus
13:30-13:45 Sirutuspaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Sirutuspaus
15:30-16:00 Koolitus

Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused ning materjalid e-posti teel.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE SAUE LINNAS – 11.08, 14.08 ja 18.08 “Autistliku ja ATH lapse tugiisiku baaskoolitus”

Kolmepäevane koolitus autistlike ning aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku ja ATH lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Toimumisaeg: 11.august, 14.august ja 18.august 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: Saue Noortekeskus,  Koondise 20, Saue

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
·    Autistlike ja ATH lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku või ATH lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 09.august 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programmi ajakava:
10:00-11:30 Koolitus
11:30-11:45 Sirutuspaus
11:45-13:15 Koolitus
13:15-13:45 Lõunapaus
13:45-15:15 Koolitus

Koolituse maht on 18 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSUME KOOLITUSELE – 15.juuni “Kuidas läbi tantsu- ja liikumisteraapia toetada erilise lapse arengut ja eneseväljendust”

Kutusme Teid koolitusele “Kuidas läbi tantsu- ja liikumisteraapia toetada erilise lapse arengut ja eneseväljendust”

Töötoa eesmärgiks on tutvustada valitud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid, mis on abiks lapse arengu ja eneseväljenduse toetamisel ning mida tugiisikud saavad lihtsasti lapsega koos rakendada. Töötoas osalejad saavad rühmas harjutusi kogeda ja katsetada mõne harjutuse läbiviimist paarides või rühmas. Samuti on võimalus küsimuste, kogemuste, hirmude jagamiseks, reflekteerimiseks.

Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn
Toimumisaeg: 15.juuni 2017, kell 13:00-15:00

Koolitaja: Gerda Matvere

Töötoa fookuses on tehnikad ja harjutused:
- lapsega hea kontakti saamise ja hoidmise toetamiseks;
- keha- ja ruumitaju arendamiseks;
- koordinatsiooni arendamiseks;
- tähelepanu- ja keskendumisvõime toetamiseks;
- rahunemiseks, lõdvestumiseks;
- loovuse väljendamise ja enesekindluse toetamiseks;
- sotsiaalsete oskuste toetamiseks.
Osaleda on mugav vaba liikumist võimaldavas riietuses.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 28€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 13.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Koolitaja:
Töötoa läbiviija Gerda Matvere on Autism Movement Therapy® (lühendatult AMT) sertifitseeritud läbiviija ning kunstiteraapiate eriala viimase kursuse magistrant tantsu- ja liikumisteraapia suunal Tallinna Ülikoolis. Gerda on alates 2014.a. töötanud autismiga ning ka teiste eriliste lastega AMT meetodil. Lisaks on ta praktiseerinud tantsu- ja liikumisteraapiat psühhiaatriakliinikus depressiooniga ja ärevusega ning skisofreeniaga patsientidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE ELVAS – 21.-23.august 2017 “Autistliku ning aktiivus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus”

Koolitus autistlike ning aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku ja ATH lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Toimumisaeg: 21.-23.august 2017
Toimumiskoht: Elva Linnaraamatukogu

Koolitaja: Ivica Mägi

Osalema on oodatud:
·    Autistlike ja ATH lastega töötavad tugiisikud
·    Inimesed, kes soovivad asuda tööle autistliku või ATH lapse tugiisikuna

Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele.  Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 20.august 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Programmi ajakava:
Ajakava täpsustub

Koolituse maht on 21 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitajad:

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 13.september “Autistliku lapse kõne toetamine”

Ootame Teid koolitusele “Autistliku lapse kõne toetamine”

Toimumisaeg: 13.september 2017, kell 12:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Ly Laane

Osalema on oodatud:
·    Autistliku lapse pereliikmed/lähedased
·    Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega
·    KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid
·    Lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad

Koolitusel on fookuses autistliku lapse kõne arengu mõistmine ja toetamine. Käsitletakse kõne ja suhtlemise arengut ning autismi mõju nendele. Vaatleme autistliku lapse enda ja lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse kõne arengu toetamisel.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 11.september 2017 või kuni kohtade täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
12:00-13:30 Koolitus
13:30-13:45 Kohvipaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:30 Kohvipaus
15:30-17:00 Koolitus

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes saavad kõik osalejad tunnistused ja materjalid e-posti teel.

Koolitaja:

Ly Laane on 2010 aastast KNK Kliiniku logopeed. Tartu Ülikooli magister logopeedias 1997 (kutsetunnistus 066954). Eelnevalt on 16 aastat töökogemust erinevate kõnepuuetega laste, noorte ja täiskavanutega – koolis, lasteaias ja rehabilitatsioonisüsteemis. On töötanud väga erinevas vanuses autismispektri häiretega lastega (lasteaias, koolis, individuaalõppes, rehabilitatsioonisüsteemis), et toetada nende kommunikatsiooni ja kõne arengut. Ly peab oma töös oluliseks seda, et laps tunneks end turvaliselt ja kindlalt ning arvestab lapse individuaalsusega. Tema teosed:
- 2008 “Kõnearendusmängud”; Autorid: Hille Karu, Ly Laane.
- 2014 “Mängides rääkima.Eesti keele käänded”; Autorid: Ly Laane ja Riin Naestema

Posted in Uncategorized | Comments Off

AUTISMI TÖÖTUBA – 9.juuni “Kehalised tegevused ja liikumine autistliku lapse igapäeva elus”

Ootame Teid autismiteemalisse töötuppa, mille teemaks on “Kehalised tegevused ja liikumine autistliku lapse igapäeva elus”

Toimusmisaeg: 9.juuni 2017, kell 13:00-16:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Teoreetilis-praktiline töötuba, kus aukohal on liikumine. Kõikide eluvaldkondadega põimudes mängib liikumine enesestmõistetavat ent olulist rolli tervise, suhtlemise, heaolu juures laiemalt. Töötoas räägime laste ja noorte kehalisest arengust. Erilist tähelepanu pöörame motoorsetele oskustele ning enamlevinud eripäradele nende oskuste arengus autismispektrihäirega lastel. Täiendame tööriistakasti lõbusate ning ühtlasi just neid kitsaskohti arendavate tegevuste võrra. Mõtleme, kuidas põimida kehalisi tegevusi lapse igapäeva ja soodustada liikumise suhtes positiivseid hoiakuid.
- Koordinatsioon
- Tasakaal
- Liikumisaktiivsus
- Kehateadlikkus
- Motoorsed oskused
- Motoorse- ja sotsiaalse arengu seosed
- Erinevad treeningvahendid
- Liikumistegevuste individuaalne kohandamine

Koolitus sobib kõigile, kes soovivad õppida märkama laste ja noorte motoorse arengu eripärasid ning täiendada enda ideedevaramut motoorse arengu toetamise võimaluste osas. Töötuba on teoreetilis-praktiline, liikumistegevustes on mugav osaleda sportlikes rõivastes.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 28€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 7.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Koolitaja:

Kaili Puusepp – füsioterapeut

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSUME KOOLITUSELE – 19.juuni “Autistliku ja ATH lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine”

Ootame Teid koolitusele “Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tunnete mõistmine ja emotisonaalse arengu toetamine”

Toimumisaeg: 19.juuni 2017, kell 10:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: Ivica Mägi

Koolitusel on fookuses autistliku ja ATH lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ja ATH laps need nii loob. Vaatleme  lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Osalema on oodatud:
· Autistliku ja lapse pereliikmed/lähedased
· Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike ATH  lastega
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid
· Lasteaedade ja koolide õpetajad ja teised haridustöötajad

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 17.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm
9.45 Kogunemine, registreerimine, hommikuarutelud
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Sirutuspaus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi kontaktõpet. Osalejad saavad koolituse lõppedes tunnistused.

Koolitaja:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Posted in Uncategorized | Comments Off

JÄÄB ÄRA! KUTSE KOOLITUSELE – 13.-15.juuni “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – VI osa”

Ootame Teid koolitusele “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolitus – VI osa”

Toimumisaeg: 13.-15.juuni 2017
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitajad: Ivica Mägi, Gert Teder (koolitajad täpsustuvad)

Jätkukoolituse 6.osa fookuses on seekord veeohutuse tagamine autistlikule lapsele. Antakse baasteadmised teooriatunnis veeõnnetuste põhjustest, räägitakse uppumisest ning kuidas ohutult käituda veekogude ääres. Koolituse praktilises osas basseinis õpitakse vette sisenemist ning päästeujumist, kuidas hädasolijatele läheneda ning neid transportida ja kuidas näeb välja päästmine päästevahenditega.
Teisel päeval on koolituse fookuses autistliku lapse arengu toetamine ja kolmanda päeva täpne sisu täpsustub.

Osalema on oodatud:
- praktiseerivad autistliku lapse tugiisikud, kes on läbinud eelnevalt koolituse “Autistliku lapse tugiisiku baaskoolituse – I osa” või on läbinud mõne muu autismialase baaskoolituse

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 125€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 11.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!
Juhul, kui Teil on raskusi osalustasu maksmisega, siis võtke julgelt meiega ühendust!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
Ajakava täpsustub.

Koolitajad:


Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Gert Teder on Põhja Päästekeskuse Lilleküla päästekomando staažikas rühmaülem

Posted in Uncategorized | Comments Off

JÄÄB ÄRA! KUTSE KOOLITUSELE – 13.juuni “Veeohutuse tagamine eriliste lastega”

Ootame Teid veeohutuse koolitusele 13.juunil 2017 “Veeohutuse tahamine eriliste lastega”.

Toimumisaeg: 13.juuni 2017, kell 09:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn ning praktiline osa toimub basseinis

Koolitaja: Gert Teder

Koolituse fookuses on veeohutuse tagamine autisltiku ja ATH lastele. Antakse baasteadmised teooriatunnis veeõnnetuste põhjustest, räägitakse uppumisest ning kuidas ohutult käituda veekogude ääres. Koolituse praktilises osas basseinis õpitakse vette sisenemist ning päästeujumist, kuidas hädasolijatele läheneda ning neid transportida ja kuidas näeb välja päästmine päästevahenditega.
Koolituse teooria osa toimub Ivica Mägi Tegevuskesuses LAEVas ning praktiline on ujula basseinis.

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 55 EUR
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke soaleja nimi , kontaktandemd ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel. Registreerimise tähtaeg on 11.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
Ajakava täpsustub. Algusaeg on kell 09:00

Koolitaja:
Gert Teder on Põhja Päästekeskuse Lilleküla päästekomando staažikas rühmaülem

Posted in Uncategorized | Comments Off

KUTSE KOOLITUSELE – 8.juuni 2017 “Psühhoteraapia ja mäng erivajadusega lapse arengu toetajatena”

Ootame Teid koolitusele 8.juunil “Psühhoteraapia ja mäng erivajadustega lapse arengu toetajana”.

Toimumisaeg: 8.juuni 2017, kell 12:00
Toimumiskoht: LAEV – Vabaõhumuuseumitee 1, Tallinn

Koolitaja: kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Marileen Olenko

Koolituse teema on psühhoteraapia ja mäng lapse arengu toetajatena:
lapsed, kellel on autismispektrihäire, aktiivsus-tähelepanuhäire või kelle õdedel-vendadel on arengulisi raskusi.
Iga lapse arengus on perioode ja sündmusi, millega toimetulekuks vajab ta täiskasvanu abi. Tavapäraselt on see täiskasvanu lapse ema ja/või isa. Mõnikord mõjutavad sündmused ka vanemaid ning nad ei saa olla lapsele kõige paremad abi andjad, teinekord on neil puudu teadmistest või oskustest. Mõned teemad aga ongi sellised, mida on lapsel lihtsam arutada võõra turvalise täiskasvanuga.
Sellel kohtumisel räägime, kuidas psühhoterapeut last aitab – millised on erinevad psühhoteraapiad ja nende eesmärgid. Milline on terapeutiline suhe lapsega ning kuidas erinevad tegevused erinevate raskustega lapsi toetavad. Arutame ka ennetavaid tegevusi, mis lapse arengut toetavad ning võtteid, mida vanemad saaksid murede algusjärgus kasutada. Räägime, miks mäng on oluline just erivajadustega lastega tegevuses ning millist rolli võiks omada siin vanem või terapeut.
Koolitus on praktilise ülesehitusega, kust saab kaasa ideid ja näpunäiteid kuidas ise lapse toetamisel kasutada neid meetodeid, mida kasuatavad ka terapudid.

Osalema on oodatud:
· Autistliku, ATH või erivajadustega lapse pereliikmed/lähedased
· Tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike, ATH ja erivajadustega lastega
· KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid
· Lasteaedade ja koolide õpetajad ja teised haridustöötajad

Osavõtutasu ja registreerimine:
Osavõtutasu on 45€.
Registreerimiseks ja arve saamiseks saatke osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile autismikool@gmail.com. Osalemine kinnitatakse meili teel.
Registreerimise tähtaeg on 7.juuni 2017 või kuni kohtade täitumiseni. Kohtade arv on piiratud!

Toitlustamine
Pauside ajal on olemas tee, kohv, vesi ja küpsised.
Osalejad võivad sirutuspausideks ühislauale kaasa võtta suupisteid.
Lõunasöögi võib ise kaasa võtta või käia lähistel söömas (lähimad söögikohad on Rocca Al Mare keskuses).

Programm:
12:00-13:30 Koolitus
13:30-13:45 Sirutuspaus
13:45-15:15 Koolitus
15:15-15:45 Lõunapaus
15:45-17:00 Koolitus

Koolitaja:

Marileen Olenko on kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Posted in Uncategorized | Comments Off